Skip to main content

Arkeologiska samlingen

Flintasten

Redan i slutet av 1700-talet fanns början till en arkeologisk samling i Växjö Konstkammare – ett kuriosakabinett placerat i en tornkammare i Växjö domkyrka. Denna samling bestod bland annat av ett tjugotal föremål av förhistorisk karaktär, däribland flintdolkar, skafthålsyxor, mejslar med mera. Proveniensuppgift saknas på föremål men givaren kom från Öjhult i Pjätteryd socken.

Ny museibyggnad och fler donationer

Gåvorna fortsatte snart att strömma in och efter att man hade uppfört den nya museibyggnaden 1885 kunde de arkeologiska fynden visas i egna utställningar. En av de större donatorerna var förre regementsläkaren J.A. Wittlock, Växjö. Han donerade år 1891 sin privata samling med fornfynd till museet – totalt drygt 600 föremål från regionen uppdelade på sten, brons-, och järnålder.

På 1930-talet överlämnades en större donation av stenåldersmaterial med proveniens från Almundsryd socken. Upphovsman till samlingen var fil.dr Knut Kjellmark som i sin gärning som arkeolog och folkskoleinspektör uppmuntrat skolbarn från trakten att tillsammans med lärare genomsöka sina hemtrakter på jakt efter flinta och andra stenredskap.

Fynd vid arkeologiska utgrävningar

Under 1930-talet utförde Riksantikvarieämbetet flera större undersökningar i länet. Bland dessa resulterade utgrävningarna av Skararps hus och Kronobergs slottsruin i stora fyndmängder.

1936 undersöktes den medeltida borgen Skararps hus i Hinneryd socken och mellan 1935 och 1943, i samband med omfattande restaureringsarbeten på Kronobergs slottsruin, utfördes även en arkeologisk utgrävning som resulterade i flera tusen fynd.

Perioden 1950-1970 var relativt fyndfattig om man undantar utgrävningen av Växjö domkyrka inför ombyggnaden på slutet av 50-talet.

När Smålands museums arkeologiska uppdragsverksamhet byggdes ut under 1980- och 1990-talen fick man ett jämt flöde av arkeologiska föremål in till samlingarna. Sedan dess har antalet magasinsplacerade föremål ökat med något hundratal varje år.

Sedan 2001 finns alla arkeologiska föremål på Kulturarvscentrum Småland. Samlingarna är topografiskt ordnade i fyndbackar, för att sökningen skall underlättas.

Mer arkeologi

Sök i våra digitala samlingar

Utgrävningarna av Kronobergs slottsruin 1928, 1935-1943

Piksborg – historia och utgrävningar

Håll dig uppdaterad
med vårt nyhetsbrev

Please do not fill this field!

© Copyright Kulturparken Småland | Behandling av personuppgifter