Gå till Startsidan
Vilhelm Moberg-Sällskapets syfte är:
  • att främja intresset och förståelsen för Vilhelm Moberg och hans författarskap 
  • att verka för att hans texter hålls tillgängliga i goda tryckta upplagor
  • att uppmärksamma och stödja forskningen kring hans liv och författarskap, bland annat genom att ge ut en skriftserie

Som medlem får DU:
  • årets bok i skriftserien
  • inbjudan till årsmöte med föredrag, utflykter m.m.
  • kontakt med andra Moberg-vänner och Moberg-kännare

Medlemsavgiften är 250:- (inkl. skriftserie) för fullbetalande medlem och 50:- för familjemedlem. Institutioner 300:-.
Plusgiro 462 12 42-9 


Adress: Vilhelm Moberg-Sällskapet
Vilhelm Mobergs gata 4
352 29 Växjö

Stipendier
Vilhelm Moberg-Sällskapet utlyser årligen ett stipendium på 5 000 kronor och ett på 3 000 kronor. Det första ska utdelas till den student vid något akademiskt lärosäte i Sverige som enligt juryns bedömning har skrivit den bästa 60- eller 80-poängsuppsatsen under innevarande läsår om Vilhelm Moberg och hans gärning. Det andra stipendiet gäller under samma förutsättningar för en uppsats på 40-poängsnivå. Även ett licentiatstipendium på 7 000 kronor delas ut, liksom ett gymnasiststipendium på 2 000 kronor.

Juryn består av studentens handledare samt minst två representanter från Vilhelm Moberg-Sällskapets styrelse. Stipendiet utdelas på respektive högskola/universitet vid lämpligt tillfälle under höstterminen eller i början på vårterminen.


Ingrid Nettervik, ordförande i Vilhelm Moberg-Sällskapet
Fogdegatan 9
352 36 Växjö
0470-711646
nettervik.i (at)telia.com

Bli medlem i Vilhelm Moberg-Sällskapet
genom att sätta in 250 kronor för fullbetalande medlem och 
50 kronor för familjemedlem på plusgirokonto nr: 462 12 42-9. Institutioner betalar 300 kronor.

Vilhelm Moberg-Sällskapets skriftserie

1990 Vilhelm Moberg, Vårplöjning och andra berättelser (50:-) 


1991 Vilhelm Moberg, Rid i natt! (slut) 

1992 Sigvard Mårtensson, Vilhelm Moberg och teatern (30:-) 

1993 Gunnar Eidevall red., Porträtt av Vilhelm Moberg (slut) 

1994 Gunnar Eidevall red., Vilhelm Moberg läst på nytt (30:-) 

1995 Gunnar Eidevall red., Att upptäcka Amerika 1948-49 (slut) 

1996 Vilhelm Moberg, I det ofria ordets tid (slut)

1997 Vilhelm Moberg, Domaren (slut)

1998 Bengt Forslund, Vilhelm Moberg, filmen och televisionen (40:-)

1998 Otto von Friesen red., Vilhelm Moberg, sanningen och friheten (slut)

1999 Ingrid Nettervik red., Vilhelm Moberg i blickpunkten (80:-)

2000 Vilhelm Moberg, Inom Baggemosa ägogränser (slut)

2001 Philip Holmes, Vilhelm Moberg - en introduktion till hans författarskap(100:-)

2002 Otto von Friesen red., Att stå det onda emot (100:-)

2003 Stig Tornehed red., Så minns vi Vilhelm Moberg, CD-box (slut)

2004 Vilhelm Moberg, Hjonelag skall med böneman byggas (20:-)

2005 Stig Tornehed red., Av och Om Vilhelm Moberg (REA 20:-)

2006 Lars Ahlbom och Ingrid Nettervik red., Broder Ville, käre snälle Sven (REA 50:-)

2007 Jens Liljestrand red., "Om Gud vill och hälsan varar" Vilhelm Mobergs brev 1918-1949 (REA 60:-)

2008 Jens Liljestrand red., "Du tror väl att jag är död" Vilhelm Mobergs brev 1950-1973 (REA 60:-)

2009 Ingrid Nettervik & Anna Williams red., Vidare med Vilhelm Moberg (REA 50:-)

2010 Carl Hyltén-Cavallius red., Den riktiga jultomten och andra julberättelser (REA 100:-)

2011 Anna-Karin Carlstoft Bramell, red., I sanningens och fantasins namn. Talaren Vilhelm Moberg (REA 50:-)

2012 Ingrid Nettervik och Ann Carlsson, red., Fem enaktare (REA 50:-)

2013 Ingrid Nettervik och Anna Williams, red. Vilhelm Mobergs verk. Personer och citat (REA 100:-)

2014 Vilhelm Moberg, Brudarnas källa (REA 120:-)

2015 Ulf Beijbom, Mobergs utvandrarbygd och Amerikas Småland (200:-)

2016 Vilhelm Moberg, I vapenrock och linnebyxor under Gustav V:s och Per Albins beskydd (200:-)

 

2017, Göran Elgemyr, Vilhelm Moberg och radion (200:-)

 

 

Övrigt:

Briggen Charlotta. Brevväxling mellan Olof Traung och Vilhelm Moberg (40:-)

