Skip to main content

Svenska Emigrant-institutet

Svenska emigrantinstitutet

Stiftelsen Svenska Emigrantinstitutet grundades 1965 för att samla in och bevara arkiv, litteratur och minnen från den svenska emigrationsepoken som varade från cirka 1840-talet till 1930-talet.

Svenska Emigrantinstitutets arkiv finns i Utvandrarnas hus i Växjö som invigdes 1968. Den första gåvan till arkivet kom från Vilhelm Moberg som gav det käll- och arbetsmaterial som han samlat ihop vid arbetet med Utvandrarsviten.

Tusentals arkiv bestående av bland annat brev, dagböcker, fotografier och levnadsöden har samlats in från privatpersoner i både Sverige och Nordamerika. Det finns även mycket material från svenskamerikanska företag, föreningar och kyrkor. Arkivmaterial som rör andra delar av världen, bland annat Sydamerika, Afrika, Australien och Kina, finns också tillgängligt. Svenska Emigrantinstitutets samling av intervjuer med svenskamerikaner består av cirka 3 000 ljudband som tillgängliggörs online på Digitalt museum.

Efter överenskommelse tar vi fortfarande emot både stora och små samlingar till arkivet och biblioteket. Även föremål som berättar om svensk emigration till olika delar av världen är av intresse.

Forskning i Svenska Emigrantinstitutets samlingar

Den välbesökta forskarsalen vid Utvandrarnas hus är en nationell och internationell guldgruva för studenter, akademiska forskare och historieintresserade. I forskarsalen finns möjlighet att ta del av ett unikt källmaterial om den svenska emigrationen till främst Nordamerika men även till andra delar av världen. Personalen diskuterar gärna forskningsmaterial med dig.

Boka tid i forskarsalen

Forskarsalen är öppen för bokade besök. Boka ditt besök på sidan Emigrationsforskning.

Släktforska hos oss

Vi har stor erfarenhet av släktforskning och kan hjälpa till att följa emigranterna i din släkt. Vi använder oss av de databaser som finns tillgängliga online som Emiweb, Arkiv Digital och Ancestry.

Forska i Svenska Emigrantinstitutets samlingar

Emiweb

Svenska Emigrantinstitutet är medlem i föreningen Emiweb som ger ut databasen Emiweb. I den kan du hitta uppgifter om enskilda emigranter från en mängd olika källor.

Föreningar och sällskap

Emigrantinstitutets Vänner

En vänförening till Svenska Emigrantinstitutet bildades 1984 och hittills har över två miljoner kronor investeras i Utvandrarnas hus. Medlemskap kostar 200 kronor per år och som medlem får du tidningen Emigranten två gånger om året samt vartannat år en medlemsbok.

Kontakt Emigrantinstitutets Vänner 

Gunilla Grügiel, 0470-70 42 33 eller gunilla.grugiel@kulturparkensmaland.se

Vilhelm Moberg-Sällskapet

Vilhelm Moberg-Sällskapet delar lokaler och arkiv med Svenska Emigrantinstitutet.

Kontakt:

Frågor om arkiv och bibliotek, arkivarie Gunnar Wennerström, 0470-70 42 19 eller gunnar.wennerstrom@kulturparkensmaland.se 

Frågor om arkiv och bibliotek, arkivarie Judit Söderblom, 0470-70 42 57 eller judit.soderblom@kulturparkensmaland.se 

Håll dig uppdaterad
med vårt nyhetsbrev

Please do not fill this field!

© Copyright Kulturparken Småland | Behandling av personuppgifter