Skip to main content

Byggnads-
antikvarier

Bild på ett gammalt trähus

Överallt på den småländska landsbygden möter vi röda stugor. Bostadshus, ladugårdar och dass – allt i falurött. På hundra år har den faluröda färgen blivit ett kännetecken för den småländska byggnadskulturen men tittar man närmre så finns det många variationer i teknik, färger och sätt att bygga.

Här finns hus byggda med knuttimring, i skiftesverk eller resvirke. Här finns vanlig locklistpanel med rödfärg, liggande panel med linoljefärg eller putsade fasader. Här finns taktegel av olika slag, stickor eller gammaldags betongpannor, plåt, papp eller eternit.

Du kan finna små enkelstugor, traditionella parstugor i två våningar eller stora, rejäla, herrgårdsliknande mangårdsbyggnader. Dessutom många olika sorters hus – bostadshus och ladugårdar, magasin, vedbodar, källare, dass, smedjor, kvarnar och sågar.

De olika funktioner som har funnits och stundtals finns kvar speglas i skolhus, handelsbodar, kraftverk, missionshus, industrier och mycket mer. All denna variationsrikedom utgör vårt byggda och gemensamma kulturarv – ett arv som vi alla kan ta del av men som också behöver omvårdnad och framförallt rätt omvårdnad.

Kulturparkens erbjudande

Kulturparken Smålands byggnadsantikvarier kan hjälpa er med råd och tips som rör vård av äldre bebyggelse – exempelvis den traditionella bebyggelsen på landsbygden, kyrkor, äldre industrier och villor från 1900-talets första hälft.

Vi ger råd om material, hantverkare eller hur man på ett bra sätt kan anpassa de äldre husen till ett modernt boende.

På uppdrag utför vi också vissa projekteringar inför renovering av kulturhistoriskt värdefulla byggnader, inventeringar samt vissa antikvariska kontroller i samband med renovering av kyrkor och kulturhistorisk bebyggelse.

Vi är anslutna till BARK

Byggnadsantikvarierna på Kulturparken Småland är anslutna till föreningen BARK (Byggnadsantikvarisk Regional Krets), en organisation för medlemmar som bedriver byggnadsantikvarisk verksamhet med regionalt museiuppdrag. Föreningen ska gynna uppbyggnad och förmedling av byggnadsantikvarisk kunskap. Besök Bark.

Håll dig uppdaterad
med vårt nyhetsbrev

Please do not fill this field!

© Copyright Kulturparken Småland | Behandling av personuppgifter