Besök Kulturarvscentrum Småland


Välkommen till Kulturarvscentrum Småland!


Kulturarvscentrum Småland hittar du på Sandvägen 15 i Växjö
(Se karta här) 

Receptionen är bemannad 9.00-12.00 måndag-fredag.
Beställning av arkivmaterial och/eller litteratur från biblioteket måste göras i förväg. Se kontaktuppgifter nedan.
Växeln: 0470-704200.

För att ta sig hit med bil: Kulturarvscentrum ligger på Norremark
För att ta sig hit med buss: Buss nr 5 (Sandsbro) eller nr 8, hållplats BLOCKVÄGEN. Kulturarvscentrum ligger då på din högra sida.

ONSDAGSVISNINGAR: Visningar i MAGASIN GLAS sista onsdagen i månaden. Övrig tid måste förbokas.

 

För frågor kring föremål, arkiv och bibliotek kontakta:
Föremålssamlingen: Björn Arfvidsson, 0470-704226
Arkivet: Per-Olof Andersson, 0470-704270
Biblioteket: Mariann Hellberg, 0470-704235
För guidade visningar och gruppbokningar
kontakta Maria Lönnborg 0470-704205 


 


 

Genom sammanslagningen av Kronobergsarkivets och Smålands museums verksamheter inom ramen för Kulturparken Småland föddes tanken på att skapa ett kulturarvscentrum där vi kan samla, vårda, bevara och tillgängliggöra kulturarvet med utgångspunkt i både föremålssamlingarna och arkiven. Tanken är att ta ett samlat grepp kring kulturarvsfrågorna och att öka tillgängligheten till samlingar och arkiv. I samarbete med Växjö kommunarkiv har en ny arkivbyggnad byggts i anslutning till Smålands museums föremålsmagasin på Norremark.

Vi har valt att kalla denna byggnad och mötesplats för Kulturarvscentrum Småland och här kan intresserade ta del av Smålands museums arkiv, bibliotek och samlingar. Här finns även en ny pedagogisk verkstad för barn och ungdom, samt Kronobergsarkivets arkiv, bibliotek och fansamling. I de så kallade öppna magasinen -som kommer att utökas och även innefatta glassamlingen- har vi guidade turer.
I den nybyggda delen finns Växjö kommunarkiv som en separat men integrerad del av verksamheten. Här hittar du förutom ett omfattande arkiv även en forskarexpedition, forskarsal och ett forskningsbibliotek. 

 

På Kulturarvscentrum Småland arbetar också arkeologer och byggnadsantikvarier inom kulturmiljövården. Läs mer under arkeologi och byggnadsvård.

 

 

 

Kulturparken Småland AB,  Södra Järnvägsgatan 2, 352 29 Växjö