Skip to main content

Magasin Glas

Glasmagasin på Kulturarvscentrum

Under 80 år har Smålands museum och Kulturparken Småland samlat in glas och arkivhandlingar från Sveriges glasbruk. Detta har resulterat i en av Europas största och mest kompletta samlingar.

En nyligen genomförd inventering visar att samlingen består av närmare 45 000 glasföremål från 108 svenska glasbruk från 1580-talet fram till modern tid. Till glasföremålen kan mer än 400 olika designers, formgivare och upphovsmän knytas. Samlingen består även av utländskt glas om cirka 1 000 föremål från 35 olika länder från 400-talet före Kristus till idag. Det finns även verktyg för glasframställning från sammanlagt 33 glasbruk från 1700-talet fram till modern tid.

Stort arkiv knutet till glaset

Kulturparken Smålands omfattande bildarkiv innehåller tusentals foton från glasbruken och den tillverkning som skedde i och kring hyttan. Arkivet består även av ett omfattande skrift- och klipparkiv och ett hundratal priskuranter från 63 olika glasbruk och förädlingsföretag.

Uppdrag med nationell och internationell betydelse

Kulturparken Småland verkar inte bara på en lokal arena utan har nationell och internationell betydelse genom vår stora glassamling, genom produktion av utställningar kring glas, genom dokumentation av glashanteringens arbete, liv och produkter samt genom forskning om glas, glashantering och brukshistoria.

Kulturparken Småland har även nationell och internationell betydelse genom medverkan i sammanhang där medarbetarnas unika kompetens inom området efterfrågas.

Kontakt

Avdelningschef Samlingar, glasantikvarie, Björn Arfvidsson, 0470-70 42 26 eller bjorn.arfvidsson@kulturparkensmaland.se .

Observera att vi inte utför värderingar på glas eller andra föremål.

Håll dig uppdaterad
med vårt nyhetsbrev

Please do not fill this field!

© Copyright Kulturparken Småland | Behandling av personuppgifter