Ett arkiv för folkrörelser och lokalhistoria

 

Kronobergsarkivet är länets största enskilda arkivinstitution och har som ändamål att samla, inventera, förteckna, bevara och vårda arkivalier från enskilda arkivbildare från Kronobergs län. I uppdraget ingår även ett övergripande ansvar för de enskilda arkiven inom verksamhetsområdet, samt att bedriva och väcka intresse för regionalhistorisk forskning.

På Kronobergsarkivet finns en skatt för alla som vill forska om lokal och regional historia, med handlingar från de traditionella folkrörelserna, men också från företag, gårdar, byalag och andra typer av organisationer liksom från privatpersoner. Här förvaras över 25 000 volymer från närmare 3000 olika arkivbildare. Vidare finns här 272 fanor och en omfattande bildsamling från länets folkrörelser och föreningar, bland annat fotoarkivet från Växjöbladet-Kronobergaren. Som ett komplement till Kronobergsarkivets samlingar finns ett rikligt forskningsbibliotek.

Tillgängliga samlingar & forskarservice

Samlingarna är tillgängliga för forskning och arkivets personal bistår gärna med forskarservice och information om samlingarna.

Verksamheten startade 1984 under namnet Folkrörelsearkivet Kronoberg. År 1993 bytte arkivet namn till Kronobergsarkivet, med det utökade uppdraget att omhänderta alla typer av enskilda arkiv i Kronobergs län.

Från den 1 januari 2010 är Kronobergsarkivet en del av Kulturparken Småland och samlingarna kommer framdeles att tillsammans med Smålands museums samlingar bli en viktig del av ett gemensamt Kulturarvscentrum Småland.

Den ideella föreningen kvarstår dock och har som främsta syfte att upprätthålla kontakterna med medlemsorganisationerna och se till att verksamheten bedrivs enligt stadgarnas ändamålsparagraf.

 

Kronobergsarkivet har en depå i Lessebo där handlingar från Lessebo bruksarkiv förvaras. Detta bruksarkiv är ett av södra Sveriges största företagsarkiv och omfattar drygt 5000 volymer, bland annat räkenskapshandlingar, kartor och ritningar, korrespondens och fastighetshandlingar. I detta arkiv finns också handlingar från flera andra bruk i södra Sverige, bland annat Böksholms bruk och sulfitfabrik, Stenfors bruk, Augerums bruk och Kleva nickelverk och gruva.

Ladda ner (pdf)

» Arkivbestånd
» Lessebo bruksarkiv

 
Kulturparken Småland AB,  Södra Järnvägsgatan 2, 352 29 Växjö