 

Mobergbibliografi del 1 och 2, Kungl.bibl. 2007, (100:- för båda)

Anna-Karin Carlstoft Bramell, Vilhelm Moberg tar ställning, doktorsavhandling 2007, (300:-)


Vilhelm Moberg-Sällskapets småskrifter
 
Nr 1 2005, Birgitta Råd, Som om pappa levde. Vilhelm Moberg om Djurens Plats i Livet(40:-)

Nr 2 2006, Marianne Forssell, Rätt eller röta? Vilhelm Moberg och rättsaffärerna (40:-)

Nr 3 2007 Ulf Beijbom, Vilhelm Moberg, Karlshamn och utvandrarna (40:-)

Nr 4 2008 Ingrid Nettervik red, Vilhelm Moberg i fejd med hembygden, en spännande brevväxling (40:-) 

Nr 5 2009 C. Stomberg red, Vilhelm Moberg "i stor tacksamhet till KB" (40:-)

Nr 6 2010 Ingrid Nettervik red, Axplock från Dagar med Moberg. Fyra föreläsningar (40:-)

Nr 7 2011 Ingrid Nettervik red, Ny Dag med Moberg. Tre föreläsningar (40:-)

Nr 8 2011 Camilla Stomberg red, Vilhelm Moberg på KB (40:-)

Nr 9 2012 Ingrid Nettervik red, Dramatikern Vilhelm Moberg. Tre föreläsningar (40:-)

Nr 10 2014 Ingrid Nettervik red, En Dag med Moberg. Moberg och religionen. Fyra texter (40:-)

Nr 11 2015 Ingrid Nettervik, red, En dag med Moberg. Moberg som samhällskritiker (40:-)

Nr 12  2016, Ingrid Nettervik, red, En dag med Moberg, Vilhelm Mobergs språk och det fria ordets kraft (40:-)

Nr 13  2017 Ingrid Nettervik, red, En dag med Moberg. Vilhelm Mobergs förhållande till krig och fred (40:-)

Nr 14  2018 Ingrid Nettervik, red, En dag med Moberg. Vilhelm Moberg och medierna samt Raskens (40:-)

För att beställa kontakta:
gunilla.grugiel(at)kulturparkensmaland.se eller ring 0470-704233

 


Styrelsen för Vilhelm Moberg-Sällskapet 2017-2018
Ordförande:
Ingrid Nettervik, Växjö

Vice ordförande:
Anna-Karin Carlstoft Bramell, Lomma


Sekreterare:

Ulf Beijbom, Växjö

Skattmästare:
Ewert Frisk  

Ordinarie ledamöter:
Ann Carlsson, Stockholm
Viveca Wilhelmsson, Stockholm
Våge Virdhall, Mjölby
Carl Hyltén-Cavallius, Helsingborg
Lars Wingerup, Kristdala
Angelina Evans, Bromma

Suppleanter:
Jan Pihl, Stockholm
Gunilla Grügiel, Växjö
Jens Liljestrand, Stockholm
Ulf Nilsson, Växjö

Hedersmedlemmar
Gurie Nordwall, Viken
Max von Sydow, Paris
Sven Wollter, Stockholm
Björn Ulvaeus, Djursholm
Benny Andersson, Stockholm
Helen Sjöholm, Nacka
Liv Ullman, Oslo 
Jan Troell, Smygehamn
Peter Jöback, Stockholm
Eddie Axberg, Saltsjö-Boo
____________________________
Vilhelm Moberg-sällskapet
Policy för hantering av personuppgifter
 
Dina medlemsuppgifter är grunden för vår kommunikation med dig som medlem. Genom att betala din medlemsavgift accepterar du att Vilhelm Moberg-sällskapet sparar dina personuppgifter och behandlar dem i enlighet med de ändamål som framgår nedan.
 
När vi behandlar dina personuppgifter följer vi bestämmelserna i Dataskyddsförordningen, GDPR. Den har till uppgift att skydda din personliga integritet.
 
www.datainspektionen.sekan du läsa mer.
 
Vilka personuppgifter behandlas?
 
Vilhelm Moberg-sällskapet hämtar bara in uppgifter direkt från dig. De enda uppgifter vi behöver är ditt namn, din postadress och eventuellt e-postadress (frivilligt).
 
Vad använder vi dina personuppgifter till?
 
Vi behöver dina personuppgifter för att administrera ditt medlemskap, för att informera om föreningens aktiviteter via våra utskick och för att du ska få din medlemsbok. Inga personuppgifter säljs vidare till andra föreningar, organisationer eller företag.
 
Lagring av dina uppgifter
 
Dina personuppgifter sparas i vårt medlemsregister. Om du inte är nöjd med vår hantering av dina uppgifter finns möjlighet att anmäla detta till Datainspektionen. Enligt dataskyddsförordningen har du rätt att få information om behandlingen av dina personuppgifter. Skriv till oss på adress Vilhelm Moberg-sällskapet, Vilhelm Mobergs gata 4, 352 29 Växjö för att få tillgång till informationen.
 
 
2018-05-20
Styrelsen i Vilhelm Moberg-sällskapet
Kulturparken Småland AB,  Södra Järnvägsgatan 2, 352 29 Växjö