Skip to main content

Arkivbestånd

Hyllorna som finns i arkivet.

I Kulturarvscentrum Smålands arkivbyggnad förvaras arkiv från den enskilda sektorn i Kronobergs län och andra delar av Småland. Det består av arkiven från Kronobergsarkivets och Smålands museums samlingar. Här finns nära 4 000 arkivbildare vars arkiv omfattar mer än 33 000 volymer och cirka 3 000 hyllmeter.

Så förstår du arkiven

I tidskolumnen redovisas första och sista år som finns representerat i arkivet. Arkivets omfattning anges i antal volymer. Volym kan här utgöras av arkivkartong eller band. En arkivkartong kan innehålla flera band.

Arkiv markerade med (LB) förvaras på Lessebo Bruksarkiv som är en arkivdepå placerad i Lessebo och för att ta del av dessa handlingar måste man i förväg kontakta personalen på Kulturarvscentrum eller Lessebo kommunbibliotek.

Arkiv-X är arkivbildare som det endast finns någon enstaka handling ifrån och som därför har markerats med årtal och med (X) i kolumnen för antal volymer. Oftast rör det sig om stadgar, en verksamhetsberättelse eller liknande, men som i flera fall kan ge inblick i föreningens verksamhet.

Sist i katalogen ges en mer detaljerad presentation av innehållet i Arkiv-X. Volymer som anges inom parentes förvaras bland annan arkivbildares handlingar.

Arkivbestånden

Fanor och standar

Kronobergsarkivet har en samling med närmare 300 fanor och standar från folkrörelser och föreningar varav flertalet varit verksamma i Kronobergs län. I samlingen finns över 100 fanor från fackföreningsrörelsen, de äldsta från slutet av 1800-talet.

Från nykterhetsrörelsen finns också ett stort antal standar, varav flera från åren kring sekelskiftet 1900. De politiska organisationerna finns också rikligt representerade med fanor från bland annat socialdemokraterna och centerpartiet, inklusive deras kvinno- och ungdomsorganisationer.

De äldsta fanorna och standaren i samlingen kommer från de sjukhjälps- och begravningskassor som fanns i Växjö från mitten av 1800-talet.

Arbetstagarorganisationer (150)

Sv. Beklädnadsarbetareförbundet Avd. 3 i Växjö

Sv. Skrädderiarbetareförbundet Avd. 27 i Växjö

Sv. Beklädnadsarbetareförbundet Avd. 27 i Växjö

Sv. Beklädnadsarbetareförbundet Avd. 140 i Åseda

Sv. Bleck- och plåtslagareförbundet Avd. 5

Sv. Byggnadsarbetareförbundet Avd. 8 i Karlskrona

Sv. Byggnadsarbetareförbundet Avd. 72 Växjö rörarbetare

Sv. Byggnadsarbetareförbundet Avd. 142 i Växjö

Sv. Byggnadsarbetareförbundet Avd. 147 i Ronneby

Sv. Byggnadsarbetareförbundet Avd. 176 i Moheda

Sv. Byggnadsarbetareförbundet Avd. 212 Norra Uppvidinge

Sv. Byggnadsarbetareförbundet Avd. 383 i Markaryd

Sv. Byggnadsarbetareförbundet Avd. 352 i Alvesta

Sv. Byggnadsarbetareförbundet Avd. 402 i Nottebäck

Sv. Byggnadsarbetareförbundet Avd. 403 i Åseda

Sv. Byggnadsarbetareförbundet Avd. 420 i Ryd

Sv. Byggnadsarbetareförbundet Avd. 568 i Rydaholm

Sv. Byggnadsträarbetareförbundet Avd. 46 i Växjö

Sv. Byggnadsträarbetareförbundet Avd. 158 i Ljungby

Sv. Byggnadsträarbetareförbundet Avd. 204 i Ljungby

Växjö Bryggeriarbetarefackförening (äldre fanan)

Sv. Bryggeriindustriarbetareförbundet Avd. 36 i Växjö (yngre fanan)

Sv. Byggnadsträarbetareförbundet Avd. 46 i Växjö

Sv. Elektrikerförbundet Avd. 11

Sv. Elektrikerförbundet Avd. 66 i Växjö

Sv. Elektrikerförbundet Avd. 68 i Ljungby

Sv. Fabriksarbetareförbundet Avd. 282 i Lenhovda.

Sv. Fabriksarbetareförbundet Avd. 283 i Alsterfors

Sv. Fabriksarbetareförbundet Avd. 548 i Gemla

Sv. Gjutareförbundet Avd. 74 i Klavreström

Sv. Glasarbetareförbundet Avd. 14 i Alsterfors

Sv. Glasarbetareförbundet Avd. 17 i Flöxhult (M46746)

Sv. Grov- och Fabriksarbetareförbundet Avd. 121 i Rydefors

Sv. Grov- och Fabriksarbetareförbundet Avd. 165 i Växjö

Sv. Grov- och Fabriksarbetareförbundet Avd. 189 i Älmhult

Sv. Grov- och Fabriksarbetareförbundet Avd. 208 i Tegnaby

Sv. Grov- och Fabriksarbetareförbundet Avd. 261 i Århult

Sv. Grov- och Fabriksarbetareförbundet Avd. 262 i Målerås

Sv. Grov- och Fabriksarbetareförbundet Avd. 276 i Idesjö

Sv. Grov- och Fabriksarbetareförbundet Avd. 282 i Lenhovda.

Sv. Grov- och Fabriksarbetareförbundet Avd. 284 i Bergdala

Sv. Grov- och Fabriksarbetareförbundet Avd. 353 i Ryd

Sv. Grov- och Fabriksarbetareförbundet Avd. 369 i Ljungby

Sv. Grov- och Fabriksarbetareförbundet Avd. 464 i Alvesta

Sv. Handelsarbetareförbundet Avd. 85 i Växjö

Sv. Handelsarbetareförbundet Avd. 180 i Norrhult

Sv. Handelsarbetareförbundet Avd. 182 i Åseda

Sv. Handelsarbetareförbundet Avd. 254 i Alvesta

Sv. Järnvägsmannaförbundet Avd. 26 i Växjö (äldre fanan)

Sv. Järnvägsmannaförbundet Avd. 26 i Växjö (yngre fanan)

Sv. Järnvägsmannaförbundet Avd. 111 i Älmhult (äldre fanan)

Sv. Järnvägsmannaförbundet Avd. 111 i Älmhult (yngre fanan)

Sv. Järnvägsmannaförbundet Avd. 141 i Alvesta

Sv. Järnvägsmannaförbundet Avd. 172 i Vislanda

Sv. Järnvägsmannaförbundet Avd. 176 i Lammhult (äldre standaret)

Sv. Järnvägsmannaförbundet Avd. 176 i Lammhult (yngre fanan)

Sv. Järnvägsmannaförbundet Avd. 287 i Växjö

Statsanställdas Förbund Avd. 1005 (Järnvägsanställda)

Statsanställdas Förbund Avd. 1005 (Järnvägsanställda)

Statsanställdas Förbund Avd. 1026 i Växjö (Järnvägsanställda)

