Skip to main content

Om Kulturparken
Småland

Påskgummor på Stortorget i Växjö
Kulturparken Småland är ett aktiebolag som ägs av Region Kronoberg och Växjö kommun. Kulturparken Småland bildades 2009 med målet att samordna kulturarvsfrågorna i Kronobergs län.

I verksamheten ingår Smålands museum, Sveriges glasmuseum, Utvandrarnas hus, Hjärtenholms lantbruksmuseum, Kulturarvscentrum Småland, Kronobergsarkivet och Ångaren Thor. Vi arbetar med samlingar, arkiv, publik verksamhet och kulturmiljöfrågor.

Stiftelsen Smålands museum, Stiftelsen Svenska Emigrantinstitutet och den ideella föreningen Kronobergsarkivet har undertecknat samverkans- och samarbetsavtal med Kulturparken Småland. Respektive organisation har egna styrelser och äger sina arkiv och samlingar.

Verksamhetsplan

Kulturparken Småland ska verka för att länets kulturarv brukas av en bred allmänhet. Vårt uppdrag är även att främja möten mellan människor och kulturer och att spegla mångfalden i länets historia, nutid och framtid. 

I verksamhetsplanen för 2022–2024 presenterar vi hur vi jobbar med detta.

Verksamhetsberättelse

Vi kan se tillbaka på ett mycket bra verksamhetsår som präglats av en postpandemieffekt när väl restriktionerna hävdes i början av året. Behovet av kultur och att möta människor i sociala sammanhang tycks har varit efterlängtat vilket avspeglas i våra besökssiffror.

Detta och mer kan du läsa om i Kulturparken Smålands verksamhetsberättelse för 2022.

Styrelser

Kulturparken Småland AB
Ordinarie ledamöter 2023-2026

Ordförande Lars Rejdnell (L), Region Kronoberg
Vice ordförande Max Hansson (V), Växjö kommun
Hugo Hermansson (S), Region Kronoberg
Cecilia Lundin Danielsson (S), Region Kronoberg
Lena Wibroe (M), Växjö kommun

Ersättare 2023-2026

Berit Nilsson (S), Region Kronoberg
Golnoush Lundén Faez (C), Region Kronoberg
Pernilla Sjöberg (M), Region Kronoberg
Martina Forsberg (S), Växjö kommun
Agneta Skoglund (M), Växjö kommun

Stiftelsen Smålands museum
Ordinarie ledamöter 2023-2026

Ordförande Pernilla Sjöberg (M), Region Kronoberg
Vice ordförande Cecilia Lundin Danielsson (S), Region Kronoberg
Lena Wibroe (M), Växjö kommun
Martina Forsberg (S), Växjö kommun
Kjell Gustafsson, Kronobergs läns hembygdsförbund
Andreas Håkansson, Kronobergs läns hembygdsförbund
Heidi Wassi, Länsstyrelsen i Kronobergs län
Lennart Johansson, länsmuseichef

Ersättare 2023-2026

Berit Nilsson (S), Region Kronoberg
Viktoria Birgersson (C), Region Kronoberg
Eli Mårtensson (V), Växjö kommun
Maria Svensson (M), Växjö kommun
Göran Engqvist, Kronobergs läns hembygdsförbund
Roger Söderling, Kronobergs läns hembygdsförbund
Malin Almqvist Länsstyrelsen i Kronobergs län

Kronobergsarkivet
Ordinarie ledamöter

Ordförande Bertil Olsson, Röda korset
Vice ordf. Göran Larsnäs, Bilda
Kassör Bertil Vedenbrant, Företagarna i Kronoberg
Margareta Svensson, IOGT-NTO
Marie Erickson, Smålands Idrottsförbund
Bengt-Göran Birgersson (C)
Lars Palm, Smålands museum/Kulturparken Småland
Berne Karlsson, Ekeberga hembygdsförening
Claes Lissing, Kronobergs läns hembygdsförbund
Görgen Pihlgren (L), Region Kronoberg

Ersättare

Otto Lindlöf (S)
Niclas Rosenbalck, Arkivförbund Sydost
Roddy Nilsson, Historiska föreningen i Kronobergs län
Per Anders Johansson, PRO
Jonas Bark, Universitetsbiblioteket
Lena Wibroe (M)
Gunnar Nordmark (L)
Cecilia Lundin Danielsson (S), Region Kronoberg
Tina Sjögren, Alvesta skytteförening
Carin Högstedt (V)

Stiftelsen Svenska Emigrantinstitutet
Ordinarie ledamöter 2023-2026

Ordförande Lena Wibroe (M), Region Kronoberg
Vice ordförande Kristina Gustafsson, Linnéuniversitetet
Hugo Hermansson (S), Växjö kommun
Tom Petersson, Uppsala universitet
Claes Westling, Riksarkivet
Ola Holmgren, Vilhelm Moberg-sällskapet
Richard Grügiel, Emigrantinstitutets Vänner
Håkan Nordmark, Smålands museum
Ulf Zander, Lunds universitet

Ersättare 2023-2026

Pernilla Sjöberg (M), Växjö kommun
Berit Nilsson (S), Region Kronoberg
Gert Brushammar, Emigrantinstitutets Vänner
Ulf Nilsson, Vilhelm Moberg-sällskapet

Håll dig uppdaterad
med vårt nyhetsbrev

Please do not fill this field!

© Copyright Kulturparken Småland | Behandling av personuppgifter