Arkivbestånd

I Kulturarvscentrum södra Smålands arkivbyggnad förvaras arkiv från den enskilda sektorn i Kronobergs län och andra delar av Småland och består av arkiven från Kronobergsarkivets och Smålands museums samlingar. Här finns för närvarande 3193 arkivbildare och deras arkiv omfattar 26056 volymer. I tidskolumnen redovisas första och sista år som finns representerat i arkivet. Arkivets omfattning anges i antal volymer. Volym kan här utgöras av arkivkartong eller band. En arkivkartong kan innehålla flera band.


Arkiv markerade med (LB) förvaras på Lessebo Bruksarkiv som är en arkivdepå placerad i Lessebo och för att ta del av dessa handlingar måste man i förväg kontakta personalen på Kulturarvscentrum eller Lessebo kommunbibliotek.


Arkiv-x är arkivbildare som det endast finns någon enstaka handling ifrån och som därför har markerats med årtal och med (x) i kolumnen för antal volymer. Oftast rör det sig om stadgar, en verksamhetsberättelse e.dyl., men som i flera fall kan ge inblick i föreningens verksamhet. Sist i katalogen ges en mer detaljerad presentation av innehållet i Arkiv-x. Volymer som anges inom parentes förvaras bland annan arkivbildares handlingar.

 
 
 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

 

FOLKRÖRELSE- OCH FÖRENINGSARKIV
Arbetstagarorganisationer
Bildnings- och studieorganisationer
Bransch- och företagarorganisationer
Ekonomiska organisationer
Frilufts-naturvårdsorganisationer
Försvars-fredsorganisationer
Handikapporganisationer
Humanitära och sociala organisationer
Idrottsorganisationer
Kulturella organisationer
Kvinnoorganisationer
Nykterhetsorganisationer
Pensionärsorganisationer
Politiska organisationer
Religiösa organisationer
Ungdomsorganisationer
Övriga organisationer


BRUKS- OCH FÖRETAGSARKIV

 

BYARKIV

 

FORSKNINGSARKIV

 

PERSONARKIV

 

SLÄKT- OCH GÅRDSARKIV

 

ÖVRIGA ARKIV

ARKIV X

 

 

 

Sidan uppdaterad 2011-11-23

Kulturparken Småland AB,  Södra Järnvägsgatan 2, 352 29 Växjö