Gå till Startsidan
 

Aktuellt

 
 
 
 
Sök i våra samlingar!
Vi har digitaliserat våra samlingar och du hittar dem nu under
digitaltmuseum.se 
Överföringen är dock ganska stor så ha lite tålamod, det tar några dagar innan alla föremål är uppe.
Klicka här för att komma till digitalt museum!


Glimtar ur
samlingen


Till minne av en gammal kyrka
 Under 1830-talet utspelades en hård kamp kring den gamla träkyrkan i Tegnaby. Biskop Esaias Tegnér, understödd av bönderna i Hemmesjö socken, ville genomdriva en samman-slagning av socknarna och att kyrkan skulle rivas. Tegnabyborna bekämpade den beslutade sammanslagningen, och försökte med alla medel få behålla sin gamla 1200-talskyrka. Folket i Tegnaby fick till sist ge sig för övermakten och år 1854 revs kyrkan och alla inventarier såldes på auktion. Bland alla de föremål som då spreds runt om i trakten fanns denna bibel, tryckt 1618. 

Pressinbjudan: Det var egentligen ett vackert fartyg M/S Wilhelm Gustloff – världens största fartygskatastrof.

2016-06-03 -

Det var egentligen ett vackert fartyg

M/S Wilhelm Gustloff – världens största fartygskatastrof.

 

11 juni 2016 – 29 januari 2017

 

Pressvisning torsdag 9 juni kl. 10.00 Utvandrarnas hus 

 

Invigning lördag den 11 juni kl.14.00

Kulturparkens VD Lennart Johansson hälsar välkommen.

Martin Schibli, en av curatorerna för utställnigen berättar om tankarna med utställningen. Flertalet konstnärer deltar under invigningen.

 

 

Fartyget Wilhelm Gustloff torpederades kl. 23:08 av den sovjetiska ubåten S-13 i Östersjön den 30 januari 1945,

några timmar efter avfärd från Gotenhafen (Gdynia) med destination Kiel. Det var -18 grader, snö, blåst och nollgradigt vatten.

Livvästar och livbåtar saknades. Ca 9000 människor omkom, flest kvinnor och barn,

vilket gör händelsen till världens största kända fartygskatastrof någonsin.

 

Passagerarna på M/S Wilhelm Gustloff bestod nästan uteslutande av tyska flyktningar från Ostpreussen som

via sjövägen ville fly västerut undan röda armens framryckningar. Det är beräknat att ca 40 000 tyska flyktingar

omkom i krigets slutskede 1945 när fartyg sänktes av torpeder eller flygbomber. Förutom Wilhelm Gustloff finns: ”Steuben”, torpederad den 10 feb 1945, 3500 omkomna och ”Goya”, torpederad den 16 april 1945, ca 6500 omkomna.

 

 

Trots att mer än 60 år har passerat utgör fartyget för många ett känsligt kapitel i historien. Vem skriver historien? Och vad väljer vi att minnas och vad glöms bort? Utställningen tar sin startpunkt från världens största fartygskatastrof, men ställer frågor om hela Östersjöområdets nutidshistoria och framtid. Inte minst finns också frågeställningar hur vi ser på dagens massiva flyktingströmmar som skördar liv varje dag på medelhavet. Utställningen är den hittills största presentationen

 

i Sverige om fartyget Wilhelm Gustloff och består av två delar:

En dokumentär del och en del som utgår från konstnärer som behandlat fartyget i sitt konstnärskap.

 

”För oss på Kulturparken Småland ger Utställningen om fartygskatastrofen Wilhelm Gustloff ett intressanta perspektiv på krigets fasor och likgiltigheten för människoliv, men ger också en tydlig bild av hur segraren skriver historia och hur makten över minnet formar bilden av vår historia.

 

Flyktingkatastrofen på Östersjön under andra världskrigets slutskede väcker också tankar och reflektioner om de mänskliga tragedier  som idag utspelar sig på Medelhavet.” - Lennart Johansson, Docent VD / Länsmuseichef

 

 

Medverkande konstnärer: Magnus Petersson (SE), Jonas Dahm (SE), Jörg Herold (DE), Günter Grass (DE), Evgieni Umanski (RU), Anna Steller (PL), Olo Walicki (PL), Huber Czerepok (PL)

 

Curatorer: Martin Schibli (SE) & Iwona Bigos (DE/PL)

 

Presskontakt:

Martin Schibli, 0735 062250, schiblimartin@gmail.com. Curator för utställningen och till vardags konstnärlig ledare för Växjö Konsthall.

