Skip to main content

Konstsamlingen

Birger Sandzén Kansas Prairie

Smålands museums konstsamling innehåller en stor och variationsrik mängd av målningar, skisser och grafik från 1600-talet till 1900-talet. I samlingarna finns 700 oljemålningar och nära 1 000 grafiska blad, bland annat av Edvard Hald och Pehr Hörberg.

Redan år 1794 inlämnades det första konstverket, ett porträtt av Nils Dacke. Det förvarades då i det konst- och kuriosakabinett som biskop Olof Wallqvist inrättat i domkyrkotornet samma år.

Christina Nilssons donation år 1921 visade sig innehålla en hel del europeisk konst från 1600- och 1700-talen. Genom denna donation fick konstsamlingen nu en ökad betydelse.

1935 mottog Smålands museum en betydande donation av svensk-amerikansk konst till museets konstsamling. Donator var Direktör Charles S. Peterson och samlingen innehöll verk av många svensk-amerikanska konstnärer, bland annat Birger Sandzén, John Fabian Carlsson och Emil Gelhaar. Den svensk-amerikanska konstsamlingen finns som digital utställning på vårt Digitala museum.

Även många glasdesigners målerier finns representerade i samlingen. Bland dessa kan Simon Gate, Edvard Hald och Erik Höglund nämnas.

På senare år har samlingarna utökats med konst av kronobergskonstnärer som Sven Joann, Gemla (Växjö) och Sven Ljungberg från Ljungby.

Se konsten på Digitalt museum

I vårt Digitala museum kan du ta del av en stor del av konsten som finns i våra samlingar.

Håll dig uppdaterad
med vårt nyhetsbrev

Please do not fill this field!

© Copyright Kulturparken Småland | Behandling av personuppgifter