Skip to main content

Kronobergs slottsruin

Kronobergs slottsruin

En halvmil norr om Växjö vid Helgasjöns strand ligger Kronobergs slottsruin. Det som idag är en ruin var en gång i tiden ett av fyra slott vid Sveriges dåvarande södra gräns som skulle skydda landet mot ärkefienden Danmark.

Från årsskiftet 2022/2023 är slottsruinen permanent stängd för besök.
Läs mer om stängningen på Statens fastighetsverks webbplats

Vasaborgen som blev en ruin

Under medeltiden var borgen en biskopsborg men överlämnades under reformationen till kung Gustav Vasa och kronan. Smålänningarna tyckte inte om detta nya styre av landet, delvis på grund av de otroligt höga skatter som Gustav Vasa hade infört.

1542 intog Nils Dacke slottet och styrde därifrån det upproriska Småland mot Gustav Vasa. Redan året därpå slogs upproret ner och Gustav Vasa och hans söner tog över borgen och gjorde Kronobergs slott till en befästningsborg.

Gustav Vasas Kronoberg hade tre funktioner: dels en militär funktion att försvara gränsen mot Danmark, dels en polisiär funktion att vakta smålänningarna och undvika ett återkommande uppror samt att samla in skatt. Dessa funktioner framgår av de cirka 7 000 arkeologiska fynd som har gjorts vid utgrävningarna av Kronberg.

Sista gången som slottet tjänstgjorde som gränsfäste var 1612 vid en dansk belägring, och slottets funktion som gränsförsvar upphörde i mitten av 1600-talet. Istället började sten tas från slottet för att användas som byggnadsmaterial inne i Växjö. Det som en gång hade varit ett mycket viktigt och ståtligt slott förvandlades nu till en ruin.

Vill du veta mer om slottet och ruinen?

Kulturparken Småland har gjort flera fördjupningar inom ämnesområdena Kronobergs slott och Kronobergs slottsruin. Bland fördjupningarna finns de arkeologiska utgrävningarna men även olika genomgångar av slottets historia, dess funktion och om människorna som bodde på slottet när det fortfarande var i bruk. Ta del av innehållet här.

Videoguide på Kronobergs slott

Följ med när arkeolog Åsa Alering och historiker Håkan Nordmark från Kulturparken Småland berättar om Kronobergs slott och dess spännande historia. Bland annat lär vi oss mer om slottets betydelse och funktion genom århundradena, om människorna som levde och verkade på slottet och om fynden från ruinens arkeologiska undersökningar.

Poddar om Kronobergs slottsruin

Arkeologiska fördjupningar

Marinarkeologisk förundersökning av Kronobergs slottsruin

Håll dig uppdaterad
med vårt nyhetsbrev

Please do not fill this field!

© Copyright Kulturparken Småland | Behandling av personuppgifter