Gå till Startsidan

Vänföreningen bildades 1984 för att stödja Svenska Emigrantinstitutet.

Hittills har ca. 2 miljoner kronor investerats i dataanläggningar, utställningar m.m.

 

Föreningen ger ut tidningen Emigranten med två nummer per år.

 

Vänföreningen välkomnar alla intresserade och har medlemmar från hela Sverige och delar av Amerika.

 

Årsmöte hålls i början av augusti månad.

 

Medlemmarna erhåller vartannat år en nyutkommen bok ur Vänföreningens skriftserie.

 

Medlemsavgiften är 200:-

Familjemedlem 50:-

Institutioner och föreningar 300:-

Pg. 483 81 61-0, Bg. 459-6375

 

Vänföreningens ordförande är Richard Grügiel, skattmästare Bertil Fransson, sekreterare Gunilla Grügiel.

OBS! Ny adress:
Emigrantinstitutets Vänner
Vilhelm Mobergs gata 4
352 29 Växjö

Vänföreningens bokutgivning
1. Ulf Beijbom, Utvandrarna och Svensk-Amerika, 1986 (slut)
 

2. Sten Aminoff, Svenskarna i Nya Zeeland, 1988 (slut)

3. Ulf Beijbom, Svenskamerikanskt, 1990 (slut)

4. Ulf Beijbom (red.), Berättarkungen, 1992 (slut)

5. Lars Ljungmark, Svenskarna i Winnipeg, 1994 (25:-)

6. Henrik Larsson, Lansens folk, 1996 (slut)

7. Ulf Beijbom, Solveig Kristiansson, folkkonstnär, 1998 (slut)

8. Ulf Beijbom, Uppbrott från stenriket, 2000 (100:-)

9. Ulf Beijbom, Amerikabilder, 2002 ( REA 50:-)

10. Ulf Beijbom, Images of Swedish-America, 2003 (REA50:-)

Engelsk översättning av Amerikabilder.


11. Staffan Klintborg, Voffor språkar di på detta viset amerikasvenskarna?, 2004 (25:-)

12. Ulf Beijbom, Utvandrarkvinnor, 2006 (150:-)

13. Ulf Beijbom, red, Johns resa, 2008, (50:-)

Dagbok från en havsresa

Återhört (CD), 2008, (REA 20:-)

14. Transatlantiskt. Antologi sammanställd av Ulf Beijbom, 2010 (100:-)

15. Ulf Beijbom, Utvandrarna och den stora depressionen, 2012 (200:-)


16. Ulf Beijbom, Oförglömligt. Ett liv i emigrationsforskningens tjänst, 2014 (200:-)

17, Ulf Beijbom, Utvandringens mosaik, 2016 (200:-) 

För frågor kontakta Gunilla Grügel gunilla.grugiel (at) kulturparkensmaland.se  tel. 0470-704233


_______________________


Emigrantinstitutets Vänner
Policy för hantering av personuppgifter
 
Dina medlemsuppgifter är grunden för vår kommunikation med dig som medlem. Genom att betala din medlemsavgift accepterar du att Emigrantinstitutets Vänner sparar dina personuppgifter och behandlar dem i enlighet med de ändamål som framgår nedan.
 
När vi behandlar dina personuppgifter följer vi bestämmelserna i Dataskyddsförordningen, GDPR. Den har till uppgift att skydda din personliga integritet.
 
www.datainspektionen.sekan du läsa mer.
 
Vilka personuppgifter behandlas?
 
Emigrantinstitutets Vänner hämtar bara in uppgifter direkt från dig. De enda uppgifter vi behöver är ditt namn, din postadress, telefonnummer och eventuellt e-postadress (frivilligt).
 
Vad använder vi dina personuppgifter till?
 
Vi behöver dina personuppgifter för att administrera ditt medlemskap, för att informera om föreningens aktiviteter via våra utskick och för att du ska få din medlemsbok. Inga personuppgifter säljs vidare till andra föreningar, organisationer eller företag.
 
Lagring av dina uppgifter
 
Dina personuppgifter sparas i vårt medlemsregister. Om du inte är nöjd med vår hantering av dina uppgifter finns möjlighet att anmäla detta till Datainspektionen. Enligt dataskyddsförordningen har du rätt att få information om behandlingen av dina personuppgifter. Skriv till oss på adress Emigrantinstitutets Vänner, Vilhelm Mobergs gata 4, 352 29 Växjö för att få tillgång till informationen.
 
 
2018-05-20
Styrelsen i Emigrantinstitutets Vänner
Kulturparken Småland AB,  Södra Järnvägsgatan 2, 352 29 Växjö