Gå till Startsidan

Svenska emigrantinstitutet
Emigrantinstitutet grundades 1965 på initiativ av landshövding Gunnar Helén. Syftet var att bevara arkiv, intervjuer och minnen från den svenska emigrationsepoken 1846-1930, då 1,3 miljoner svenskar (ca 20 %) lämnade landet. På grund av den stora påverkan som invandringen till Sverige haft under senare decennier har uppdraget för institutet vidgats till att även dokumentera invandrarnas erfarenhet av att lämna sina hemländer för Sverige. Att byta land och lära känna ett nytt är universella erfarenheter.


Svenska Emigrantinstitutets dokumentation av utvandringen kan därför bli en källa till kunskap för dem som nu etablerar sig i sitt nya hemland, Sverige.

Kulturparken Småland AB,  Södra Järnvägsgatan 2, 352 29 Växjö