Works by Vilhelm Moberg

 

Novels

1927

Raskens. En soldatfamiljs historia — Raskens, the Story of a Soldier’s Family

1929

Långt från landsvägen — Far from the Highway

1930

De knutna händerna — Clenched Fists

1932

A.P. Rosell, bankdirektör — A.P. Rosell, Banker

1933

Mans kvinna — Man’s Woman

1935

Sänkt sedebetyg

Sömnlös

Giv oss jorden!

  • Memory of Youth, tr. E. Björkman, N.Y. 1937
  • The Earth is Ours, tr. E. Björkman, N.Y. 1940

1937

1939

1941

Rid i natt! — Ride This Night!, tr. H. Alexander, N.Y. 1943

1944

Soldat med brutet gevär — When I Was a Child, tr. G. Lannestock, N.Y. 1956, London 1957

1946

Brudarnas källa — The Brides’ Spring

1949

Utvandrarna — The Emigrants, tr. G. Lannestock, N.Y. 1951, London 1956. Paperback 1991

1952

Invandrarna — Unto a Good Land, tr. G. Lannestock, N.Y. 1954, London 1957.Paperback 1991

1953

Det gamla riket — The Old Kingdom

1956

Nybyggarna— The Last Letter Home (incl. Sista brevet till Sverige), tr. G. Lannestock, N.Y. and London 1961; The Settlers, tr. G. Lannestock, N.Y. 1978. Paperback 1991

1959

Sista brevet till Sverige — Last Letter Home, tr. G. Lannestock, N.Y. 1978. Paperback 1991

1963

Din stund på jorden — A Time on Earth, tr. N. Walford, N.Y. and London 1965

1967

Förrädarland — Land of Traitors

1990

Vårplöjning och andra berättelser — Spring Plowing and Other Stories

 

Plays

1929

Hustrun — The Wife

1929

Bröllopssalut — Wedding Salute

1930

Marknadsafton — Marker Night

1933

Våld — Violence

1938

Jungfrukammare — The Maid’s Room

1939

Kassabrist — Deficit

1939

De knutna händerna — Clenched Fists

1940

Änkeman Jarl — Jarl, the Widower

1941

En löskekarl — A Vagabond

1942

Rid i natt! — Ride This Night!

1943

Mans kvinna — Fulfilment, tr. M. Heron, London 1953

1945

Vår ofödde son — Our Unborn Son

1946

Gudens hustru — The God’s Wife

1954

Jungfru Maria på fattiggårn — Virgin Mary in the Poorhouse

1954

Lea och Rakel — Leah and Rachel

1957

Domaren — The Judge

1961

Nattkyparen — The Night Waiter

1962

Sagoprinsen — The Fairy-tale Prince

1965

Kvinnas man — Woman’s Man

1965

Hundra gånger gifta — A Hundred Times Married

1967

Din stund på jorden — A Time on Earth

 

Non-fiction

1943

Sanningen kryper fram — The Truth Creeps Out

1950

Den okända släkten — The Unknown Swedes, tr. R. McKnight, Carbondale 1988

1951

Fallet Krukmakaregatan — The Potter Street Case

1953

Att övervaka överheten — Monitoring the Authorities

1955

Därför är jag republikan — Why I’m a Republican

1956

Komplotterna — The Conspiracies

1966

Bondeåret. En krönika — The Peasant’s Year. A Chronicle

1968

Berättelser ur min levnad — Tales from My Life

1970

Min svenska historia. Del I

Min svenska historia. Del II

A History of the Swedish People, tr. P. Britten Austin, N.Y. 1972, 1973, 1989

1971

1973

I skrivande stund — At the Time of Writing

1973

Otrons artiklar — Articles of Disbelief

1995

Att upptäcka Amerika: 1948-49 — Discovering America: 1948—49

 

 

Films based on novels/plays by Vilhelm Moberg

1932

Kärlek och kassabrist, SF, dir. by Gustaf Molander — Love and Deficit

1939

Gläd dig i din ungdom, SF, dir. by Per Lindberg — Rejoice in Your Youth

1942

Rid i natt!, SF, dir. by Gustaf Molander — Ride This Night!

1945

Mans kvinna, SF, dir. by Gunnar Skoglund — Man’s Woman

1945

Änkeman Jarl, Europa Film, dir. by Sigurd Wallén — Jarl the Widower

1948

Marknadsafton, Sandrews, dir. by Ivar Johansson — Marker Night

1960

Domaren, Sandrews, dir. by Alf Sjöberg — The Judge

1971

Utvandrarna, SF, dir. by Jan Troell — The Emigrants

1972

Nybyggarna, SF, dir. by Jan Troell — The New Land

 

Musical based on novels by Vilhelm Moberg

1995

Kristina från Duvemåla, based on the four novels The Emigrants; Unto a Good Land; The Settlers and Last Letter Home. Music by Benny Andersson, text by Björn Ulvaeus