Skip to main content

Konservering
– att bevara för framtiden

Konservering av tavla

Historiska föremål och miljöer talar till oss genom århundradena och kan skänka oss en förståelse för historien som kan vara svår att förmedla i text.

Samlingarna och föremålen är museets grund, utifrån dessa bedrivs förmedling, utställningsarbete och forskning. För att samlingarna ska finnas tillgänglig även i framtiden är det nödvändigt att vårda och bevara detta kulturarv. I det arbetet är konservatorn en viktig del.

Vad gör konservatorn?

Konservering är de åtgärder som görs för att förebygga, förhindra och fördröja nedbrytning och skador på kulturhistoriska föremål.

På ett museum arbetar konservatorn praktiskt i konserveringsateljén men har även som uppgift att se till att föremålen förvaras på ett bra sätt i utställningar och magasin. Konservatorns arbete handlar även om att skapa vårdplaner, riskanalyser och tillståndsvärderingar.

Förutom konservering handlar det praktiska arbetet även om restaurering. Att restaurera innebär att återställa, till exempel att retuschera skador som gör föremålet svårt att förstå och uppleva. Sådana åtgärder ska i så liten utsträckning som möjligt inverka på originalmaterialet och bör vara både åldersbeständiga och reversibla.

Konservatorn har unik kompetens

Konservering kräver kunskap och handlag. Konservatorns kompetens bygger på en kombination av naturvetenskap och humaniora. Dessa kunskaper gör att konservatorn både kan förutse och förstå hur nedbrytning sker samt behandla de skador som redan uppstått. Konservatorn arbetar för att vårt kulturarv och våra samlingar även ska finnas kvar för kommande generationer.

Vill du se hur en konservator jobbar?

Kulturparken Småland jobbar aktivt för tillgängliggörandet av samlingar och arkiv. En del i detta arbete är att konserveringsverksamheten ska bli synlig och tillgänglig för alla som är intresserade av hur vi förvaltar det regionala kulturarvet. Bland annat sker detta genom visningar i konserveringsateljén samt genom föredrag och visningar i magasinen på Kulturarvscentrum Småland i Växjö.

Så blir du skademedveten och lär dig skydda dina föremål

Vill du veta mer om föremåls skaderisker och hur de kan undvikas finns mycket fakta att söka hos Riksantikvarieämbetet eller genom att kontakta konservatorerna på Kulturparken Småland.

Kontakt

Maria Varhelyi, 0470-70 42 16 eller maria.varhelyi@kulturparkensmaland.se

Håll dig uppdaterad
med vårt nyhetsbrev

Please do not fill this field!

© Copyright Kulturparken Småland | Behandling av personuppgifter