Sv. Kommunalarbetareförbundet Avd. 36 Växjö

Sv. Kommunalarbetareförbundet Avd. 36 Växjö

Sv. Lantarbetareförbundet Avd. 492 i Lekaryd

Sv. Lantarbetareförbundet Avd. 506 Engaholmsorten

Sv. Lantarbetareförbundet Avd. 741 i Lessebo

Sv. Livsmedelsarbetareförbundet Avd. 104 i Växjö (äldre fanan)

Sv. Livsmedelsarbetareförbundet Avd. 104 i Växjö (yngre fanan)

Sv. Livsmedelsarbetareförbundet Avd. 135 i Alvesta

Jern- och Metallarbetarefackföreningen i Växjö (äldre fanan)

Jern- och Metallarbetarefackföreningen i Växjö (yngre fanan)

Sv. Metallindustriarbetareförbundet Avd. 32 i Alvesta

Sv. Metallindustriarbetareförbundet Avd. 70 i Ronneby

Sv. Metallindustriarbetareförbundet Avd. 131 i Klavreström

Sv. Metallindustriarbetareförbundet Avd. 222 i Torpsbruk

Sv. Metallindustriarbetareförbundet Avd. 272 i Norrhult

Sv. Murareförbundet Avd. 27 i Växjö

Sv. Murareförbundet Avd. 27 i Växjö

Sv. Murareförbundet Avd. 108 i Ljungby

Sv. Murareförbundet Avd. 145 i Åseda

Sv. Murareförbundet Avd. 173 i Alvesta

Sv. Murareförbundet Avd. 194 i Strömsnäsbruk

Sv. Murareförbundet Avd. 195 i Ryd

Sv. Målareförbundet Avd. 47 i Växjö (standar)

Sv. Målareförbundet Avd. 47 i Växjö (fana)

Sv. Målareförbundet Avd. 78 i Diö

Sv. Målareförbundet Avd. 81 i Åseda

Sv. Målareförbundet Avd. 151 i Alvesta

Växjö Möbelsnickares Fackförening Avd. 232

Sv. Pappersindustriarbetareförbundet Avd. 77 i Strömsnäsbruk

Sv. Pappersindustriarbetareförbundet Avd. 77 i Strömsnäsbruk (äldsta fanan)

Sv. Pappersindustriarbetareförbundet Avd. 77 i Strömsnäsbruk

Sv. Pappersindustriarbetareförbundet Avd. 107 i Böksholm

Sv. Pappersindustriarbetareförbundet Avd. 121 i Fridafors

Sv. Postmannaförbundet Avd. 24 i Växjö

Statsanställdas Förbund Avd. 3024 (Postanställda)

Sv. Sinnessjukhuspersonalförbundet Avd. 5.

Staten Sjukhuspersonalförbund Avd. 5 i Växjö

Statens Sjukhuspersonalförbund Avd. 5 i Växjö

Sv. Skogs- och Flottningsarbetareförbundet Avd. 402 i Kosta

Sv. Skogs- och Flottningsarbetareförbundet Avd. 669 i Nottebäck

Sv. Skogs- och Flottningsarbetareförbundet Avd. 809 i Ålem

Sv. Skogsarbetareförbundet Avd. 30 Kronoberg

Skogs- och Träfacket Avd. 14 i Ljungby (ej inlagd)

Sv. Slakt- och Charkuteriarbetareförbundet Avd. 104 i Växjö

Sv. Stenindustriarbetareförbundet Avd. 4 i Liatorp

Sv. Stenindustriarbetareförbundet Avd. 160 i Brännhult (äldre standaret)

Sv. Stenindustriarbetareförbundet Avd. 160 i Brännhult (yngre fanan)

Sv. Sågverksindustriarbetareförbundet Avd. 145 i Lessebo (äldre fanan)

Sv. Sågverksindustriarbetareförbundet Avd. 145 i Lessebo (yngre fanan)

Sv. Sågverksindustriarbetareförbundet Avd. 161 i Åryd

Sv. Telegraf- och Rikstelefonarbetareförbundet Avd. 11 i Växjö (äldre)

Sv. Telegraf- och Telefonmannaförbundet Avd. 11 i Växjö (yngre)

Sv. Telegraf- och Telefonmannaförbundet Avd. 51 i Karlshamn

Sv. Telegraf- och Telefonmannaförbundet Avd. 77 i Växjö

Sv. Telegraf- och Telefonmannaförbundet Avd. 106 i Jönköping

Statsanställdas Förbund Avd. 4015

SEKO Tele Sydost (3 st.)

Sv. Textilarbetareförbundet Avd. 14 i Växjö

Sv. Transportarbetareförbundet Avd. 96 i Växjö

Sv. Träindustriarbetareförbundet Avd. 50 i Ljungby (ej inlagd)

Sv. Träindustriarbetareförbundet Avd. 80 i Diö

Sv. Träindustriarbetareförbundet Avd. 146 i Gemla

Sv. Träindustriarbetareförbundet Avd. 165 i Räppe

Sv. Träindustriarbetareförbundet Avd. 189 i Moheda

Sv. Träindustriarbetareförbundet Avd. 208 i Rottne

Sv. Träindustriarbetareförbundet Avd. 260 i Hulevik

Sv. Träindustriarbetareförbundet Avd. 300 i Ryssby

Sv. Träindustriarbetareförbundet Avd. 336 i Braås

Sv. Träindustriarbetareförbundet Avd. 394 i Vislanda (ej inlagd)

Sv. Träindustriarbetareförbundet Avd. 514 i Åryd

Sv. Träindustriarbetareförbundet Avd. 6 Östra Kronoberg

Växjö Typografiska förening (äldre fanan)

Växjö Typografiska förening (yngre fanan)

Växjö Grafiska fackförening

Sv. Vägarbetareförbundet Avd. 88 i Ljungby

Sv. Vägarbetareförbundet Avd. 125 i Lenhovda

Sv. Vägarbetareförbundet Avd. 152 i Markaryd

Sv. Väg- och Vattenbyggnadsarbetareförbundet Avd. 24 i Högsby

Sv. Väg- och Vattenbyggnadsarbetareförbundet Avd. 281 i Ålem (äldre fanan)

Sv. Väg- och Vattenbyggnadsarbetareförbundet Avd. 281 i Ålem (yngre fanan)

Nottebäcks FCO

Växjö FCO

Kronobergs TCO-distrikt (duk)

Kronobergs TCO-distrikt (fana)

Kronobergs TCO-distrikt (flagga)

Sveriges Arbetsledareförbund Avd. 94 i Vetlanda

Sveriges Arbetsledareförbund Avd. 22 i Kalmar

SALF-flagga riks + Sveriges Arbetsledareförbund Avd. 135 i Växjö

Bransch- företagarorganisationer (2)

Konga Ortsförbund av RLF

Uppvidinge Ortsförbund av RLF

Frilufts-naturvårdsorganisationer (3)

Vislanda Scoutkår (1 allmän scoutfana+två st. svenska flaggor, ej inlagda).

