Skip to main content

Fotografiska samlingen

En vit buss som har stannat för att tanka.

Kulturparken Småland har en rik och omfattande fotosamling som består av en närmast ofattbar mängd foton. Fotografierna har donerats under många år och består av bland annat av stadsvyer och porträttfoton. 

Här presenterar vi några av de största upphovspersonerna och donatorerna till vår fotosamling. En stor del av fotografierna finns att se i vårt Digitala museum.

Foto på Jan Erik Anderbjörk och två kvinnor bredvid honom.

Jan Erik Anderbjörk

Jan Erik Anderbjörk (1910-1991) var född i Stockholm. Han kom till Växjö 1939 som museiintendent på Smålands museum, där han sedan kom att efterträda Paul Boberg som chef.

Anderbjörk var mycket teknikintresserad, inte minst vad det gäller foto. Det sägs att han alltid hade med sig sin kamera på sina uppdrag runt om i Kronobergs län. Det finns 1000-tals foton (och negativ) i en efterlämnad samling som nu förvaras på Smålands museum. Anderbjörk var en drivande kraft bakom startandet av Växjö Fotoklubb år 1941 och fungerade som dess ordförande under många år.

Flera personer som går i armkrok med varandra.

Yngve Andersson

Yngve Andersson (1900-1984) var en välkänd köpman i Växjö. Han ägde under många år pappershandeln Bröderna Anderssons på Kungsgatan.

Affären hade med tiden en ganska stor fotoavdelning och Andersson var själv en intresserad och kunnig amatörfotograf. Andersson skänkte sin fotosamling till Smålands museum 1967.

Äldre foto av ateljén.

Anna Blom

Anna Blom föddes 1871. Hon började sin verksamhet som assistent/fotograf hos Hanna Forthmeiier (en annan välkänd växjöfotograf). 1909 gifte hon sig med arkitekten Henrik Engström.

1911 tog Blom över Hanna Forthmeiiers ateljé och flyttade den till Storgatan 5 i Växjö. Anna Blom dog 1917 men ateljén levde vidare då den övertogs av två andra kvinnliga fotografer, fröknarna Anna Hillbom och Elsa Cederlund. Firman avslutades inte förrän cirka 1960.

Nils Danckwardt med en gammeldags kamera.

Nils Danckwardt

Nils Danckwardt (1874-1963) var son till major August Danckwardt, Växjö. Han utbildade sig till gymnastikdirektör och var verksam vid Folkskollärarseminariet i Växjö.

På somrarna arbetade han av allt att döma extra som gymnastikledare vid badanstalten i Varberg och verkar ha varit road av att dokumentera verksamheten där. Danckwardts samling av glasplåtar och album skänktes efter hans död till Smålands museum.

Portätt av Olof och Hanna Forthmeiier.

Hanna Forthmeiier

Hanna Forthmeiier (1827-1914) föddes i Köpenhamn och kom redan tidigt över till Sverige och Skåne där hon etablerade sig som fotograf tillsammans med sin man, Olof Forthmeiier. Snart hade de ateljéer i Ystad, Malmö och Helsingborg.

Runt 1870 sökte sig Hanna till Växjö, där hon hade en fast ateljé från 1872. Hon verkar dock ha turnerat runt bland sina andra filialer tills cirka 1888, då hon bosatte sig i Växjö. Under en följd av år hade man sedan en sommarfilial i Varberg. Maken Olof var mest sysselsatt med att resa runt på landsbygden och fotografera konfirmander. Endast ett fåtal ateljébilder av honom är kända, några i Smålands museums ägo. Makarna överlät ateljén 1910 till sin mångåriga assistent Anna Blom (1874-1917), som drev den vidare i sitt namn. Forthmeiiers samling omfattar mestadels porträttfoton (visit- och kabinettsfoton) men också en hel del glasplåtar med stadsvyer och interiörer.

Betty Larson som står vid ett träd.

Betty Larson

Betty Larson föddes 1864 i Värmlands Dalby. Hon var verksam som fotograf i Växjö mellan 1895 och 1912 med egen ateljé på Sandgärdsgatan 24. 1898 gifte hon sig med trävaruhandlaren Edvard Andersson, men fortsatte ändå arbetet som fotograf. Familjen flyttade 1912 till Kristianstad, där Betty Larson fortsatte sin verksamhet in på 1920-talet.

Samlingen omfattar porträttfoton men också album med stadsvyer från Växjö med omnejd.

Äldre foto av en buss som kört ner i diket.

Växjöbladet-Kronobergaren

I Växjöbladet-Kronobergarens fotoarkiv finns omkring 100 000 bilder som tagits av fotografer som varit anställda på tidningarna Växjöbladet och Kronobergaren. Flera av bilderna har varit publicerade i nämnda tidningar.

Fotoarkivet sträcker sig från 1970-talet fram till början av 1990-talet. Det består av ett mycket omfattande personarkiv som är ordnat och förtecknat. Dessutom finns en stor samling fotografier från idrottsrörelsen i Kronobergs län.

Det ämnesordnade fotoarkivet är uppordnat kommunvis med varierande sökingångar.

Olof Palme blir visad ett glasföremål.

Kronobergsarkivets fotosamling

Kronobergsarkivets fotosamling består av tusentals fotografier från föreningar och företag från Kronobergs län. De flesta fotografier är från mellankrigstiden och framåt men det finns också några äldre fotografier från sekelskiftet 1900.

Bland de mer intressanta fotoarkiven kan nämnas ett mycket omfattande fotomaterial från KLS i Alvesta. Dessvärre är fotosamlingen bristfälligt förtecknad då vi inte haft möjlighet att hitta fotografiernas proveniens. En digitalisering av fotosamlingen har påbörjats.

Håll dig uppdaterad
med vårt nyhetsbrev

Please do not fill this field!

© Copyright Kulturparken Småland | Behandling av personuppgifter