Gå till Startsidan

Forskning, arkiv och bibliotek


Svenska Emigrantinstitutets forskarservice besvarar endast frågor som kan relateras till emigration. För frågor kring släktforskning i allmänhet som inte berör emigrationen hänvisas till de digitala sökdatabaser som finns tillgängliga, exempelvis Ancestry, ArkivDigital, SVAR-Svensk arkivinformation, myheritage.se med flera.

I forskarsalen på Utvandrarnas hus tar vi endast emot förbokade besök. I forskarsalen har du möjlighet att på egen hand använda flera av de större sökdatabaserna.
 

KOSTNADER

Besök i forskarsalen, där du självständigt
forskar, är kostnadsfritt.

Om du önskar hjälp av vår personal med din
forskning i forskarsalen kostar besöket
200 kronor.

Om du vill få forskningsfrågor besvarade
så kostar varje fråga 400 kronor.


ÖPPETTIDER FORSKARSALEN
Juni, juli och augusti är forskarsalen
öppen måndag-fredag 10.00-16.00
September-maj är forskarsalen
öppen onsdag-torsdag 10.00-16.00 

 

Kontakt


För att boka ett besök i forskarsalen
fyll i frågeformuläret nedan så återkommer vi till er.
 


Frågeformulär
 
 
 
 
Bifogade filer skickas separat till emigrationsforskning@kulturparkensmaland.se (endast pdf och jpeg). Använd rubriken "Bifogad fil + ditt namn".
 
 

För att få svar på en forskningsförfrågan
fyll i frågeformuläret nedan så återkommer vi till er.
OBSERVERA! Varje forskningsfråga du vill ha besvarad kostar 400 kronor.

Frågeformulär
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bifogade filer skickas separat till emigrationsforskning@kulturparkensmaland.se (endast pdf och jpeg). Använd rubriken "Bifogad fil + ditt namn".
 
 

Arkivarie Judit Söderblom

0470-704257


Antikvarie Anders Bengtsson

0470-704252
 

Avdelningschef Björn Arfvidsson

0470-704226


Bibliotek: Bibliotekarie Mariann Hellberg
0470-704235 mariann.hellberg(at)kulturparkensmaland.se   

Samlingar: Antikvarie Björn Karlsson
0470-704266 bjorn.karlsson(at)kulturparkensmaland.se
 
Tanken på att samla in källmaterial kring svensk utvandring slog på allvar rot här i landet samtidigt med fullbordandet av Vilhelm Mobergs utvandrarroman. Det skall inte förnekas att stora samlingar skapats långt tidigare. Redan vid emigrationens begynnelse upprättade Kungliga biblioteket ett avtal med emigrantprästen Tuve Nilsson Hasselquist om att svenskamerikanskt tryck skulle sändas till Stockholm. Vid seklets början skapade Swedish Historical Society of America ansenliga samlingar i Chicago. Vetenskapsmän och privata samlare som professorerna Helge Nelson i Lund och Gunnar Westin i Uppsala, författarna Albin Widén och Otto R. Landelius samt chefredaktör Tell Dahllöf bör också nämnas. Ett systematiskt inventerings- och forskningsprogram kring utvandrarfenomenet saknades dock före tillkomsten av Svenska Emigrantinstitutet.

Uppbyggnaden av Svenska Emigrantinstitutets arkiv inleddes 1966. Utgångspunkten var att samla in det emigrationshistoriska material som fanns i Sverige, d.v.s. amerikabrev, dagböcker, fotografier och annat privatägt källmaterial. Insamlandet utvidgades 1968 till USA och Kanada, där ett 20-årigt mikrofilmningsprojekt startades. Under ledning av SEI:s ombud i Amerika Lennart Setterdahl har cirka 2000 svenskamerikanska kyrkoarkiv inventerats och mikrofilmats. Dessutom har hundratals företags- och enskilda arkiv mikrofilmats. Cirka 3000 svenskamerikaner har intervjuats med bandspelare. Följaktligen har SEI samtidens största samling kring svenskar i Nordamerika. Det rikssvenska grundmaterialet för släktforskning finns på mikrofilm/fiche t ex församlingslängder. US Federal Population Censuses och amerikanska passagerarlistor är exempel på officiellt amerikanskt forskningsmaterial. Bland de många specialsamlingar bör nämnas Vilhelm Mobergs författararkiv till utvandrarromanerna.


Svenska emigrantinstitutet är medlem i det digitala nätverket EmiWeb. Till databasen är bland annat Svenska emigrantinstitutets databas EmiBas kopplad. Här hittar du uppgifter om emigration från en rad olika källmaterial.

Gå till EmiWeb

Kulturparken Småland AB,  Södra Järnvägsgatan 2, 352 29 Växjö