Försvars-fredsorganisationer (4)

Hovmantorps Freds- och skiljedomsförening

Växjö Fredskommitté (fana)

Växjö Fredskommitté (2 st. banderoller)

Humanitära och sociala organisationer (4)

Växjö Arbetareförenings Sjuk- och begravningskassa

Växjö Hundramannaförening N:o 1

Växjö Hundramannaförening N:o 3

Växjö Sjuk- och begravningskassa (fana)

Idrottsorganisationer (2)

Kronobergs Skytteförbund (ej inlagd)

Skytterörelsens Ungdomsförbund (ej inlagd)

Kulturella organisationer (2)

Smålands Sångarförbund (1 fana och 1 svensk flagga, ej inlagda)

Kvinnoorganisationer (1)

Vislanda husmodersförening: Svensk fana

Nykterhetsorganisationer (66)

IOGT-flagga (allmän)

Kretsföreningen Blända av IOGT

IOGT-logen N:o 177 Sankt Sigfrid i Växjö

IOGT-logen N:o 201 Håkan Sjögren i Växjö

IOGT-logen N:o 320 Värend i Alvesta (fana)

IOGT-logen N:o 320 Värend i Alvesta (äldre standaret)

IOGT-logen N:o 320 Värend i Alvesta (yngre standaret)

IOGT-logen N:o 343 Anders Fryxell i Växjö

IOGT-logen N:o 812 Bergsrådet Aschan i Lessebo (äldre fanan)

IOGT-logen N:o 812 Bergsrådet Aschan i Lessebo (yngre standaret)

IOGT-logen N:o 878 Kosta Framtid i Kosta (standar)

IOGT-logen N:o 878 Kosta Framtid i Kosta (fana)

IOGT-logen N:o 1613 Svanen i Diö

IOGT-logen N:o 1822 Klavre Framtid i Klavreström (äldre standaret)

IOGT-logen N:o 1822 Klavre Framtid i Klavreström (yngre fanan)

IOGT-logen N:o 2060 Älghults Framtid i Hohultslätt

IOGT-logen N:o 2108 Trofast i Fröseke

IOGT-logen N:o 2424 Ledstjärnan i Skruv

IOGT-logen N:o 2499 Braås Välgång i Braås

IOGT-logen N:o 2560 Linnea i Målerås

IOGT-logen N:o 2610 Skogsblomman i Aneboda

IOGT-logen N:o 2723 Ledstjärnan i Åseda

IOGT-logen N:o 3092 Gustav Vasa i Hovmantorp

IOGT-logen N:o 3211 Sankt Olof i Åseda

IOGT-logen N:o 3372 Wiktoria i Växjö

IOGT-logen N:o 3523 Södra Värend i Tingsryd (äldre standaret)

IOGT-logen N:o 3523 Södra Värend i Tingsryd (yngre fanan). Utlånad, ej återlämnad!

IOGT-logen N:o 3850 Julblomman i Ekeberga

IOGT-logen N:o 4230 Friska Viljor i Alvesta

IOGT-logen N:o 4347 Vårsol i Lammhult

IOGT-NTO Nottebäck

Barntemplet N:o 302 Sigfrids Hopp i Växjö

IOGT-ungdomslogen N:o 138 Lessebo Framtid i Lessebo

IOGT-ungdomslogen N:o 302 Sigfrids Hopp i Växjö

IOGT-ungdomslogen N:o 424 Fridsbasunen i Kosta

IOGT-ungdomslogen N:o 576 Snöflingan i Åseda

IOGT-ungdomslogen N:o 662 Fyren i Braås

IOGT-ungdomslogen N:o 960 Hovmantorps Framtid i Hovmantorp

IOGT-ungdomslogen N:o 1080 Framtiden i Hohultslätt

SGU-avdelning N:o 74 Aring i Alvesta

SGU-avdelning N:o 236 Sjöborgen i Braås

SGU-avdelning N:o 527 Kamratskap i Åseda

TO-Templet N:o 658 Blända af Wärend i Alvesta

TO-Templet N:o 1061 Fredens Minne i Växjö

TO-Templet N:o 2255 Fyrbåken i Nottebäck

NTO-fana (allmän)

NTO-fana (allmän)

NTO-logen N:o 2675 Viljan i Grimslöv

NOV-flagga (allmän)

NOV-logen N:o 323 Framtidshoppet i Alsterfors

NOV-logen N:o 348 Blända i Växjö

NOV-logen N:o 373 Klippan i Lessebo

NOV-logen N:o 463 Vårblomman i Hovmantorp

NOV-logen N:o 585 Stridskämpen i Älghult (äldre fanan)

NOV-logen N:o 585 Stridskämpen i Älghult (yngre fanan)

NOV-logen N:o 603 Norrhults Enighet i Norrhult

NOV-logen N:o 885 Allmän Förbrödring i Åryd

NOV-logen N:o 1246 Frihet i Konga

Ljuders Blåbandsförening

Växjö Vitabandsavdelning. Utlånad, ej återlämnad!

Järnvägsmännens Helnykterhetsförbund Avd. 19 i Alvesta

Järnvägsmännens Helnykterhetsförbund Avd. 41 i Älmhult

Järnvägsmännens Helnykterhetsförbund Avd. 101 i Vislanda

Järnvägsmännens Helnykterhetsförbund Avd. 101 i Vislanda (svensk fana)

Kronobergs Scoutdistrikt av NTO

Växjö Godtemplare ”För totalförbud, Enighet ger styrka”

”Svenska folk! Fram för rusdrycksförbud”

Växjö Godtemplarkör

Politiska organisationer (93)

Almundsryds Socialdemokratiska Arbetarekommun

Kosta Socialdemokratiska Arbetarekommun (standar)

Ljungby Socialdemokratiska Arbetarekommun

Stenbrohults Socialdemokratiska Arbetarekommun

Tingsryds Socialdemokratiska Arbetarekommun

Torpsbruks Socialdemokratiska Arbetarekommun

Vislanda Socialdemokratiska Arbetarekommun

Växjö Socialdemokratiska Arbetarekommun

Åryds Socialdemokratiska Arbetarekommun

Öja Socialdemokratiska Arbetarekommun

Hovmantorps Socialdemokratiska Kvinnoklubb

Ingelstads Socialdemokratiska Kvinnoklubb

Kosta Socialdemokratiska Kvinnoklubb

Lammhults Socialdemokratiska Kvinnoklubb

Lessebo Socialdemokratiska Kvinnoklubb (äldre fanan)

Lessebo Socialdemokratiska Kvinnoklubb (nya fanan)

Moheda Socialdemokratiska Kvinnoklubb

Vislanda Socialdemokratiska Kvinnoklubb

Växjö Socialdemokratiska Kvinnoklubb

Öja Socialdemokratiska Kvinnoklubb

Alvesta Socialdemokratiska Ungdomsklubb

Hjortsberga Socialdemokratiska Ungdomsklubb

Diö Socialdemokratiska Ungdomsklubb I

Diö Socialdemokratiska Ungdomsklubb II

Lessebo Socialdemokratiska Ungdomsklubb, Framåt

Moheda Socialdemokratiska Ungdomsklubb

Moheda Soc.dem. Ungdomsklubb ”Arbetare var solidarisk deltag i kampen mot vår fiende spriten”

Målerås Socialdemokratiska Ungdomsklubb

Strömsnäsbruks Socialdemokratiska Ungdomsklubb

Vislanda Socialdemokratiska Ungdomsklubb

Växjö Socialdemokratiska Ungdomsklubb

Vexiö SDUK

Åryds Socialdemokratiska Ungdomsklubb

Allmän SSU-fana

Vänsterpartiet i Kronobergs län (fana)

Vänsterpartiet i Kronobergs län (banderoller nr 1-4)

Vänsterpartiet i Kronobergs län (banderoller nr 5-9)

Vänsterpartiet i Kronobergs län (banderoller nr 10-13)

Lenhovda Kommunistiska Arbetarekommun

Nottebäcks Kommunistiska Arbetarekommun

Kommunistisk Ungdom i Kronobergs län

Lenhovda Kommunistiska Ungdomsklubb

Strömsnäsbruks Kommunistiska Ungdomsklubb

”Mera bröd bort med jobberiet” (ospec.)

