Skip to main content

Möten – Gowenius Hansson

  • Visas till och med 14 april 2024
  • Smålands museum
Möten – Gowenius Hansson
Människan är en berättelse. I utställningen Möten – Gowenius Hansson fångar konstnärerna Berta Hansson, Ulla Gowenius och Peder Gowenius liv och berättelser hos människor de mött. I processen mötte de även varandra och berikades.

”Den som en gång upplevt Afrika har det i blodet resten av sitt liv.” 

Så skrev Berta Hansson efter en drygt årslång vistelse i södra Afrika.

Det var början på 1950-tal. Apartheid­regimens raslagar förbjöd och straffade umgänge mellan den svarta och den vita befolkningen. På svenska missionsstationer fann Berta Hansson en fristad där förbudet kunde kringgås. Hon fascinerades av människorna, deras ansikten, sång och kultur – och upprördes över de villkor som landsbygdens kvinnor levde under. Efter hemkomsten ville hon återgälda den kärlek och tillit hon mött. Idén om en konsthantverksskola föddes, med tanken att ge kvinnorna möjlighet till försörjning.

1961 anförtroddes det unga paret Ulla och Peder Gowenius att förverkliga hennes önskan. I Sydafrika startade de en skola i Rorke´s Drift, där kvinnor utbildades i vävning och konsthantverk. En konstskola byggdes också upp – den första i landet för svarta elever. Med bilden som språk skapades berättelser utifrån elevernas egen verklighet – inte minst det förtryck regimen utsatte dem för. Ulla och Peder kom att stanna arton år i södra Afrika.

En omfattande bildvärld

Utställningen visar bilder som bygger på konstnärernas egna upplevelser i Afrika. Möten med människor, deras villkor och lidande men också deras värdighet, finns bevarat i bilderna.

På museet finns också verk från andra inspirationskällor. Berta Hansson gestaltar i porträtt av barn och åldringar, och i bibliska bilder, såväl det glädjefyllda som det allvarsamma i tillvaron. Ulla Gowenius lyfter i sin vävkonst fram tilliten till naturens och Guds skapande kraft. I Peder Gowenius bildvärld möter vi övergrepp och maktutövning, tillika livgivande och hopp.

Gemensamt för de tre konstnärerna är den starka inlevelsen i mötet med sina motiv; att i djupaste mening ha sett människor och naturens skapelser i sin miljö, och lyft fram vikten av solidaritet och godhet i världen.

Håll dig uppdaterad
med vårt nyhetsbrev

Please do not fill this field!

© Copyright Kulturparken Småland | Behandling av personuppgifter