Gå till Startsidan
 

Avdelningen för kulturarv och forskning

På avdelningen finns specialistkompetens inom arkeologi, byggnadsvård, glashistoria och kulturarvsfrågor. Vi är en resurs både för allmänheten och för Kulturparkens övriga verksamhet. Vi arbetar utifrån mottot att vår kunskap ska synas, utvecklas och skapa mervärde i samhället.

 

Arkeologi

Utan arkeologi skulle vi inte veta så mycket om det förflutna. Genom arkeologin får vi kunskap både om människors dagliga liv och om hur samhället sett ut tidigare. Vi får veta hur människor bodde, vad de åt och hur de behandlade sina döda, men också om vem det var som bestämde och hur barn, män, kvinnor och gamla hade det.  Idag är Sverige ett spännande mångkulturellt samhälle och det finns ett behov av att lära om, förstå och respektera olika kulturer. Men det mångkulturella samhället kan även omfatta människor som levde förr. Våra förfäder representerar också främmande kulturer som vi idag försöker förstå och lära oss mer om. Genom att berätta om historia vill vi förmedla kunskap om det förflutna, vilket i sin tur kan bidra till ökad förståelse mellan människor i dagens samhälle. Genom att förstå vår historia kan vi även förstå vår samtid.

På Kulturparken arbetar för närvarande en arkeolog. Som museiarkeolog jobbar hon med att sprida kunskap och ge råd om fornlämningar, kulturmiljöer och kulturhistoria. Arbetet är dels publikt och riktat mot allmänheten dels internt genom arbete med Smålands museums samlingar. Genom museiarkeologin vill vi samarbeta brett med universitet, föreningar, skolor samt olika institutioner och funktioner i samhället. Under åren 2007-2012 pågick bland annat ett forskningsprojekt i pedagogisk form, om fornborgen Gripeberg utanför Växjö och 2016 görs ett liknande projekt om stenåldersboplatsen på Gettersö i Bolmen. Både projekten har skett i nära samarbete med Kronobergs arkeologiska förening. Utöver pedagogiska grävningar hålls även kurser och föredrag om länets förhistoria och medeltid.

Kontakt: Åsa Alering, arkeolog, 0470-704258
 

Museiarkeologi sydost - Ny spännande enhet gräver efter kulturskatter i Kalmar och Kronoberg!

I oktober 2013 gick de grävande arkeologerna vid Kulturparken Småland över till den nybildade enheten Museiarkeologi Sydost, inom Kalmar läns museum. På uppdrag av länsstyrelsen, kommuner, företag och enskilda beställare, genomförs härifrån olika typer av arkeologiska uppdrag. Förutom undersökningar gör de även kulturhistoriska utredningar och inventeringar för samhällsplanering, till exempel förstudier till miljökonsekvensbeskrivningar. Museiarkeologi sydost har ett lokalkontor på Kulturarvscentrum i Växjö och där finns för närvarande tre arkeologer. Arkeologer inom Kulturparken Småland och Kalmar länsmuseum har ett nära samarbete när det gäller information om pågående arbeten och resultat, samt frågor som rör utåtriktad och publik arkeologi. Kontakt: http://www.kalmarlansmuseum.se/arkeologi/om-oss/

I Sverige är det Länsstyrelsen som utifrån Lagen om kulturminnen beslutar om uppdragsarkeologiska utredningar och undersökningar.
 
 
Sidan uppdaterad 2014-06-23
Kulturparken Småland AB,  Södra Järnvägsgatan 2, 352 29 Växjö