 

Lennart Johansson, Docent VD / Länsmuseichef, lennart.Johansson@kulturparkensmaland.se

Tel. 0470-70 42 47

 

Utställningen har initierats och tidigare genomförts av Iwona Bigos och Martin Schibli under namnet Po prawdże to piękny sztatek beł | War aijentlich ain scheenes Schiff på Gdańska Galeria Miejska och har även visats i en version på Günter Grass Haus i Lübeck. Nästa år är den planerad att visas i Kaliningrad.

 

 

Introduktionstext:

Det var egentligen ett vackert fartyg

M/S Wilhelm Gustloff – världens största fartygskatastrof.

 

Fartyget Wilhelm Gustloff torpederades kl. 23:08 av den sovjetiska ubåten S-13 i Östersjön den 30 januari 1945,

några timmar efter avfärd från Gotenhafen (Gdynia) med destination Kiel. Det var -18 grader, snö, blåst och nollgradigt vatten.

Livvästar och livbåtar saknades. Ca 9000 människor omkom, flest kvinnor och barn, vilket gör händelsen till världens största kända fartygskatastrof någonsin. Wilhelm Gustloff ingick i “Operation Hannibal” som ägde rum från januari – maj 1945. Operationen tillät evakuering sjövägen västerut av tyska flyktingar från Ostpreussen från hamnar som Memel (Klaipeda), Königsberg (Kaliningrad) och Gotenhafen (Gdynia).

 

Det är beräknat att ca 40 000 tyska flyktingar omkom när fartyg sänktes av torpeder eller flygbomber.

 

Förutom Wilhelm Gustloff kan andra fartyg nämnas: ”Steuben”, torpederad den 10 feb 1945, 3500 omkomna och ”Goya”, torpederad den 16 april 1945, ca 6500 omkomna. En anledning till att fartygens öde fallit i glömska är förmodligen att förlisningen skedde i krigets slutskede.

 

Åtskilliga miljoner människor hade redan omkommit i bombningar, allmänna umbäranden, strider och inte minst till följd av utrensningar och i deportationer till koncentrationsläger. I krigets slutfas stod tyska civila offer lågt i kurs.

 

 

Idag är de faktiska omständigheterna kring torpederingen av fartyget Wilhelm Gustloff kända och dokumenterade,

men trots att mer än 60 år har passerat utgör fartyget för många ett känsligt kapitel i historien. En förklaring kan vara att dessa fartyg har så skilda betydelser i de enskilda Östersjöländernas nutidshistoria.

 

I Ryssland hyllas ubåtskaptenen Marinesko, som sänkte båda fartygen Wilhelm Gustloff och Steuben, som en hjälte.

Minnet av det ”fosterländska kriget” är i allra högsta grad levande och en del av Rysslands självbild. I Tyskland rådde tystnad i flera decennier och Tysklands delning gjorde inte saken lättare.

 

Nobelpristagaren Günter Grass behandlar i Krabbans gång (2002) Wilhelm Gustloffs komplexa plats i den tyska historien och i det kollektiva minnet. I Polen är dagens historieskrivning kring andra världskriget komplicerad och en ståndpunkt är att man inte har med händelsen att göra, trots att många av flyktingarna kom från dagens geografiska Polen. I Sverige påminner båten kanske för mycket om vårt eget agerande under andra världskriget, och hur vi kulturellt efter kriget drabbades av en kollektiv amnesi. 

 

 

Vem skriver historien? Och vad väljer vi att minnas och vad glöms bort?

Idag ligger vraken både bokstavligt och symboliskt dolda på Östersjöns botten och utgör kolossala memento moris över en av de mörkaste perioderna i Östersjön, en ständig påminnelse om krigens konsekvenser i vårt närområde. Frågan kvarstår:

 

Om vi inte kan finna en gemensam historieskrivning för länderna runt Östersjön om det stora antalet omkomna flyktingar, hur kan vi i så fall diskutera vår gemensamma framtid, så att krig och konflikter inte återupprepas runt Östersjön? Vrakens existens utgör ett imperativ för att diskutera framtiden, så att de kan befrias från sin historiska börda, och istället bli en påminnelse inför framtiden om krigets elände.

 

Inte minst påminner de omkomna på Wilhelm Gustloff och liknande fartyg också om de flyktingströmmar som idag sker till Europa över Medelhavet.

 

Utställningen tar sin startpunkt från världens största fartygskatastrof, men ställer frågor om hela Östersjöområdets nutidshistoria och framtid. Utställningen är den hittills största presentationen i Sverige om fartyget Wilhelm Gustloff och består av två delar: En dokumentär del och en del som utgår från konstnärer som behandlat fartyget i sitt konstnärskap.               

 

 

« Tillbaka
Kulturparken Småland AB,  Södra Järnvägsgatan 2, 352 29 Växjö