Skip to main content

Arkeologi

Pilspets

Utan arkeologi skulle vi inte veta så mycket om vårt förflutna. Genom arkeologi har vi fått kunskap om hur samhällena såg ut och hur människorna levde förr. Vi har exempelvis fått veta hur de bodde, vad de åt och hur de tog hand om sina döda, utifrån spåren de har lämnat i marken.

Sverige är ett mångkulturellt samhälle där förståelse och respekt för olika kulturer är viktigt – det mångkulturella samhället kan även omfatta människor som levde förr. Våra förfäder representerar främmande kulturer som vi idag försöker förstå och lära oss mer om.

Genom arkeologi vill vi förmedla kunskap om det förflutna, vilket i sin tur kan bidra till ökad förståelse mellan människor idag. Arkeologi är en nyckel till detta.

Kulturparkens arkeologiska arbete

Kulturparkens museiarkeolog jobbar med att sprida kunskap om fornlämningar, kulturmiljöer och kulturhistoria. Arbetet är dels publikt och riktat mot allmänheten, dels internt genom arbete med de arkeologiska föremålen i Smålands museums samlingar. Genom museiarkeologin vill vi samarbeta brett med universitet, föreningar, skolor samt olika institutioner och funktioner i samhället.

Arkeologiska undersökningsplatser på karta över Kronobergs län

Genom åren har det gjorts mängder av arkeologiska undersökningar i Kronobergs län. Vi har lagt in över 600 arkeologiska rapporter från 1940-talet och fram till idag på Google Maps.

Där kan du se var de arkeologiska undersökningarna är gjorda och även läsa eller ladda hem de arkeologiska rapporterna. Stjärnorna på kartan markerar några av de mest intressanta undersökningarna.

Saknar du någon rapport?

Hör av dig till asa.alering@kulturparkensmaland.se så får du hjälp.

Forskning, pedagogik och föredrag

Forskning är en återkommande del inom arkeologin. Kulturparken har bland annat bedrivit forskningsprojekt i pedagogisk form om fornborgen Gripeberg utanför Växjö och om stenåldersboplatsen på Gettersö i Bolmen. Projekten har skett i nära samarbete med Kronobergs arkeologiska förening. Kulturparken bedriver också forskningsprojekt kring olika föremålskategorier från Kronobergs slottsruin.

Utöver pedagogiska grävningar hålls även föredrag och skolverksamhet som berättar om länets förhistoria och medeltid. Kontakta oss om du eller din förening är intresserade av att veta mer om arkeologin i Kronobergs län.

Vidare läsning

Händelser vid ett gravröse – Arkeologi vid Telestadhöjden i Växjö

Arkeologiska samlingen

Håll dig uppdaterad
med vårt nyhetsbrev

Please do not fill this field!

© Copyright Kulturparken Småland | Behandling av personuppgifter