Skip to main content
Smålands museum och Sveriges glasmuseum sett från Museiparken

Smålands museum är Kronobergs läns länsmuseum. Museet erbjuder en bred berättelse med permanenta och tillfälliga utställningar som tillsammans visar Kronobergs kulturhistoria i dåtid, nutid och framtid. Smålands museum ger även föreläsningar, evenemang och guidade visningar som når en stor publik bestående av såväl unga som äldre.

Sveriges äldsta länsmuseum

Smålands museum är Sveriges äldsta länsmuseum. Grundat 3 februari 1867 på initiativ av folklivsforskaren Gunnar Olof Hyltén-Cavallius. Museets samlingar är däremot äldre och allt började med en myntdonation till Växjös biskop Olof Wallqvist år 1792. Från början fanns museets samlingar i uppvisningsrummet i Växjö domkyrka, men rummet blev snabbt för litet.

Det första förslaget till ny museibyggnad kom 1875 men på grund av bristande finansiering avstannade planerna. Något år senare togs nya tag och då godkändes arkitekten Fredrik Wilhelm Scholanders ritning. Byggnaden uppfördes av byggmästaren Svante Svensson och stod klar 1885. Museet öppnade för allmänheten först 1890.

Museet växer och förändras

Från öppningen fram till 1925 förändrades inte mycket förutom att samlingarna fortsatte att växa. 1925 bestämde styrelsen att museet skulle moderniseras. Museets nya salar ritades av arkitekten Olle Källström. Han delade upp den befintliga museibyggnaden i två våningar och den nedre delen delades upp i två salar.

Den större inreddes som en medeltida kyrka med föremål från den kyrkliga samlingen. Den mindre salen blev konstgalleri i två plan med trappa och läktare upp till den andra våningen. Den så kallade textilvinden inreddes ovanför kyrksalen. Operasångerskan Kristina Nilsson hade testamenterat kläder, juveler och konstverk till museet och dessa ställdes ut i ett rum i östra galleriet.

1926 öppnade det moderniserade museet. Det hade öppet tre dagar i veckan, två timmar per dag. Trots det hade museet cirka 6 000 besökare per år.

Konsten får mer utrymme

Trots ombyggnationen fans det inte plats för alla föremål. Museet hade sedan tidigare en mindre konstsamling som nu hade växt betydlig. Museet lånade även in konstföremål så att besökarna kunde ta del av landets främsta, samtida konstnärer. Drömmen om ett större museum väcktes igen.

1926 skissades det på tillbyggnader samtidigt som pengar söktes. 1928 tilldelades Föreningen för Smålands fornminnen och kulturhistoria 120 000 kronor. Efter ytterligare anslag 1931 kunde ritningarna färdigställas och arbetet med utbyggnaden satte igång.

Den nya museibyggnaden fick en modern funktionalistisk utformning och invigdes 1935. Tillbyggnaden inrymde en stor utställningshall med ett stort glastak som gav ljus åt utställningar. Runt om utställningshallen tillkom två våningsplan med mindre museisalar. Där visades bland annat det småländska glaset och glasbrukstraditionerna.

Utställningarna dominerades fortfarande av de stora samlingarna av allmogeföremål, konst och mynt men glasets historia och popularitet växte stadigt. Samlingarna av glasföremål växte mellan 1929 till mitten av 1940-talet från endast fem föremål till över 7 000. De småländska glas- och skogsindustriernas historia och verksamheter skulle bli ledande i den fortsatta utvecklingen av Smålands museum.

Glaset tar plats

Efter tillkomsten av glasavdelningen och samarbetet med den småländska glasnäringen inleddes diskussioner om ännu en ny byggnad. Denna gång en helt egen byggnad för ett glasmuseum. Utställningarna skulle inte vara museala utan vara inriktade mot glasteknisk forskning och marknadsföring av det småländska glaset.

I februari 1947 färdigställdes ritningen och finansieringen löstes mot att Växjö stad fick använda lokalerna för undervisning istället för den museala verksamhet som var planerad. Glasmuseets byggnad stod färdig 1948 men användes fram till 1962 som grundskola.

Samma år som glasmuseet stod klart påbörjades planeringen för ytterligare en museibyggnad, denna gång tillägnad skogsindustrin. Det Sydsvenska skogsmuseets två första utställningshallar stod färdiga 1956 och en tredje hall tillkom året efter.

Precis som med glasmuseet användes utställningshallarna som lärosalar de första åren då läroverket saknade undervisningslokaler. Först 1961 invigdes byggnaderna som det Sydsvenska skogsmuseet. Utställningar bestod av modeller av skogsmaskiner och informativa och interaktiva utställningar om skogens egenskaper och invånare.

Utrymmet för utställningarna om skogsindustrin minskades efter en tid och istället inrymdes bibliotek, verkstad och tjänsterum i två av hallarna. Det Sydsvenska skogsmuseet led av strukturella problem och glasmuseet hade samtdigt önskemål om ytterligare ytor för utställningar och magasin.

I början av 1990-talet utlystes en arkitekttävling om en ersättningsbyggnad för skogsmuseet som skulle inhysa Sveriges glasmuseum. Arkitekten Christer Malmstöm stod för det segrande förslaget. Nybyggnation startade 1994 och medförde att hela sydsvenska skogsmuseet revs. Nybyggnaden stod färdig 1995 och Sveriges glasmuseum fick i den nya byggnaden stora ljusa utställningshallar.

Smålands museum idag

Den ursprungliga Fornsalen från 1885 finns kvar än idag även om den bara utgör en del i det Smålands museum som blivit om- och tillbyggt flera gånger under 1900-talet.

Smålands museum fortsätter att arbeta mot samma mål som Gunnar Olof Hyltén-Cavallius hade när han grundade museet – att belysa Kronobergs lokalhistoria och skapa intresse och nyfikenhet för den. Samtidigt är Smålands museum en viktig arena för det moderna kulturlivet och uppmärksammar även samtida konstverk och frågeställningar i de många tillfälliga utställningarna.

Besöksadress

Smålands museum, Södra Järnvägsgatan 2, 352 29 Växjö

Leksaker från utställningen Lekfullt

Leksaker från utställningen Lekfullt på Smålands museum.

Aktuella utställningar

 • 13 000 år – forntiden nära oss

  13 000 år – forntiden nära oss

 • Sekelskiftets Växjö 1900

  Sekelskiftets Växjö 1900

 • Wexiö gymnasii myntkabinett

  Wexiö gymnasii myntkabinett

 • LEKfullt

  LEKfullt

 • På väg – i 1800-talets Kronoberg

  På väg – i 1800-talets Kronoberg

 • Avtryck & färg från växter och svampar

  Avtryck & färg från växter och svampar

 • Konst ur samlingarna

  Konst ur samlingarna

  Håll dig uppdaterad
  med vårt nyhetsbrev

  Please do not fill this field!

  © Copyright Kulturparken Småland | Behandling av personuppgifter