Verksamheten

« Tillbaka

Den regionala arkivverksamheten startade hösten 1984 då under namnet Folkrörelsearkivet Kronoberg. År 1993 bytte arkivet namn till Kronobergsarkivet, med det utökade uppdraget att omhänderta alla typer av enskilda arkiv i Kronobergs län. Kronobergsarkivets uppgift är att samla, inventera, förteckna, vårda och bevara handlingar, fotografier, fanor med mera från enskilda arkivbildare i Kronobergs län. Kronobergsarkivet är ett komplement till de statliga och kommunala arkiven och tar emot handlingar från samtliga enskilda arkivbildare:folkrörelser, organisationer, företag, gårdar, byalag och privatpersoner. I uppdraget ingår även ett övergripande ansvar för de enskilda arkiven inom verksamhetsområdet, samt att bedriva

och väcka intresse för regionalhistorisk forskning.

 

Kronobergsarkivets samlingar utgör en unik skatt för alla som vill forska om lokal och regional historia, med handlingar, foton och föremål från de traditionella folkrörelserna och andra organisationer, men också från företag, gårdar, byalag liksom från privatpersoner. För en översiktlig bild av Kronobergsarkivets samlingar se arkivbeståndet (öppnas som pdf)

 

Kronobergsarkivet har en depå i Lessebo där handlingar från Lessebo bruksarkiv förvaras. Detta bruksarkiv är ett av södra Sveriges största företagsarkiv och omfattar drygt 5000 volymer, bland annat räkenskapshandlingar, kartor och ritningar, korrespondens och

fastighetshandlingar. I Lessebo bruksarkiv finns också handlingar från flera andra bruk i södra Sverige, exempelvis Böksholms bruk och sulfitfabrik, Stenfors bruk, Augerums bruk och Kleva nickelverk och gruva. Se vidare Lessebo bruksarkiv (öppnas som pdf).

 

Kronobergsarkivets samlingar är tillgängliga för forskning och arkivets personal bistår gärna med forskarservice och på Kulturarvscentrum södra Småland, som är under uppbyggnad, erbjuds ett antal forskarplatser och möjligheter till kopiering.

 

Från den 1 januari 2010 är Kronobergsarkivet en del av Kulturparken Småland och samlingarna kommer framdeles att tillsammans med Smålands museums arkiv och bibliotek bli en viktig del av ett gemensamt Kulturarvscentrum Småland.Den ideella föreningen Kronobergsarkivet finns kvar och har som främsta syfte att upprätthålla kontakterna med medlemsorganisationerna och se till att verksamheten bedrivs enligt stadgarnas ändamålsparagraf.

 

 

Kronobergsarkivet hade den 31/12 2015 93 anslutna medlemsorganisationer.

Vår styrelse har en bred förankring bland våra medlemsorganisationer

och består av följande personer för verksamhetsåret:

Kronobergsarkivet

Ordförande: Bertil Olsson (Röda korset)

Ersättare: Rose-Marie Holmqvist (Socialdemokraterna)

Vice ordförande: Göran Larsnäs (Bilda)

Ersättare: Niclas Rosenbalck (Arkivförbundet sydost)

Ledamot: Margareta Svensson (IOGT-NTO)

Ersättare: Per Anders Johansson (PRO)

Kassör: Bertil Vedenbrant (Företagarna i Kronoberg)

Ersättare: Roddy Nilsson (Historiska föreningen)

Ledamot: Marie Erickson (Smålands Idrottsförbund)

Ersättare: Jonas Barck (Universitetsbiblioteket)

Ledamot: Bengt-Göran Birgersson (c)

Ersättare: Lena Wibroe (Moderaterna)

Ledamot:  Berne Karlsson (Ekeberga hembygdsförening)

Ersättare: Mats Andersson (Unionen)

Ledamot: Claes Lissing (Kronobergs läns hembygdsförbund)

Ersättare: Karin Persson (Kommunal)

Ledamot: Lars Palm (Smålands museum)

Ersättare: Gunnar Nordmark (Folkpartiet)

Ledamot: Anne-Christine Nicklasson (Region Kronoberg)

Ersättare: Ann-Margareth Willebrand (Region Kronoberg)

 

Kulturparken Småland AB,  Södra Järnvägsgatan 2, 352 29 Växjö