Gå till Startsidan

Aktuellt

« Tillbaka


 2014-06-23 Uppdatering av hantverkskatalog!

Vår hantverkskatalog är nu uppdaterad och går att ladda ner kostnadsfritt här.
_____________________________________________________________________________________

 

2014-02-13
Kulturmiljöerna är en nyckelresurs för Glasrikets utveckling!
 Under 2013 har en strategi för Glasrikets kulturmiljöer tagits fram av Kalmar läns museum och Kulturparken Småland, i dialog med Länsstyrelserna i Kronobergs och Kalmar län. Strategin kommer att gälla för de båda Länsstyrelsernas kulturmiljösatsningar under 2014 och 2015. Dokumentet är ett resultat av det regeringsuppdrag för att utveckla Glasrikets industri och besöksnäring som de båda Länsstyrelserna fick 2012.
 
Det finns idag 27 hyttbyggnader och 20 tydliga glasbrukssamhällen i Glasriket som kan användas för att stärka områdets speciella kulturarv och näringsliv. I rapporten kan du läsa mer om miljöernas potential och problem, och om hur vi kan arbeta med glasbruksmiljöerna för att förhöja upplevelsen av Glasriket. 

Läs mer här: http://www.kalmarlansmuseum.se/museet/nyheter/kulturmiljoerna-ar-en-nyckelresurs-for-glasrikets-utveckling/

_____________________________________________________________________________________

2013-11-22
Hur man plockar ner en kakelugn 
Snart rivs Vita villan på söder i Växjö. Innan dess passar Kulturparkens byggnadsantikvarier David och Samuel på att montera ner en speciell och kulturhistoriskt intressant öppen spis klädd med kakelplattor. Kakelugnen ställs i museets magasin i väntan på att den eventuellt monteras upp igen på annan plats. Kulturparken tackar VÖFAB för tillstånd och hjälp i arbetet!
 
Kulturparken Småland AB,  Södra Järnvägsgatan 2, 352 29 Växjö