Gå till Startsidan
Smålands museum delar hus med Sveriges glasmuseum

 
 
 

Aktuellt

Vårstad: Stop-motionfilm »
2016-05-28
Stadsvandring »
2016-06-08
Sommarlovskul! »
2016-06-13
 
 

Tillfälliga utställningar:

 

Yngve Räv - Målare

Yngve Reinhold Johansson, kallad Yngve Räv, var till yrket en vanlig målare, som även målade tavlor. Tavlor av ett Växjö som nu försvunnit.

 

Vem var mannen bakom myten Yngve Räv, originalet som sägs ha finansierat sitt alkoholmissbruk och sina katters fisk med att måla tavlor?

 

För första gången visas här ett 150-tal av Yngve Rävs tavlor, och vi gör ett försök att berätta hans historia. Till hjälp har vi släktingar och ett 50-tal berättelser av de som fortfarande äger tavlor Yngve målat och som de generöst har lånat ut till utställningen.

 

Yngve Reinhold Johansson föddes 1912 och dog 1989.

 

Vernissage 19 mars, kl.14.00 

Utställningen pågår till 11 september

Loranga! Loranga! En väldigt stor utställning om Barbro Lindgrens universum

Loranga! Loranga! förvandlar Smålands museum till en Barbro Lindgrensk värld där en lekfull scenografi varvas med utrymme för reflektion. Som besökare bjuds du in till ett sinnligt utforskande av ett universum som så många lärt känna via böckerna om Loranga, Masarin och Dartanjang, Gorillorna, Benny och Den vilda bebin. Det blir en interaktiv upptäcktsresa genom de fantasifulla landskap som är så starkt förknippade med Barbro Lindgren.
 

Att tänka på: 

Vi är otroligt glada över att det är så många som vill komma och se vår fina utställning. Här är några saker som är bra att tänka på innan ni besöker LorangaLoranga!

  • Intresset är stort för utställningen, det betyder att det kan bli lite kö, vi tar in max 50 personer åt gången i utställningen.
  • I utställningen ansvarar föräldrar/målsmän för sina barn. 
  • Ni som kommer med större barngrupper rekommenderar vi en tid på ca 45 minuter för att hinna se hela utställningen. 

Invigning på Kulturnatten
30 januari 2016 kl. 14.00
 
Pågår till 28 augusti 2016
 
Utställningen är producerad av Dunkers Kulturhus/ Producent: AnnCatrin Gummesson  

Permanenta utställningar:

 

GRIPEBERG - VAD ÄR EN FORNBORG? ...OCH VEM BESTÄMMER DET?

Det förflutna fascinerar och människor har i alla tider haft behov av att förklara spår och lämningar i landskapet. I utställningen GRIPEBERG -Vad är en fornborg? och vem bestämmer det… visar vi bilder av en fornlämning genom olika ”glasögon”. Här finns vetenskapliga arkeologiska resultat tillsammans med folktrons och de statliga myndigheternas bild av platsen. Vi låter vi också människors personliga tolkningar och tankar kring platsen komma fram, eftersom de i hög grad är en viktig del av vårt gemensamma, levande kulturarv.

 

Utställningen öppnade 1 november 2014

 

Foto: Finn Thomsen

Sekelskiftets Växjö 1900

Växjö var vid sekelskiftet 1900 en småstad med 7 365 invånare. Domkyrkan, skolorna och funktionen som administrativt centrum för Kronobergs län gav staden sin prägel.  Handel och hantverk dominerade näringslivet och förutom en tändsticksfabrik, en mekanisk verkstad och ett bryggeri saknade Växjö större industrier. Politiskt var Växjö konservativt och de idébärande folkrörelserna hade svårt att nå framgång med sina budskap om organiserad nykterhet, socialism och ett friare kyrkoliv.