Demonstrationsstandar från Strömsnäsbruk: Leve arbetarnas enhetsfront

Demonstrationsstandar från Strömsnäsbruk: Kvinnor fram för arbetarrörelsen

Demonstrationsbanderoll: Folkets väl går före storfinansen

Demonstationsbanderoll: Bort med den 40-gradiga röstskalan

Kronobergs Centern

Centerpartiet Kronobergs Distrikt

Markaryd Centern

Tingsryd Centern

Kronobergs CKF Distrikt

Kronobergs Distrikt av SLKF

Sunnerbo kretsen av SLKF

Kronobergs CUF-Distrikt

Kronobergs SLU-Distrikt

Almundsryds SLU-Avdelning

Blädinge SLU-Avdelning

Gemlaortens SLU-Avdelning

Hamneda SLU-Avdelning

Hinneryds SLU-Avdelning

Hjortsberga SLU-avdelning

Härlunda SLU-Avdelning

Lenhovda-Herråkra SLU-Avdelning

Ljuders SLU-Avdelning

Markaryd SLU-Avdelning

Midingsbygdens SLU-Avdelning

Moheda SLU-Avdelning

Norra Sunnerbo krets av SLU

Norrvidinge krets av SLU

Nottebäck SLU-Avdelning

Sydöstra Värends krets av SLU

Södra Sunnerbo SLU-Avdelning

Torpa SLU-Avdelning

Traryd SLU-Avdelning

Virestad SLU-Avdelning

Vislanda SLU-Avdelning

Väckelsångs SLU-Avdelning

Växjökretsen av SLU

Växjöortens SLU-Avdelning

Åseda SLU-Avdelning

Älghults västra SLU-Avdelning

Östra Torsås SLU-Avdelning

Religiösa organisationer (5)

Frälsningsarméns kår i Strömsnäsbruk

Frälsningsarméns kår 164 i Växjö

Frälsningsarméns kår 164 i Växjö (liten fana, ej inlagd)

Frälsningsarmén i Växjö, barnkåren

Frälsningsarmén i Växjö, Solstrålarna

Ungdomsorganisationer (2)

Alvesta Unga Örnar (2 fanor)

Övriga organisationer (3)

Burskapsägande Borgerskapet i Växjö

Svensk-litauiska riksföreningen: Litauisk flagga

Svensk-litauiska riksföreningen: Banderoll – ”Vi stödjer Balterna”

Forskningsarkivet

Forskningsarkiv (26/921)

Berättelser kring emigration, Spridda år, 2

Elsa Berglinds forskningsarkiv rörande Annerstad och Sunnerbo härad, 1954-2010, 43

Brasiliensvenskar, Spridda år, 5

Theodor Cronqvists forskningsarkiv, 1916-2000, 58

Lektor Einar Ekegårds forskningsarkiv, 1920-talet, 8

Torbjörn Fogelbergs Glasindustriarkiv, ca 1950-2002, 199

Frälsegårdar och säterier i Kronobergs län, u.å., (1)

William L. & Margareta A. Gearys glasforskningsarkiv, Spridda år, 46

Glasforskningsinstitutet i Växjö (Glafo), 1979-2001, 1

Hällkistor i Kronobergs län, Spridda år, 4

Sigvard Källbergs lokalhistoriska arkiv för Rottne, 1917-2012, 213

Professor Lars-Olof Larssons forskningsarkiv, 1962-2008, 118

Erik Lindgrens postforskningsarkiv, 115

Minnesmärken i Kronobergs län, 2003, 3

Naturreservat och riksskogsinventeringen, 2012-2014, 2

Bo G. Perssons forskningsarkiv rörande Ettarps glasbruk, Spridda år, 3

Bengt Pramlers klippsamling om Växjö och Småland, Spridda år, 7

Projektet Skog och historia, 2003-2010, 11

Småland under Danska kriget 1675-1679, u.å., (1)

”Storkommunreformen” (Peter Aronsson & Lennart Johansson), Spridda år, 1

Edvard Strömbergs forskningsarkiv rörande glashistoria, Spridda år, 1

Stig Torneheds ljudbandsarkiv, Spridda år, 7

Kaj Wickboms film- och medieforskningsarkiv, 1942-2012, 53

Växjö fängelse med Roddy Nilssons samling, Spridda år, 3

Växjö stads historia, 1974-1982, (2)

Arkiv X

Folkrörelse- och föreningsarkiv

Arbetstagarorganisationer

Kronobergs läns lant- och lådbrevbärareklubb: Upprop 1942.
Kronobergskretsen av Växjö stifts organist- och kantorsförening: Kallelse 1942.
Sv. Bokbindareförbundets Avd. i Växjö: Månadsrapporter 1908-1909, inbetalningslistor 1909-1910.
Sv. Byggnadsträarbetareförbundet Avd. 332 i Orrefors: Blockadupprop 1938.
Sv. Järnv.förb. Avd. 40 i Strömsnäsbruk: Agitationsbroschyr 1910, tjänstgöringsregl. 1926-1927.
Sv. Järn- och metallarbetareförbundet Avd. 130 i Ljungby: Mötesbroschyr, u.å.
Sv. Skoarbetareförbundet Avd. 55 i Ljungby: Prislista 1907
Sv. Skoarbetareförbundet Avd. 56 i Växjö: Prislista 1907.
Sv. Sko- och läderindustriarbetareförb. Avd. 6 i Ljungby: Program och visa vid jubileumsfesten 1941.
Sv. Sågverksindustriarbetareförbundet Avd. 161 i Åryd: 3 st. affischer 1907-1914, blockadupprop 1909 (se ”Småaffischer” låda 1).
Sv. Transportarbetareförbundet Avd. 226 i Lessebo-Emmaboda: Kollektivavtal 1942-1944.
Sv. Träindustriarbetareförbundet Avd. 251 i Fröseke: Blockadupprop 1933.
Växjö Tändsticksarbetarefackförening: Prislistor 1904-1908, brev 1908.
Sv. Väg- och vattenbyggnadsarbetareförbundet Avd. 155 i Traryd: Avtal 1942-1943.
Markaryds Fackliga Centralorganisation: Stadgar 1947.

Sv. Industritjänstemannaförbundet Avd. 130 i Ljungby:
Korrespondens 1946-47, medlemsbok Byggnadsföreningen Folkets hus u.p.a. Ljungby 1947, funktionärslistor 1964-1965, årsmötesprotokoll 1965 (kopia), årsberättelse 1965.

