Skip to main content

Hjärtenholms lantbruksmuseum

Stängt 2024

Hjärtenholms lantbruksmuseum är stängt 2024.

Hjärtenholms lantbruksmuseum

Hjärtenholms lantbruksmuseem är stängt 2024.

Om Hjärtenholm:
Platsen speglar det småländska lantbrukets utveckling från 1800-talet och framåt. Från dess rika arv som en betydande arbetsplats till dagens lantbruksmuseum bjuder gården på en resa genom historien. Hjärtenholm tar dig nära jorden.

En gård blir till

Hjärtenholms gård är en utgård till Engaholms gods och ligger några kilometer norr om Alvesta. Gården bildades när tre av Engaholms frälsegårdar i byn Hjärtanäs revs och flyttades i mitten av 1830-talet. För att få en ny samlad brukningsenhet placerades den nya gården i byns södra ände.

Gårdens hus har olika tillkomstår. Stenladugården är byggd på 1870-talet och bostadshuset och magasinet kom till tio år senare – årtalet 1880 är inhugget i grundstenarna till båda dessa byggnader.

Hjärtenholm var en stor arbetsplats

Namnet Hjärtenholm kommer sig av en sammanslagning av huvudgodsets namn Engaholm och byn Hjärtanäs. Hjärtenholm hade ursprungligen 100 hektar åker och 129 hektar skog, en så stor gård krävde mycket arbetskraft i början av 1900-talet då arbetsbesparande maskiner var sällsynta. De som arbetade på gården var dagsverkare från torp runt omkring. Det fanns också fast anställda lantarbetare med tillhörande familjer. Det har också funnits statare vars lön bestod av naturaprodukter.

Gården har varit utarrenderad under flera perioder. De sista brukarna på Hjärtenholm var familjen Svensson som flyttade dit 1947. Arnold och Linnea Svensson brukade gården fram till 1960 då sönerna Arnold och Ingemar tog över arrendet. De drev gården till 1965 då arrendet och jordbruksverksamheten upphörde eftersom lönsamheten var för dålig.

Hjärtenholm blir museum

Genom ett lokalt initiativ från jordbrukskooperationen köptes gårdstomten med byggnader från ägaren friherre Anders Koskull. En museistiftelse bildades för att ta hand om länets agrara kulturarv.

Genom tillskott av statliga arbetsmarknadsmedel rustades byggnaderna upp och Kronobergs lantbruksmuseum kunde öppna sin verksamhet sommaren 1972. Museistiftelsen upphörde 1979 och alla tillgångar överfördes då till Smålands museum, som idag är en del av Kulturparken Småland.

Fokus för Hjärtenholms lantbruksmuseum är att visas hur böndernas arbetsvillkor förändrats genom industrialiseringen och hur det småländska lantbruket gått från att använda redskap som användes för hand eller drogs av djur till att komma in i den tidiga maskinepoken.

Hjärtenholms lantbruksmuseum ligger ett par kilometer norr om Alvesta längs med väg 126.

Håll dig uppdaterad
med vårt nyhetsbrev

Please do not fill this field!

© Copyright Kulturparken Småland | Behandling av personuppgifter