Fotografierna är hämtade ur Betty Larssons samling som förvaras på Kulturarvscentrum Småland. Hon var verksam som fotograf i Växjö 1895-1912, med ateljé på Sandgärdsgatan 22. År 1912 flyttade hon med familjen till Kristianstad, där hon fortsatte sin verksamhet som fotograf in på 1920-talet.

Konst ur samlingarna

Museets konstsamling har byggts upp under en lång tid. Redan 1794 inlämnades det första verket, ett porträtt som sades föreställa Nils Dacke. Samlingen har växt genom donation och inköp. Under åren har museet fokuserat på konst av konstnärer med anknytning till Småland. Idag omfattar museets samling ca 1000 oljemålningar, till detta tillkommer även verk i andra material och tekniker. I orgelsalen på Smålands museum kan du beskåda en del av dem.

 

Glimtar från forntiden

Människor har levt i de här trakterna sedan inlandsisen drog sig tillbakaför mer än 10.000 år sedan. I utställningen skildras förhistorien genom modeller och fynd från länet. Här kan du bl.a. titta in i en hällkista och i ett bronsåldershus, känna på skålgrops- och runstenar samt se gravfynd och ett vikingatida svärd.

En del av utställningen visar också skickligt gjorda kopior av Ötzi - Ismannens utrustning. Ismannen dog för 5000 år sedan i en bergsskreva i Alperna efter att ha träffats av en pil i skuldran.

Myntkabinettet

Myntkabinettet i Smålands museum grundlades redan1792 och främjades under sina första år av biskopen Olof Wallquist. Genom generösa donationer och enstaka inköp utökades samlingarna successivt under1800- och 1900-talen. Idag rymmer myntkabinettet ca 40.000 föremål jämte ett omfattande numismatiskt bibliotek.

Minnenas vind - Kronobergarnas 1900-tal

På vindskontor i hyreshus och under takåsar i egnahem har vi alla under 1900-talet ställt undan det som vi inte behövt men ändå inte haft hjärta att kasta. Sammanlagt speglar alla föremålen vår egen historia i stort och smått. Smålands museum har byggt sin egen vind, Minnenas vind, och fyllt den med föremål som speglar Kronobergarnas eget 1900-tal.

I en spännande miljö med ovanliga ljus- och ljudeffekter möter besökarna kända och okända föremål som väcker minnen och sätter fart på fantasin. Här kan flera generationer gå tillsammans och känna igen sig eller förundras och minnas i livliga samtal.

På väg i 1800-talets Kronoberg

Smålands museum, landets äldsta landsortsmuseum, tillkom under 1800-talet. Museets salar och magasin har med tiden fyllts med det förgångnas spår. På väg från ett historiskt sammanhang har de blivit föremål
att vårda för kommande generationer. Vad är det för föremål? Vem har skänkt eller köpt dem? Varför? Frågorna är många och i utställningen ges prov på svar.

Tidigare utställningar:

 

David Bowie 1947 - 2016

Vi tänder ett ljus och öppnar en miniutställning över David Bowie. Skivomslag, konsertbiljetter, tidningsomslag, böcker, omsorgsfullt samlat av Mariann Gustafsson.


 

15/1-28/2 2016 

Liv Strömquist - Blood mountain

Liv Strömquist är en av Sveriges mest etablerade serietecknare. Hösten 2014 släppte hon albumet Kunskapens frukt. I utställningen visar vi nu kapitlet Blood Mountain i sin helhet.

 

Med vass satir synliggör Liv Strömquist maktstrukturer i både media och vardagsliv. Hon vänder på perspektiv, betraktar och ifrågasätter orättvisor och ojämlikheter. Som stöd för sitt resonemang hänvisar hon ofta till tidningsartiklar, litteratur och forskning. Liv är även den första svenska serietecknare som fått litteraturpriset.

 

Utställningen är producerad av Landskrona museum

 

5/9-22/11 2015

Kvinnans årstider, ur ett annat perspektiv

En utställning med 22 parafraser över Elisabeth Bergstrand-Poulsens gobeläng.