Bildnings- och studieorganisationer

ABF Södra Småland: Verksamhetsberättelser 2005-2006.
ABF Älmhult: Studieprogram 1977/78, verks.ber. 1997, 2000, 2005, verks.plan 1998, budget 1998.
ABF:s lokalavdelning N:o 361 i Tingsryd: Verksamhetsberättelser 1947/48, 1949/50.
ABF:s lokalavdelning N:o 364 i Lammhult: Programblad konstutställning 1942, verks.ber. 1950/51.
ABF:s lokalavd. N:o 805 i Älmhult: Agitationsbroschyr 1930, verks.ber. 1945/46, 1950/51, 1952/53.
ABF:s lokalavdelning N:o 1544 i Ingelstad: Kassabok 1952-1962.
ABF:s lokalavd. i Vislanda: Verks.ber. 1946-50, studiecirkel 1959, protokoll 1967, tidn.klipp 1967.
ABF:s bokcafé 44:an i Växjö: Verksamhetsberättelse 1991/92.

Alvesta kommunblocks NBV-avdelning: Protokoll 1968-1969.
Tingsryds NBV-avdelning: Protokoll 1969.
Uppvidinge NBV-avdelning: Protokoll 1970.
Linneryds Föreläsningsförening: Program hösten 2005.
Stenbrohults Föreläsningsförening: Program 1919.

Studieförbundet Vuxenskolan Alvesta avdelning: Verksamhetsberättelse 1967/68, skrivelser 1968.
Studieförbundet Vuxenskolan Jäts avdelning: Protokoll 1969.
Studieförbundet Vuxenskolan Västra Torsås avdelning: Kassabok 1968-1970.

Lärarnas läsecirkel ”Strutsmagen” i Växjö: Ek. sammanställningar 1885-1889, ver. 1888-1893.

Bransch- och företagarorganisationer

Sydöstra Sveriges Skogsägareföreningars förbund: Verks.ber. 1953, bordsplacering vid fest 1954.
Södra Sveriges Skogsägares förbund: Adressförteckning 1964.
Kronobergs läns skogsägares leveransförening u.p.a. : Stadgar 1934
Kronobergs Bleck- och plåtslagaremästareförening: Förteckning över medlemmar, u.å.
Kronobergs läns Skräddaremästareförening: Kallelse 1942.
Fria företagaredelegationen i Kronobergs län: Protokoll 1952.
Kronobergs läns Trädgårdsodlaresällskap: Stadgar 1902, 1938.

Alvesta Fastighetsägareförening: Stadgar 1942.
Alvesta Handelsklubb: Stadgar, medlemskort och kallelse 1942.
Alvesta Hantverks- och industriförening: Kallelser 1942.
Enerydaortens Handelsförening: Förvaltnings- och revisionsberättelse 1941.
Hjortsberga pastorats lantmannaförening u.p.a.: Stadgar 1937.
Lammhultsortens Målaremästareförening: Stadgar och medlemskort 1942.
Moheda Hantverksförening: Hantverkarsång 1942.
Moheda Hantverks- och industriförenings damklubb: Stadgar 1942.
Moheda Potatisodlare: Fraktsedel 1942.
Växjö Fastighetsägareförening: Stadgar 1898.
Älmhults Köpmannaförening: Stadgar 1951.

Ekonomiska organisationer

Folkrörelsernas biografkedja Småland: Stadgar 1947.
Smålands hälsovårdscentral ek. förening: Stadgar 1982.
Kronobergs läns fjäderfäavelsförening: Katalog över pälsdjurs- och fjäderfäutställning i Växjö 10-11 februari 1940.
Kronobergs läns frukt- och trädgårdscentral ek. fören. Urshult: Årsredovisning 1975.
Kronobergs läns kaninavelsförening: Katalog över pälsdjurs- och fjäderfäutställning i Växjö 10-11 februari 1940.
Kronobergs läns rävuppfödareförening: Utställningsblanketter 1942.
Kronobergs läns svinavelsförening: Medlemsblad, juni 1929.

Alvesta svinförsäkringsförening: Kvitto 1942.
Argus fastighetsförvaltning: Stadgar, u.å.
Hagaviksvägens samfällighetsförening: Verksamhetsberättelse 1990.
Hovmantorps egnahemsaktiebolag: Verksamhetsberättelse 1928.
Torps mekaniska verkstads arbetares handelsförening: Stadgar 1882.
Smålands distriktsorganisation av Folkets husföreningarna: Stadgar 1937.
Alsterfors folkets husförening: Stadgar 1910.
Alsterfors folkpark u.p.a.: Revisionsberättelse 1936.
Alstermo folkets husförening: Stadgar 1923.
Bygdegårdsföreningen Viljan u.p.a. i Fanaholm: Verksamhetsberättelse 1958.
Delary folkpark u.p.a.: Protokoll 1925 (avskrift), tomtkontrakt inkl. Karta 1945.
Hjortsberga folkets hus och park: Andelsbevis 1938.

Markaryds folkets hus och park: Stadgar 1909.
Norrhults folkets husförening: Stadgar 1909, andelsbevis 1915, affisch 1916 (”Småaffischer” låda 1).
Rottne byggnadsförening: Verksamhetsberättelser 1982-1990 (spridda år).
Tingsryds arbetares byggnadsförening: Stadgar 1914.
Åseda folkets Husförening: 50-årshistorik 1988.
Älmhults folkets Husförening: Verksamhetsberättelser 1946-1947, 1955-1958.

Kooperativa föreningar

Smålands distrikt av kooperativa förbundet : Verksamhetsberättelse 1926.
Kooperativa förbundet i Kronobergs län: Verksamhetsber. 1955, 1960, 1961, 1964, stadgar 1985.
Alvestaortens kooperativa handelsförening: Verksamhetsberättelser 1938-1939, 1941.
Konsumtionsföreningen Alvesta m.o.: Verksamhetsberättelse 1952.
Kooperativa föreningen Fenix i Kosta: Styrelse- och revisionsber. 1940, verksamhetsberättelse 1955.
Kooperativa Lammhult: Utskick 1942.
Moheda kooperativa handelsförening: Verksamhetsberättelse 1931.
Kooperativa föreningen Fram i Sävsjöström: Verksamhetsberättelser 1931, 1957.
Kooperativa markententeriet i Vislanda: Matbiljetter 1942, 1962.
Växjö kooperativa handelsförening: Styrelseberättelse 1921.
Konsum Växjö: Verksamhetsberättelser 1956-1958, 1962-1967, 1969-1970.
Växjöortens kooperativa charkuteriförening: Verksamhetsberättelse 1940.
Konsum Älmhult: Medlemsstatistik 1942, samkvämsvisor 1942, utskick u.å.

Frilufts- naturvårdsorganisationer

Miljöresurs Linné: Medlemsförteckning 1998, broschyr u.å.
Södra Sveriges fiskeriförening: Stadgar 1906, verksamhetsberättelser 1912-16, Anebodadammarnas besättning 1954.
Växjö botaniska förening: Cirkulär/stadgar 1889-1890.
Öjaby-Härlövs jaktvårdsområde: Protokoll 14/7 1944

Lammhults biodlareförening: Beslut om nedläggning 2002.
Lidhults biodlareförening: Protokoll 1995.
Ryssby biodlareförening: Beslut om nedläggning 2002.
Vislandaortens biodlareförening: Programhäften 2007, 2009.
Vittaryds biodlareförening: 70-årshistorik 2003.
Västra Torsås biodlareförening: Protokoll 1994-05-26
Älmhultsortens biodlareförening: Historiker 1988 och 2003.

