Gå till Startsidan

Vänföreningen bildades 1984 för att stödja Svenska Emigrantinstitutet.

Hittills har ca. 2 miljoner kronor investerats i dataanläggningar, utställningar m.m.

 

Föreningen ger ut tidningen Emigranten med två nummer per år.

 

Vänföreningen välkomnar alla intresserade och har medlemmar från hela Sverige och delar av Amerika.

 

Årsmöte hålls i början av augusti månad.

 

Medlemmarna erhåller vartannat år en nyutkommen bok ur Vänföreningens skriftserie.

 

Medlemsavgiften är 200:-

Familjemedlem 50:-

Institutioner och föreningar 300:-

Pg. 483 81 61-0, Bg. 459-6375

 

Vänföreningens ordförande är Richard Grügiel, skattmästare Bertil Fransson, sekreterare Gunilla Grügiel.

OBS! Ny adress:
Emigrantinstitutets Vänner
Vilhelm Mobergs gata 4
352 29 Växjö

Vänföreningens bokutgivning
1. Ulf Beijbom, Utvandrarna och Svensk-Amerika, 1986 (slut)
 

2. Sten Aminoff, Svenskarna i Nya Zeeland, 1988 (slut)

3. Ulf Beijbom, Svenskamerikanskt, 1990 (slut)

4. Ulf Beijbom (red.), Berättarkungen, 1992 (slut)

5. Lars Ljungmark, Svenskarna i Winnipeg, 1994 (25:-)

6. Henrik Larsson, Lansens folk, 1996 (slut)

7. Ulf Beijbom, Solveig Kristiansson, folkkonstnär, 1998 (slut)

8. Ulf Beijbom, Uppbrott från stenriket, 2000 (100:-)

9. Ulf Beijbom, Amerikabilder, 2002 ( REA 50:-)

10. Ulf Beijbom, Images of Swedish-America, 2003 (REA50:-)

Engelsk översättning av Amerikabilder.


11. Staffan Klintborg, Voffor språkar di på detta viset amerikasvenskarna?, 2004 (25:-)

12. Ulf Beijbom, Utvandrarkvinnor, 2006 (150:-)

13. Ulf Beijbom, red, Johns resa, 2008, (50:-)

Dagbok från en havsresa

Återhört (CD), 2008, (REA 20:-)

14. Transatlantiskt. Antologi sammanställd av Ulf Beijbom, 2010 (100:-)

15. Ulf Beijbom, Utvandrarna och den stora depressionen, 2012 (200:-)


16. Ulf Beijbom, Oförglömligt. Ett liv i emigrationsforskningens tjänst, 2014 (200:-)

17, Ulf Beijbom, Utvandringens mosaik, 2016 (200:-) 

För frågor kontakta Gunilla Grügel gunilla.grugiel (at) kulturparkensmaland.se  tel. 0470-704233Kulturparken Småland AB,  Södra Järnvägsgatan 2, 352 29 Växjö