Gå till Startsidan

Kulturparken Småland - Årets museum 2012!

 

Kulturparkens föredetta vd Erica Månsson.
Foto: SMP

Kulturparken Småland är Årets museum 2012! Utmärkelsen delades ut av Riksförbundet Sveriges museer och Svenska ICOM (International Council of Museums). Vinnaren presenterades på museernas vårmöte i Göteborg den 29 mars. Syftet är att uppmärksamma det museum som bäst visat prov på nytänkande och samhällsförankrad verksamhet.

Juryns motivering löd:

"En ny typ av kulturarvsaktör har sett dagens ljus i Sverige! Årets museum 2012 tilldelas priset för ett modigt och nyskapande arbete med att föra samman samlingar, arkiv och utställningar till en flexibel helhet med fokus på publiken! Nya arbetsmetoder och en vilja till öppenhet har knutit nya målgrupper till kulturarvsarbetet och ökat besökstalet med hela 40 %! Priset Årets museum tilldelas Kulturparken Småland."
 


Nedan intervjuas Erica Månsson som tidigare var vd för Kulturparken Småland om några av orsakerna till att Kulturparken blev Årets museum 2012:


Varför tror du att ni blivit utsedda till Årets museum?

Mest tror jag att det beror på att vi har varit modiga och nyskapande på olika sätt. Kulturparken är en helt ny typ av organsation i museisverige som arbetar med samlingar, arkiv, utställningar och allt med stort fokus på publiken. Det finns ingen liknande organisation i Sverige, faktiskt och vi kan fungera  som ett bra exempel på en helt ny och mera flexibel, publikinriktad kulturarvsaktör. Vi har också fått beslut om en stor satsning på s.k. Kulturarvscentrum Småland där arkiv och samlingar ska visas tillsammans. Kulturarvet blir tillgängligt för forskare och allmänhet.
 

Men det ser väl inte publiken så mycket?

Nej, publiken har nog sett mera av de stora satsningarna vi gjort under senaste åren.  Projektet Embrace lockade över 600 besökare till invigningsparaden som gick genom Växjö. Embrace fokuserar på att hylla olikheter och upptäcka likheter och kopplar den svenskamerikanska emigrationen till emigration idag. Det har varit ett fantastiskt projekt. Här var vi modiga och anlitade två amerikanska gäst curatorer som arbetade lite som ”artists in Residence” i organisationen. Det innebar många kulturkrockar men vi lärde oss mycket.
 

Vad menar du med modiga?

Ja, en sak var ju just att anlita personer med helt annan kulturell bakgrund i flera sammanhang. Vi drev projektet Migrationsminnen där projektledaren Abdi-Noor Mohammed intervjuade nyanlända flyktingar och samlade in artefakter från flykten. Detta ledde också till en närmare kontakt med en somalisk grupp som har aktiviteter hos oss. Det är nog det som är viktigt att vi lyckats anknyta till nya grupper och personer och släppt in dem i verksamheten. RFSL är en annan grupp som vi samarbetar mycket med. Det  handlar ibland om att släppa in och våga ta risker utifrån andras önskemål och behov.
 

Och så tycker jag att vi var modiga som var det första museet i Sverige som vågade visa Elisabeth Ohlsson Wallins utställning Jerusalem ocensurerad.  De andra museerna hade faktiskt fegat och plockat bort bilder men vi bestämde oss för att våga visa hela, även om det fanns många olyckskorpar som kraxade. Då blev jag faktiskt också utsatt för en påtryckning om censur men jag tycker att det är kulturinstitutionernas roll att stå fast vid yttrandefriheten.
 

Vad blev reaktionerna?

Det blev ganska tyst i media om utställningen men vi fick mycket uppskattning från besökare. Inte alla förstås, några riktigt sura/hotfulla kommentarer förekom också. Men det är ju blandningen av saker som är Kulturparkens styrka. Rätt vad det var så mötte jag Abdi-Noor med en stor grupp somaliska kvinnor som intresserat studerade fotona – allt kan hända! I lördags när vi hade Kulturnatten på Utvandrarnas hus var det härligt. Kinesiska utbytesstudenter dansade, ABF:s nyblivna zumbasupporters bytte om, hattkonstnären Agneta Hauser från New York ledde en workshop i hatt-tillverkning, några barn målade kinesiska drakmasker, Kafé Kuska med mat från hela världen hade fullt sjå att servera alla hungriga och några besökare beundrade Mats Pehrssons New York-motiv. Då var det kul!
 

Genom att vi kombinerar våra fackkunskaper med spännande och aktuella aktiviteter (t.ex. diskussion om regionfrågan eller somaliers anhöriginvandring) har vi blivit viktiga för fler människor och ökat besökstalen med 40%.
 

En annan sak som jag själv tycker är intressant är att vi börjar bygga upp som en nod för olika typer av aktörer inom kulturella och kreativa näringar i Museiparken i Växjö där vi finns. Nu finns kammarmusikorkestern Musica Vitae i Utvandrarnas hus, regionala resurscentrumet för film Reaktor Sydost, mångkulturella Kafé Kuska och så Kulturparken förstås i samma område.  Vi planerar också att skapa en inkubator för små entreprenörer som vill finnas i en kreativ miljö. Det är en härlig känsla när musikerna fikar ihop med filmfolket och museifolket i Kafé Kuska.
 

Är det något mera du vill tillägga?

Ja, det har inte alls varit lätt. Vi har ändrat organisationen i grunden och det innebär nya roller för alla medarbetare och det här är konfliktfyllt. Vi känner att vi har kommit en bit på vägen men vi är inte alls framme, man kommer aldrig fram… Det viktigaste är dock modet att prova nya saker, ta risker och inte vara rädd att misslyckas. Och har kul förstås, det har vi haft, inte minst på vårt populära lunchdisko.

 
 
 
Kulturparken Småland AB,  Södra Järnvägsgatan 2, 352 29 Växjö