Försvars- och fredsorganisationer

Kronobergs inskrivningsområdes landstormsförbund: Broschyr 1921.
Föreningen Växjö landstormskvinnor: Program vid soaré 1937.

Kronobergs läns civilförsvarsförbund: Verksamhetsberättelse 1960.

Kronobergs läns hemvärnsförbund: Stadgar 1988.
Alvesta hemvärnsområdesförening: Medlemskort 1942.

Kronobergs läns rusthållarförening för finlandskämpar : Stadgar, u.å.

Kosta luftskyddsförening: Kungörelse 1942.
Lammhults FBU-förening: 20-årshistorik 1976.
Moheda hemvärnsförening: Medlemskort 1942.
Vislanda fredsförening: Förteckning över styrelsen u.å.
Växjö FN-förening: Verksamhetsberättelser 1987, 1993-1994.

Handikapporganisationer

Ljungby DHR-avdelning: Verksamhetsberättelser 1988, 1990-1991, 1994.
Markaryds DHR-avdelning: Verksamhetsberättelser 1988-1989, 1994, 2002.
Uppvidinge DHR-avdelning: Verksamhetsberättelse 1994.
Älmhults DHR-avdelning: Verksamhetsberättelser 1988-1991, 1994, 2002.

RSMH-avdelningen Pärlan i Alvesta: Jubileumsskrift 1998.
Föreningen Ljus och värme i Ljungby: Medlemstidning 1989
RSMH-avdelningen Facklan i Växjö: Jubileumsskrift 1997.

Hjärt- och lungsjukas förening i Ljungby: Protokoll 1989.
Barn- och ungdomsreumatikergruppen i Växjö: Protokoll 1989.
FUB i Växjö m.o.: Medlemsnytt 1994.
Älmhults HCK-avdelning: Verksamhetsberättelse 1981.
Älmhults lokalavdelning av RMR: Revisionsberättelse 1989.

Humanitära och sociala organisationer

Kronobergs länsförening mot tuberkolos: Medlemsförteckning 1908.
Drottning Josefinas räddningsanstalt för vanvårdade barn i Kronobergs län: Stadgar 1927.

Växjö hundramannaförening N:o 1: Stadgar 1876.
Växjö hundramannaförening N:o 2: Stadgar 1894.
Växjö hundramannaförening N:o 3: Stadgar 1892.
Växjö tvåhundramannaförening: Stadgar 1885, 1890.

Hallaryds rödakorskrets: Tidningsklipp u.å.
Slätthögs rödakorskrets: Historik 1957.
Södra Sandsjö rödakorskrets: Historik 1977.
Teleborgs rödakorskrets: Protokoll 1980.
Urshults rödakorskrets: Informationsblad 1985.
Virestads rödakorskrets: Historik 1970.

Lessebo arbetare-pensionskassa: Stadgar 1908.
Lindefors glasbruks sjukhjälpsförening: Stadgar 1885.
De arbetslösas förening i Växjö: Upprop 1934.
Föreningen Växjö blomsterfond: Stadgar 1930.
Växjö ränte- och kapitalförsäkringsanstalt: Verksamhetsberättelser 1936-1942 (lucka 1940).

Idrottsorganisationer

Smålands basketbollförbund: Medlemstidningen ”Smålands Basket” 1986.
Smålands dövstummas I.K.: Medlemskort 1942.
Smålands frisksportdistrikt: Protokoll 1995, 2009.
Smålands golfförbund: Verksamhets- och förvaltningsberättelser 2007-2008.
Växjö golfklubb: Förvaltningsberättelser 1980, 1982, protokoll 16/2 1983, skriften: ”Marken där du går… och slår. Växjö golfklubbs banor på Araby – mark med traditioner”, 1989.
Värends schackförbund: Matrikel m.m. 1956-1957.
Högre folkskolans i Alvesta schackklubb: Medlemskort 1920-tal.
Uppvidinge schackklubb: Kalender 1998-1999.
Smålands sportskytteförbund: Verksamhetsberättelser 1992-1993.
Kronobergs läns pistolskyttekrets: Program pistol-SM i Växjö 1962.
Moheda skytteförening: Skyttekort för Axel Danielsson 1903, Inträdesbiljetter 1942.
Älghults ungdomsskytteförening: Verksamhetsberättelse 1993.
Gemla bordtennisklubb: Protokoll 26/1 1983, verksamhetsberättelse 1983.
Gårdsby IK: Verksamhetsberättelser 1980-1982, GIK-tidningen 1983.
Hovmantorps GOIF: Verifikationer 1928-1933, laguppställningar 1930, u.å.
IFK Lammhult: Årsberättelse 1982.
OK Norrvirdarna, Lammhult: Verksamhetsberättelse 1980/81.
Lindshammar GOIF: Bingoverksamhet 1986-1988.
Ljungby Gymnastikklubb: Programblad 2004.
Ljungby idrottsförening: Minnesskrift 1925.
SMK:s Ljungbyavdelning: Program orienteringstävling 15 maj 1947.
Moheda idrottsförening: Inbjudan till klubbtävlan i orientering 27/8 1944.
Nöbbele BK: Matchprogram 1987, Lokalbladet nr 4 1992.
IF Raketen: medlemstidning, Nr 1 1987.
Slätthögs boll- och idrottsförening: Minnesskrift 2007.
Tingsryds FF: Matchprogram 2004.

Vederslöv/Dänningelanda IF: Årsberättelse 1981, verksamhetsberättelse 1981/82.
Väckelsångs IK: Program Väckelsångsloppet 1969-1976, 2004.
Växjö allmänna idrottsförening: Stadgar 1903.
Bangolfklubben PRO i Växjö: Verksamhetsberättelser 1987-1988.
BTK Frej i Växjö: Flyt. Alla Frejares tidning, 1978.
Växjö boulesällskap: 10-årshistorik 2009.
Växjö brottarklubb: Domarlegitimering 1926.
Budokan i Växjö: Verksamhetsberättelse 1980.
Växjö curling club: Årsredovisning 1979/80.:
Växjö HC: Verksamhetsberättelse 1976/77, 1980/81 (även 10-årshistorik).
Växjö konståkningsklubb: Verksamhetsberättelser 1980/81, 1982/83.
Wäxjö lawntennisklubb: Träningsprogram 1931.
Växjö löparklubb: Verksamhetsberättelse 2009.
Växjö orienteringsklubb: Årsberättelse 1980, VOK-nytt 1981.
Wexiö ridklubb: Stadgar 1920, program DM i ridsport Araby, Växjö 1964.
Växjö tennissällskap: Verksamhetsberättelse 1982.
Växjö universitets gymnastik- och idrottsförening: Verksamhetsberättelser 1980-1982.
Åby-Tjureda IF: Årsberättelse 1981.
Älmhults skyttegille: Stadgar och reglementen 1892.:
OK Älme, Älmhult: 40-årshistorik 1988.
Öjaby IS: Årsberättelse 1981/82.
Öjaby minigolfklubb: Stadgar 1963.
Österviks IK: Historik 1990 (klubben existerade åren 1928-1936).

