Skip to main content

Kontakt

Kontakta oss gärna om du undrar över något eller har synpunkter på vår verksamhet.

Telefon

Växel 0470-70 42 00

Växelns öppettider

Måndagar 8:00-16:00
Tisdag – Fredag 8:00-17:00
Helger 11:00-16:00

E-post

information@kulturparkensmaland.se

Postadress

Södra Järnvägsgatan 2, 352 29 Växjö

Fakturaadress

I första hand ber vi er att skicka digitala fakturor i PDF-format till vår e-postadress kulturparkensmaland@pdf.scancloud.se

Om du inte kan skicka faktura i PDF-format skickar du den istället till vår fysiska fakturaadress:

Kulturparken Småland, Södra Järnvägsgatan 2, 352 29 Växjö

Organisationsnummer

556766-8818

Kontakta våra medarbetare

VD och ledningsgrupp
VD/Museichef

Lennart Johansson
0470-70 42 47
Lennart.johansson@kulturparkensmaland.se

Avdelningschef Samlingar

Björn Arfvidsson
0470-70 42 26
Bjorn.arfvidsson@kulturparkensmaland.se

Avdelningschef Avdelningen för kulturmiljö och forskning

Alexandra Stiernspetz Nylén
0470-70 42 04
Alexandra.nylen@kulturparkensmaland.se

Ekonomi- och avdelningschef för kansli och fastighet

Mari Hagesjö
0470-70 42 37
Mari.hagesjo@kulturparkensmaland.se

Publika avdelningen
Enhetschef program och kommunikation

Petter Ericsson
0470-70 42 10
Petter.ericsson@kulturparkensmaland.se

Enhetschef reception, butik och konferens

Maria Lönnborg
0470-70 42 05
Maria.lonnborg@kulturparkensmaland.se

Enhetschef utställningar och teknik

Christina Lavett (tjänstledig hösten 2023)
0470-70 42 11
Christina.lavett@kulturparkensmaland.se

Kommunikatör

Kim Borvander Lindstedt
0470-70 42 72
Kim.borvander.lindstedt@kulturparkensmaland.se

Museivärd

Milena Himsel
0470-70 42 31
Milena.himsel@kulturparkensmaland.se

Museivärd

Jacqueline Lewin
0470-70 42 31
Jacqueline.lewin@kulturparkensmaland.se

Museivärd

Lovisa André
0470-70 42 31
Lovisa.andre@kulturparkensmaland.se

Utställningstekniker

Annika Svensson
0470-70 42 12
Annika.svensson@kulturparkensmaland.se

Utställningstekniker

Patrik Fransson
0470-70 42 06
Patrik.fransson@kulturparkensmaland.se

Utställningsformgivare

Astrid Andergren Lilliehorn
0470-70 42 42
Astrid.andergren@kulturparkensmaland.se

Avdelningen för kansli och fastighet
Ekonomi- och avdelningschef

Mari Hagesjö
0470-70 42 37
Mari.hagesjo@kulturparkensmaland.se

Personalhandläggare

Marianne Nicklasson
0470-70 42 08
Marianne.nicklasson@kulturparkensmaland.se

Säkerhets- och fastighetssamordnare, verksamhetsansvarig Ångaren Thor

Urban Ahlm
0470-70 42 34
Urban.alm@kulturparkensmaland.se

IT-samordnare

Patrik Buzas
0470-70 42 20
Patrik.buzas@kulturparkensmaland.se

Reception, växel

Tanja Delise
0470-70 42 25
Tanja.delise@kulturparkensmaland.se

Assistent, ekonomi

Mariann Gustafsson
0470-70 42 18
Mariann.gustafsson@kulturparkensmaland.se

Vaktmästare

Jaqueline Godoy
Jaqueline.godoy@kulturparkensmaland.se

Lokalvård

Abdulnaser Alhasani
0470-70 42 30
Abdulnaser.alhasani@kulturparkensmaland.se

Diarieansvarig Kulturparken Småland, Vilhelm Moberg-sällskapet och Emigrantinstitutets vänner

Gunilla Grügiel
0470-70 42 33
Gunilla.grugiel@kulturparkensmaland.se

Avdelningen för samlingar, arkiv och bibliotek
Avdelningschef, glasantikvarie

Björn Arfvidsson
0470-70 42 26
Bjorn.arfvidsson@kulturparkensmaland.se

Arkivarie Kronobergsarkivet

Per-Olof Andersson
0470-70 42 70
p-o.andersson@kulturparkensmaland.se

Arkivarie Emigrantinstitutets samlingar

Judit Söderblom
0470-70 42 57
Judit.soderblom@kulturparkensmaland.se

Arkivarie Emigrantinstitutets samlingar

Gunnar Wennerström
0470-70 42 19
Gunnar.wennerstrom@kulturparkensmaland.se

Fotograf

Jörgen Ludwigsson
0470-70 42 51
Jorgen.ludwigsson@kulturparkensmaland.se

Fotograf

Martin Wargren
Martin.wargren@kulturparkensmaland.se

Antikvarie konst/konsthistoria, fotoarkiv

Anders Bengtsson
0470-70 42 52
Anders.bengtsson@kulturparkensmaland.se

Antikvarie kulturhistoria och föremålsregister

Björn Karlsson
0470-70 42 66
Bjorn.karlsson@kulturparkensmaland.se

Bibliotekarie

Mariann Hellberg
0470-70 42 35
Mariann.hellberg@kulturparkensmaland.se

Konservator

Maria Varhelyi
0470-70 42 16
Maria.varhelyi@kulturparkensmaland.se

Konservator

Kajsa Söderberg
Kajsa.soderberg@kulturparkensmaland.se

Lokalvård

Anna Svensson
Anna.svensson@kulturparkensmaland.se

Museitekniker

Sven-Åke Runhoff
0470-70 42 36
Sven-ake.runhoff@kulturparkensmaland.se

Museitekniker

Fredrik Runhoff
0470-70 42 24
Fredrik.runhoff@kulturparkensmaland.se

Museitekniker

Ellen Carlberg
Ellen.carlberg@kulturparkensmaland.se

Museiassistent, fotoarkiv

Anders Åberg
0470-70 42 46
Anders.aberg@kulturparkensmaland.se

Museiassistent

Matilda Haglund
Matilda.haglund@kulturparkensmaland.se

Avdelningen för kulturmiljö och forskning
Avdelningschef, arkeolog

Alexandra Stiernspetz Nylén
0470-70 42 04
Alexandra.nylen@kulturparkensmaland.se

Arkeolog

Åsa Alering
Asa.alering@kulturparkensmaland.se

1:a antikvarie byggnadsvård

Samuel Palmblad
0470-70 42 15
Samuel.palmblad@kulturparkensmaland.se

Byggnadsantikvarie

Ludwig Svensén
0470-70 42 02
Ludwig.svensen@kulturparkensmaland.se

Museipedagog, historiker

Håkan Nordmark
0470-70 42 17
Hakan.nordmark@kulturparkensmaland.se

Museipedagog

Eva Nilsson
0470-70 42 59
Eva.nilsson@kulturparkensmaland.se

Museipedagog, konsthistoriker

Emma Schmidt
0470-70 42 48
Emma.schmidt@kulturparkensmaland.se

Håll dig uppdaterad
med vårt nyhetsbrev

Please do not fill this field!

© Copyright Kulturparken Småland | Behandling av personuppgifter