 

Medverkande konstnärer:

Stina Lindskog, Niels Elley, Mona Hedin, Annika Peterson, Ingrid Peterson, 

Petra Pettersson, Eva Sundman, Ann-Britt Åleheim, Sylvia Edwinsson, 

Melsene Laux, Tex Berg, Marianna Agetorp, Hillebil Andersen, Bo Bergstrand, 

Pauline Fransson, Ann-Gret Fridström, Rosemarie Holmström, Kristina Jeppsson, Pamela Karlsson, Elisabeth Lindstedt, Pernilla Norrman, Paula Anneli Strömberg.

 

29/8-15/11 2015

 

Spela roll

Är du intresserad av dataspel? Spelar du kanske själv, eller vill du veta mer om vad det egentligen handlar om? Prova Sveriges första spel, och ett axplock från de första kommersiella utvecklarna, prova på e-sport, gör ditt eget spel, sök spelindustrins rötter, kika in bakom de svenska spelbolagens kulisser, och mycket mer! 

 

Med denna vandringsutställning vill vi skriva in Sveriges kapitel i denna historia – Norden och framför allt Sverige har en lång och spännande historia inom utveckling av dataspel. Spelbranschen räknas nu som en av världens största underhållningsbranscher, en bransch där Sverige har en välrenommerad position. 

 

Utställningen är producerad av Datamuseet IT-centrum.

 

30/5-16/8 2015

Händer som skapar - 12 000 timmar av handens arbete

Inför Hemslöjden i Kronobergs 100 års jubileum, har hundratals slöjdare, konsthantverkare och konstnärer verksamma i Kronobergs län bidragit med  måleri, tovning och keramik till trä och metallslöjd för att skapa ett fantastiskt kollektivt verk hos oss. Efter utställningsperioden delas verken upp och ställs ut i respektive kommun.

 

Utställningen är ett samarbete med Hemslöjden i Kronoberg.

 

9/5-23/8 2015

 

Vill du också vara med i utställningen Händer som skapar? 

Skicka in ditt namn och ett fotografi på 

det du gjort med dina egna händer till:

Kulturparken Småland

Box 102, 351 04 Växjö

märk: Händer som skapar

alt maila till: info@kulturparkensmaland.se 

Så sätter vi upp en bild på ditt verk i anslutning till utställningen.

 

#händersomskapar 

 

För mer info: hemslojdenkronoberg.se

 

Se filmer här (länk) 

Ordets makt

Ord spelar roll. Hur ser propaganda ut och vad kan hatspråk få för förödande konsekvenser? Hur kan orden stärka oss och vad är yttrandefrihet? Hur har det fula språket förändrats genom historien?

 

Utställningen visas i samarbete med det Fria ordets hus i Växjö.

Utställningen är producerad av Fredens hus i Uppsala. 

 

Utställningen visades 14/2-29/3 2015 

Analogier-Peter Dacke

Konstnären Peter Dacke har här arbetat med massproducerat glas och
masspublicerad bild. Vem personen på bilden är, är inte viktigt. Fotografierna
har publicerats i tidningar och glaset är massproducerat i stora upplagor.
Peter Dacke har valt glas till bild utifrån en känsla av analogi, att de
liknar varandra. Synonymer till analogi är likhet, motsvarighet, parallell,
överensstämmelse.
 