Kulturella organisationer

Blädinge kyrkokör: Programblad 1942.
Föreningen arbetarkultur i Konga: Stadgar 1927.
Kosta Musikkår: 100 år, Minnesskrift 1873-1973, 1973.
Kronobergarnas drillkorps: Stadgar 1985.
Föreningen för Kronobergs slottsruin bevarande och vård: Stadgar 1928.
Moheda-Torpsbruks filmklubb: Program, u.å.:
Orrefors Musikkår 50 år 1899-1949, 1949
Föreningen för Smålands fornminnen och kulturhistoria:Stadgar 1957.
Strömsnäsbruks diskussionsklubb: Stadgar 1904.
Torpar Riddar Orden: Årsskrift 1969.
Tävelsås församlingsbibliotek: Kassabok 1965-1979.
Växjö Folk-sångförening: Program u.å.
Växjö konstförening: Protokollsutdrag 1855 och 1857, tryckt 1862.
Växjö musiksällskap: Historik 1967, program 1977-1979.
Älmhults hemvärnsmusikkår: Historik 1989.

Bergunda hembygdsförening: Nr 72-73 2010.
Linneryds hembygdsförening: Hembygdens sång av Ivar Sandberg, 1946.
Långasjö hembygdsförening: Broschyr u.å., Långasjö-jul 1938.
Norra Allbo hembygdsförening: Studiecirkeln ”Framtidshopp” i Öjaby
Skatelövs hembygdsförening: Studiehäfte till hembygdsmuseet, 1978.
Södra Sandsjö hembygdsförening: Program vid invigningen av hembygdsgården 1962.
Södra Sunnerbo hembygds- och fornminnesförening: Program vid hembygdsfest 1922.
Öja socken kulturminnesförening: Medlemskort 1942.

Föreningen Slottsspelen Kronoberg: Program från Slottsspelen 1982.
Nottebäck-Åseda teaterstyrelse: Makulerad bankbok 1964-1966
Tävelsås Teaterklubb: Program u.å.
Älmhults teaterförening: Program 1986-1987, utskick till medlemmarna 1986.

Kvinnoorganisationer

Kvinnornas beredskapskommitté i Vislanda : Revisionsberättelse och ek. sammanställning,
1940.
Växjö kooperativa kvinnogille: Korrespondens 1962, 1963, medlemskort, spridda år.
Växjökretsen av Fredrika Bremerförbundet: Program soiré u.å.

Nykterhetsorganisationer

Centralförbundet för nykterhetsundervisning: Kurser i Växjö 1912 och 1922.
Centralnykterhetsföreningen i Kronobergs län: Tryckta protokollsutdrag 1844.
Nykterhetsfolkets samarbetskommitté i Tingsryd: Makulerad bankbok 1965-1971.
Nykterhetsnämndernas i Kronobergs län förbund: Korrespondens 1930-1946, årsberättelser 1934-1943
Växjö nykterhetsförbund: Stadgar 1886.

Allbo härads mellersta kretsloge av IOGT: Stadgar 1901.
IOGT-logen N:o 2560 Linnéa i Målerås: Historik 1949.
IOGT-logen N:o 2798 Seklets början i Markaryd: Inbjudan till 70-årsjubileum 1970.
IOGT-logen N:o 4109 Friska viljor i Åryd: Makulerad bankbok 1921-1949.
IOGT-logen N:o 4669 Fram i Lagan: Lånereversal 1958.
IOGT-ungdomslogen N:o 1810 Ljungblomman i Ramnåsa: Inbjudningskort 1922.
IOGT:s studiecirkel N:o 473 Värends förhoppning i Grimslöv: Utgående rapporter 1931-1932.

NTO-logen N:o 2497 Vårblomman i Annerstad: Minnesskrift 1977.

Konga kretsloge av IOGT-NTO: Verksamhetsberättelse 1985.

Kronobergs distrikt av IOGT-NTO:s juniorförbund: Verksamhetsberättelse 2001, diplom u.å.

NOV-logen N:o 966 Banbrytaren i Åseda: 50-årshistorik 1960.
Markaryds ungdomsavdelning av MHF: Ek. redovisningar 1981-1982, revisionsberättelser 1984-1985.
Blekinge-Södra Smålands distrikt av SSUH: Tidningen Chrysantemum 1912.
Kronobergs distrikt av NSF: Ink. skrivelser 1960, Ek. sammanställning 1961, Verksamhetsberättelse 1963, årsmötesprotokoll 1973.
Moheda Scoutkår NSF: Artikel i Våra Gårdar 1/2004.
De kristna samfundens nykterhetsrörelse (DKSN) i Kronobergs län: Inbjudan till social-etisk länskurs för Kronobergs län, 1958.
SSUH-föreningen Svenske vid Växjö läroverk: Fotografi 1912.

Pensionärsorganisationer

Västra Torsås pensionärsförening
Program för resa 1983.

Svenska kommunalpensionärernas förbund Avd. 44 i Växjö
Verksamhetsberättelser 2001-2010.

Politiska organisationer

Lammhults högerförening: Verks.ber. 1962-63, medlemsförteckn. 1963-64, korrespondens 1963-64.
Ljungby moderata ungdomsförening: Protokollsutdrag 1979.
Tolg-Rottne MUF: Protokoll 1986
Älmhult-Stenbrohults Avd. av högerns ungdomsförbund: Årsberättelse 1952.
Öjaby högerförening: Protokoll med bil. 1943-46, teckningslista 1943, medlemskort 1944-46
Konga-Kinnevalds landstingskrets av Folkpartiet: Årsmötesprot. med bil. 1954-57, verks.ber. 1956.
Uppvidinge-Norrvidinge landstingskrets av Folkpartiet: Protokoll 1955.
Liberala klubben i Växjö: Stadgar 1969, protokoll 1971.
Ljungby FPU-klubb: Funktionärslistor 1966-1970.
Älmhults FPU-klubb: Funktionärslista 1966.
Liberal skolungdom i Ljungby: Funktionärslistor 1967-1968.
Liberala studenter i Växjö: Årsmötesprotokoll 2012.
Lenhovda lokalavdelning av Centerpartiet: Verksamhetsberättelse 1994.
Tegnaby lokalavdelning av Centerpartiet: Bekräftelse av föreningens bildande 1915 (OBS! i N/Å 17), fotografi från möte 1920-tal, manuskript och underlag till historik av Gustaf Friberg, 1965.
Hemmesjö-Tegnaby SLU-avdelning: Två ex. av tidningen Sommarsol 1921.
Braås arbetarekommun: Mötesbroschyr 1912.
Lessebo kommunblocks Socialdemokratiska kommungrupper: Protokoll 1965.
Ljungby västra Socialdemokratiska förening: Verksamhetsberättelse 1992.
Stenbrohults arbetarekommun: Affisch 1912.
Strömsnäsbruks arbetarekommun: Div. avskrifter av stadgar, brev etc. 1904-1954, mötesbroschyr 1910.
Södra Sandsjö arbetarekommun: 2 st. affischer 1913.
Åseda arbetarekommun: Affisch 1911.
Älmhults arbetarekommun: Stadgar 1909, affisch 1909 (”Småaffischer, låda 1), blankett för valstatistik 1911, historik 1927.
Kronobergs distrikt av Socialdemokratiska ungdomsförbundet: Stadgar 1912, cirkulär 1916-1917.
Åseda Socialdemokratiska ungdomsklubb: Mötesaffisch 1909, bidragslista 1917.:
Älmhults Socialdemokratiska ungdomsklubb: Affisch 1917 (”Småaffischer, låda 1).
Alstermo SSU: Klubbanmälan 1971.
Flygsfors Socialdemokratiska ungdomsklubb: Inbjudan till kamratmöte 1941.
Johansfors Socialdemokratiska ungdomsklubb: Inbjudan till kamratmöte 1941.
SSU Lagan: Korrespondens och medlemsförteckningar 1974-1975.
SSU Facket i Ljungby: Brev 1976, medlemsförteckning u.å.
Timsfors Socialdemokratiska ungdomsklubb: Tidningen Kampsignalen 1935.
SSU Väckelsång: Inbjudan till 5-årsjubileum 1942, korrespondens och medlemsförteckningar 1974-75.
SSU Älghult: Verksamhetsberättelse 1973, korrespondens 1974.
SSU Älmhult: Verksamhetsberättelse 1973, korrespondens 1974-1976.

