Skip to main content

Kronobergs-arkivet

Polis och husvagn

Kronobergsarkivet är länets största enskilda arkivinstitution och har som mål att samla, inventera, förteckna, bevara och vårda arkiv från Kronobergs län. I uppdraget ingår även ett övergripande ansvar för de enskilda arkiven inom verksamhetsområdet, och att bedriva och väcka intresse för regionalhistorisk forskning.

Samlingar och forskarservice

På Kronobergsarkivet finns en skatt för alla som vill forska om lokal och regional historia. Det finns handlingar från de traditionella folkrörelserna men också från företag, gårdar, byalag och andra organisationer, även från privatpersoner.

Här förvaras över 39 000 volymer från mer än 4 000 olika arkivbildare. Här finns även 336 fanor och en omfattande bildsamling från länets folkrörelser och föreningar, exempelvis fotoarkivet från Växjöbladet-Kronobergaren. Som ett komplement till Kronobergsarkivets samlingar finns ett rikligt forskningsbibliotek.

Samlingarna är tillgängliga för forskning och arkivets personal bistår gärna med forskarservice och information om samlingarna.

Lessebo bruksarkiv – ett av södra Sveriges största företagsarkiv

Kronobergsarkivet har en depå i Lessebo där handlingar från Lessebo bruksarkiv förvaras. Detta är ett av södra Sveriges största företagsarkiv och omfattar drygt 5 000 volymer. Arkivet består av räkenskapshandlingar, kartor och ritningar, korrespondens och fastighetshandlingar.

Det finns också handlingar från flera andra bruk i södra Sverige, exempelvis Böksholms Bruk och Sulfitfabrik, Stenfors Bruk, Augerums Bruk och Kleva Nickelverk och Gruva.

Om Kronobergsarkivet

Verksamheten startade 1984 under namnet Folkrörelsearkivet Kronoberg. 1993 bytte arkivet namn till Kronobergsarkivet, med det utökade uppdraget att omhänderta alla typer av enskilda arkiv i Kronobergs län.

Från 2010 är Kronobergsarkivet en del av Kulturparken Småland och finns tillgängliga på Kulturarvscentrum Småland. Den ideella föreningen kvarstår och har som främsta syfte att upprätthålla kontakterna med medlemsorganisationerna och se till att verksamheten bedrivs enligt stadgarnas ändamålsparagraf.

Kronobergsarkivet finns i Riksarkivets nationella arkivdatabas

Kronobergsarkivets arkivbestånd

I Kulturarvscentrum Smålands arkivbyggnad förvaras arkiv från den enskilda sektorn i Kronobergs län och andra delar av Småland. Här finns nära 4 000 arkivbildare och arkiven omfattar mer än 33 000 volymer.

Kontakt Kronobergsarkivet

Arkivarie Kronobergsarkivet, Per-Olof Andersson

0470-70 42 70 eller per-olof.andersson@kulturparkensmaland.se.

Håll dig uppdaterad
med vårt nyhetsbrev

Please do not fill this field!

© Copyright Kulturparken Småland | Behandling av personuppgifter