Utställningen pågick mellan 2014.12.13  -  2015.4.5
 
Peter Dacke om utställningen:
Mitt konstnärskap kan betecknas som ett förutsättningslöst grävande i historia och samtid med ett gediget intresse kopplat till kulturhistoria, vilket ofta återkommer i mina arbeten.
Under en tid har mitt intresse varit fokuserat på glashistoria och särskilt det svenska glasets historia. Detta intresse har utmynnat i ett arbete med analogier mellan fotografier av kända svenska personligheter (som har gått ur tiden), och olika former på bruksglas från den svenska glastillverkningens historia. Min strävan har varit att åstadkomma visuella uttryck med ett underliggande episkt kulturhistoriskt innehåll som fritt kan tolkas av alla och en var som besöker utställningen. 
Glasen som jag har fotograferat tillhör min egen samling av svenska glas. Somliga är formgivna av kända designers på renommérade glasbruk under förra seklet. Men fotografierna utgör också en icke kronologisk vandring i 1800-talets och 1900-talets hantverk och design. Porträtten har jag hämtat från böcker och publikationer. Konstellationerna porträtt/bruksglas har förvandlat de enskilda delarna till komponenter i en ny helhet och refererar till en surrealistisk collagetradition. Mina bilder är som iscensättningar som kan liknas vid mer eller mindre lyckade organtransplantationer, där betraktaren själv får bedöma transplantationens tillstånd.
På vilket sätt kombinationen porträtt av kända svenskar och svenskt glas bildar någonting tillsammans, ett samband, vill jag låta betraktaren själv avgöra, vi har alla våra egna minnen. Men jag vill förklara några sammanhang som gett sig till känna i den närmast detektivliknande process som det inneburit att arbeta med dessa bilder.
Jag har blandat olika varseblivningsstrategier med rent intuitiva beslut. Att föremål och människor kan vara både lika och samtidigt mycket olika varandra har fascinerat mig på samma vis som en husse eller matte kan vara lik sin hund. Ibland känns likheten oförklarlig, men förnimmelsen av den kan ända vara högst påtaglig.
Analogierna är förutom att vara rent bildliga rim på form, associerande till olika ämne så väl historiskt som samtidsmässigt. Likheten mellan bruksglas och människor är kanske inte i första hand logiskt påfallande. Med en glimt i ögat vill jag diskutera form och karaktär, i gränslandet mellan design och konst.
Jag har tagit avstamp i den svenska kulturhistorien och vill nu inspirera till tankar kring analogibegreppet som för mig också inbegriper en samstämmighet mellan alla kulturer runt i världen. 

Årets bild

Årets Bild är Sveriges största och mest statusladdade fototävling som ägs och arrangerats av den ideella organisationen Pressfotografernas Klubb (PFK) sedan år 1942.

 

Tävlingens främsta syfte är att främja bildjournalistik och skickligt utförda yrkesprestationer inom journalistiken. De fotografer som årligen belönas visar prov på stor kunnighet med deras betydelsefulla arbeten. Årets Bild är inte bara en tävling utan även en bro mellan allmänheten och svensk bildjournalism.

 

13/9 - 16/11 2014

 

http://apps.smp.se/tv/index.php?catid=4579&mid=CD5167CD 

Fotograf: Niclas Hammarström

Första världskriget. Växjö. Kronoberg.

I år är det 100 år sedan ärkehertig Frans Ferdinand mördades i Sarajevo. En händelse som blev inledningen på den värsta katastrof som mänskligheten dittills hade skådat – Första världskriget. I utställningen skildrar vi krigsutbrottet,

men också hur kriget indirekt drabbade människorna i Växjö och Kronobergs län genom livsmedelsbrist och dyrtid.

Utställningen invigdes 20 juni 2014 och pågick till 27 september 2015

8+1 konstnärer

Stipendiater 1993-2014 ur Gunvor Kamkes & Sven Joanns minnesfond. Stiftelsen grundades 1990 och dess ändamål är att dela ut stipendier till välförtjänta konstnärer eller författare med anknytning till Kronobergs län.

 

Årets stipendiat:
Jarl Ingvarsson
 

Tidigare stipendiater:

1993  Martin Bornholm

1995  Thomas Franzén

1997  Susanna Arwin

2000  Leif Olausson

2002  Magnus Bärtås

2006  Linnéa Jörpeland

2008  Håkan Nyberg

2010  Åsa Johannesson 

 

Utställningen pågick mellan 31/5-17/8 2014 

Kulturparken Småland AB,  Box 102, 351 04 Växjö