Socialistiska partiet: Medlemsbok 1936.
Sveriges Kommunistiska ungdomsförbund: Medlemsbok 1928.
Kronobergsdistriktet av Sveriges Kommunistiska ungdomsförbund: Programbok 1939.
Sveriges Kommunistiska parti i Alvesta: Kommunalpolitiskt program 1976 och 1979.
Alvesta Kommunistiska arbetarekommun: Mötesaffisch 1924.
Kosta Kommunistiska arbetarekommun: Affisch (”Småaffischer”, låda 1).
Kommunistisk ungdom Alvesta: Tidningen Ogräset 1973.
Norrhults Ungsocialistiska klubb: Mötesaffisch 1914.
Växjö Ungsocialistiska klubb: Proklamation och protest, 1919.

Diverse partibeteckningar: Valsedlar och valupprop, spridda år.

Religiösa organisationer

Nöttja kristliga ungdomsförening: Stadgar 1943.

K.F.U.M. i Alvesta: Programblad 1942.

EFS-missionsförening i Ryd: Arbeten vid missionsgården 1983-1993.

Nya Väktaren: Spridda ex. av tidningen 1999-2001.

Övriga organisationer

Almundsryds sockens brandförsäkringsbolag: 100-årshistorik 1967.
Aringsås socken obligationssparförening: Utskick 1942.
Aringsås Torvkommitté: Kvittensblad 1942.
Klosters elevförbund: Medlemskort 1942.
Moheda brandskyddsförening: Upprop om bidrag 1938.
De XXX av 88 i Växjö: Hälsningsord vid femårsmötet 1893.
Folkföreningen i Växjö: Inträdeskort 1866.
Fosterländska förbundets lokalförening N:o 62 i Växjö: Stadgar 1893, ”Den stora faran för Skandi-naviens framtid”, föredrag av Josef Rosengren 1893.
Föreningen Virdar i Växjö: Stadgar 1903.
Lessebo Fotoklubb:: Protokoll med bilagor (kopior) 1989-1991.
Logen N:o 101 Ansgarius av IOOF i Växjö: Matrikel 1962.
Logen S:t Sigfrid av Ordensförbundet M-n i Växjö: ”Till damerna vid deras överlämnande av ett sidenstandar till Ordensförbundet M-n logen S:t Sigfrid”, 1905, matrikel 1975.
Sanct Sigfrids stiftelse: Stadgar 1956.
S:t Johanneslogen Kronoberg i Växjö: Sånghäfte u.å.
Sällskapet Järn, Maskin, Metall (JMM): Revisionsberättelser 1956, 1958, matrikel 1959.
Wexiö kvinliga tjenstebyrå: Excerpter av brev m.m. 1900 (Byrån förmedlade arbetskraft till de skånska betesfälten).
V.T. S:t Sigfrid i Växjö: Utskick 1942.
Växjö filatelistförening: 25-årshistorik 1967.
Vänortsföreningen Växjö-Lancaster: Protokoll med bilagor 2001-2007.
Växjö Polisklubb: Utdrag ur protokoll 1941.
Växjö stads minuterings- och utskänkningsbolag: Stadgar 1857.
Växjö utrikespolitiska förening: Presentationsbroschyr 1999.
Lions Club Alvesta: Protokoll 1986-1987 (kopior).
Lions Club Lammhult: Protokoll 1982-1986 (kopior).
Lions Club Ljungby: Medlemsförteckningar 1965/66, 1981/82.
Lions Club Rottne: Medlemsförteckning 1981/82, protokoll 1983-1987 (kopior).
Lions Club Uppvidinge: Protokoll 1982-1986 (kopior).

Kronobergs länsförening av Svenska Livräddningssällskapet-Simfrämjandet: Verksamhetsber.
1979.
Lessebo lokalavdelning av Svenska Livräddningssällskapet-Simfrämjandet: Inbjudan till möte, 1987.

Bruks- och företagsarkiv

Alvesta Kvarnstensfabrik: Katalog 1941.
Alvesta Träförädlings- och mekaniska verkstad: Utskick 1942.
Alvesta Yllefabrik: Reklamlapp, u.å.
Oscar Carlsson AB i Växjö: 100-årshistorik, 1977.
Delary Bruk: Historik 1972.
Diö Snickerifabrik: Styrelseberättelse 1926.
Gemla fabrikers AB i Diö: Presentation av forskningsprojekt, 2002.
Gullaskrufs Glasbruk AB: Korrespondens 1964-1969.
Gåvetorps Tegelbruk: Arbetsbok 1942, utskick till kunder och återförsäljare 1942.
Juvelerare G.F. Hallengren AB i Växjö: Prislista 1936.
AB Hovmantorps möbelfabrik: Kundregister 1948.
AB Axel Karlssons Skrädderi- och herrekipering i Åseda: 75-årshistorik 1982.
Kronobergs läns försäkringsbolag: Verksamhetsberättelse 1915
Aktiebolaget Ljungby Vagnfabrik: Priskurant å vagnar m.m. 1919.
Nordlunds Herrmode i Växjö: Historik 1983.
Pukebergs Glasbruk i Nybro: Skisser 1936.
Skåres konditorier i Växjö: 75-årshistorik 1986.
Pensionat Solbacka i Moheda: Broschyr 1942.
Strömsnäs Bruks Aktiebolag: Verksamhetsberättelse 1939, 75-årshistorik 1973 (5 st.).
Svinaberga Gästgivaregård: Dagbok januari 1807.
Växjöbladet-Kronobergaren (VK): Prenumerationsstatistik 1998-2003, korrespondens 2001-2002.
AB Åby Möbelfabrik: Styrelse- och revisionsberättelse 1941
Åfors bruk: Skisser, u.å.
Örmo bruk: Annons, u.å.

Personarkiv

Helmer Gustafsson (c), Ingelstad: Brev från USA u.å., diplom 1973.
Lindwall, revisionssekreterare, Växjö: Korrespondens 1924, 1928.
Fabian Månsson, riksdagsman (s): Diverse papper tillvaratagna på gården Stenhöga i Lidhult som M. innehade några år på 1920-talet.
J.A. Petersson, nämndeman, Växjö: Korrespondens 1908

Övriga arkiv

Lekaryds kyrkogård: Ordningsstadga 1942.
Södra Sandsjö yrkesskola: Verksamhetsberättelse 1956/57.

Håll dig uppdaterad
med vårt nyhetsbrev

Please do not fill this field!

© Copyright Kulturparken Småland | Behandling av personuppgifter