Skip to main content

Kulturarvscentrum Småland

Restaurering på Kulturarvscentrum Småland

På Kulturarvscentrum Småland samarbetar Kulturparken Småland med Växjö kommunarkiv och Museiarkeologi sydost. Här vårdas, bevaras och tillgängliggörs Smålands museums och Kronobergsarkivets samlingar och arkiv och ett omfattande forskningsbibliotek.

Vårt grunduppdrag att vårda, bevara och tillgängliggöra samlingarna fullföljs genom professionell hantering, förvaring i ändamålsenliga lokaler och en välfungerande konserveringsateljé.

Den publika verksamheten består av forskarservice, guidade visningar av de öppna magasinen Allt mellan himmel och jord och Öppet glasmagasin eller i konserveringsateljén. På Kulturarvscentrum har vi också pedagogisk verksamhet i en speciellt anpassad verkstad.

Kulturarvscentrum Småland ligger på Norremark i Växjö. Det finns gott om parkeringar i direkt anslutning till byggnaden. För personer med särskilt parkeringstillstånd finns det en parkeringsplats direkt vid entrén.

Läs mer om våra samlingar

Kontakt

För besök kontakta: Björn Arfvidsson, 0470-70 42 00
Kronobergsarkivet: Per-Olof Andersson, 0470-70 42 70

Adress

Sandvägen 15, 352 45 Växjö

Samlade föremål från Kulturarvscentrum Småland

Samlade föremål från Kulturarvscentrum Småland.

Håll dig uppdaterad
med vårt nyhetsbrev

Please do not fill this field!

© Copyright Kulturparken Småland | Behandling av personuppgifter