Gå till Startsidan

Stiftelsen Svenska Emigrantinstitutet

Ordförande Peter Aronsson, Linnéuniversitetet


Ledamot Robert Olesen (s), Region Kronoberg

Ledamot Bengt Englen (mp), Växjö kommun

Ledamot Ingrid Nettervik, Vilhelm Moberg-sällskapet

Ledamot Richard Grügiel, Emigrantinstitutets Vänner

Ersättare Erik Wångmar, Smålands museum

Ersättare Marie-Louise Gustavsson (s), Växjö kommun

Ersättare Ove Löfqvist (m), region Kronoberg

Ersättare Gert Brushammar, Emigrantinstitutets Vänner

Ersättare Hans Wallengren, Lunds universitet

Ersättera Ulf Nilsson, Vilhelm Moberg-sällskapet
 
Revisor Victoria Rodin

Skattmästare Bertil Fransson
Kulturparken Småland AB,  Södra Järnvägsgatan 2, 352 29 Växjö