Skolsamling

På initiativ från kultur och fritidsförvaltningen i Växjö kommun överlämnades den tidigare kommunalägda skolmuseisamlingen till Smålands museum hösten 2001. Samlingen hade under ett tiotal år varit utställd på vindsplanet i Norrtullskolan, men pga. platsbrist blivit magasinerad under skolan sedan 1994.

 

Samlingen består av skolmateriel från skolor belägna inom Växjö stad, under tidsperioden 1890-1970, huvudsakligen fördelade på följande kategorier :

 • Skönlitteratur från skolbiblioteksverksamheten
 • Facklitteratur från enhetsskola till gymnasium / yrkesskola
 • Pedagogisk litteratur, lärarhandledningar, statliga offentliga utredningar m.fl.
 • Periodica
 • Kartor alla kategorier
 • Skolplanscher ca 1.000 st
 • Tavlor, fotografier, episkopbilder, teckningar mm.
 • Film och stillbildsprojektorer samt bandspelare och övrig teknisk utrustning
 • Skolbänkar, stolar, katedrar samt inredningsdetaljer
 • Läs och skrivhjälpmedel
 • Material för fysiska experiment
 • Utrustning för trä och textilslöjd

Sammantaget så består samlingen till största delen av litteratur alla kategorier följt av planscher och kartor. Hela samlingen är uppordnad och förtecknad, den förvaras på museets centralmagasin beläget på Kulturarvscentrum södra Småland.

 

Sidan uppdaterad 2011-09-29

 

Skolklump: Bestraffningsredskap använt på Växjö gymnasium under 1700-talet.

Kulturparken Småland AB,  Södra Järnvägsgatan 2, 352 29 Växjö