Skip to main content
per b sundberg glasvas

Sveriges glasmuseum i Växjö presenterar en unik kombination av glas, glaskonst, historia och kultur. Museet tar besökaren på en djupdykning i det svenska glasets historia, och tar genom olika perspektiv och teman besökaren på en resa genom det som varit och det som är. 

Sveriges glasmuseum visar det svenska glasets utveckling – från äldsta tid till nutidens makalösa svenska studioglas. Museets permanenta utställningar kompletteras återkommande med tillfälliga utställningar som ofta har fokus på enskilda nationella eller internationella formgivare, på speciella glasbruk eller på spännande tekniker.

Sveriges glasmuseum delar lokaler med Smålands museum och är sedan 1995 ett eget och separat museum.

Fem föremål utgjorde grunden

Under 1920-talet växte idén om en större utbyggnad av Smålands museum. 1935 blev tillbyggnaden verklighet och den användes främst till utställningar av konst, mynt och allmogeföremål. Nu fick även det småländska glaset och dess historia plats på museet och det dröjde inte länge förrän dess popularitet växte. 1929 hade Smålands museum endast fem glasföremål i samlingarna, 11 år senare hade samlingarna vuxit till över 7 000 föremål. De småländska glas- och skogsindustriernas historia kom att bli ledande i den fortsatta utvecklingen av Smålands museum.

Glaset tar större plats

Snart infann sig en önskan om en ny byggnad för ett separat glasmuseum. Där skulle även marknadsföring av småländskt glas och glasforskning kunna rymmas bland utställningarna. 1944 beslutades att byggnaden skulle uppföras. Ritningarna gjordes av den före detta museichefen Paul Boberg och blev klara i februari 1947. Eftersom Växjö stad vid tillfället hade ett akut behov av undervisningslokaler gav staden ekonomiska medel till byggnationen, men villkoret var att lokalerna skulle användas till undervisning istället för museala verksamheter. Byggnaden användes sedan som grundskola ända fram till 1962. Därefter kunde äntligen Växjö glasmuseum invigas med pompa, stått och kungligt besök.

Ner med det gamla och upp med det nya

Snart framkom det att den ”nya” museibyggnaden led av strukturella problem, och parallellt med detta hade man även önskemål om ytterligare ytor för utställningar och magasin. Detta gjorde att det i början av 1990-talet utlystes en arkitekttävling om en byggnad som skulle ersätta den befintliga byggnaden och inhysa Sveriges glasmuseum. Arkitekten Christer Malmstöm stod för det segrande förslaget. Nybyggnation startade 1994 och stod färdig 1995. Den nya museibyggnaden är i jämförelse en modern stål-, glas- och betongkonstruktion med en svartmålad träpanel.

Sedan dess har Sveriges glasmuseum bytt plats inom museibyggnaderna och huserar nu i två plan i den byggnad som stod färdig 1935.

Sveriges glasmuseum idag

Sedan Sveriges glasmuseum öppnade har det varit en självklar plats för nationella och internationella besökare som vill ta del av, lära sig om och fördjupa sig i det svenska glasets historia. Det är också en arena för de konstnärer som på olika sätt valt att utrycka sig i glas. Många av de riktiga legenderna inom glasets och glaskonstens värld finns idag representerade på museet.

Genom generösa donationer och återkommande inköp fylls utställningarna och samlingarna löpande på med nytt och intressant glas. Vid den senaste inventering framgick det att Sveriges glasmuseum har mer än 45 000 föremål i sina samlingar. En del finns utställd på Sveriges glasmuseum men majoriteten av samlingen förvaras i museets öppna magasin på Kulturarvscentrum Småland.

Konstnärer som finns representerade på Sveriges glasmuseum är bland annat Åsa Brandt, Ernst Billgren, Zandra Ahl, Åsa Jungnelius, Ulla Forsell, Hanna Ljungström och Per B. Sundberg.

Besöksadress

Sveriges glasmuseum, Södra Järnvägsgatan 2, 352 29 Växjö

Aktuella utställningar

 • Avtryck & färg från växter och svampar

  Avtryck & färg från växter och svampar

 • På väg – i 1800-talets Kronoberg

  På väg – i 1800-talets Kronoberg

 • LEKfullt

  LEKfullt

 • 13 000 år – forntiden nära oss

  13 000 år – forntiden nära oss

 • Wexiö gymnasii myntkabinett

  Wexiö gymnasii myntkabinett

 • Sekelskiftets Växjö 1900

  Sekelskiftets Växjö 1900

 • Konst ur samlingarna

  Konst ur samlingarna

  Håll dig uppdaterad
  med vårt nyhetsbrev

  Please do not fill this field!

  © Copyright Kulturparken Småland | Behandling av personuppgifter