Skip to main content

Etnologiska samlingen

Målad bonad

Etnologi är vetenskapen om folkkultur och Kulturparken Smålands etnologiska samling består av föremål som tillsammans skapar vår gemensamma kulturhistoria. Samlingen består av allt från väldigt vardagliga och vanliga föremål till väldigt ovanliga.

Den gemensamma nämnaren är att föremålen kan kopplas till vår kultur och historia. I samlingen finns exempelvis möbler, byggnadsdetaljer, redskap, vapen, kyrkliga inventarier, fordon och leksaker. Kulturparkens huvudsakliga mål är att spegla livet i Småland och Kronobergs län och därför spänner samlingen också över stora tidsrymder och är fördelad på många olika ämnen.

Grunden till den etnologiska samlingen

Smålands museum grundades den 3 februari 1867 och är därmed Sveriges äldsta länsmuseum.

Långt innan grundandet hade dock den första donationen till museets samlingar lämnats över då biskop Olof Wallquist år 1792 överlämnade en större myntsamling till läroverket i Växjö. Med tiden tillkom en mineralsamling och även en etnologisk samling, vilka tillsammans utgjorde stommen till det som sedan skulle komma att bli Smålands museum.

Initiativtagare till Smålands museum var den svenska etnologins fader, Gunnar Olof Hyltén Cavallius. I samband med museets öppnande 1867 överlämnade han en donation om 300 allmogeföremål. Donationen fördubblade föremålsbeståndet, samtidigt som den kom att utgöra grunden för den stora etnologiska samling museet har idag.

Under årens lopp har museets samlingar vuxit ytterligare och består idag av långt över 1,5 miljoner föremål.

Visningsmagasinet på Kulturarvscentrum

Under 1990-talets början förvärvades den byggnad som idag heter Kulturarvcentrum Småland. Den ligger på Sandvägen i Växjö och här arbetar Kulturparken Småland med insamling, föremålsvård, digitisering, forskning och arkiv.

År 2014 invigdes det stora visningsmagasinet på Kulturarvscentrum, det fick då det passande namnet Allt mellan himmel och jord. Här visas etnologi, kulturhistoria, kuriosa, möbler, kyrkoinventarier, Christina Nilssons personliga föremål, bonadsmålningar och trollbrädor. Bara för att nämna några av de många vanliga och väldigt ovanliga föremålen.

Gunnar Ells samling – en del av den etnologiska samlingen

Gunnar Faith Ell var hallänning och född i Snöstorp 1876, sin utbildning till teckningslärare och dekorationsmålare skaffade han sig i Halmstad och Stockholm under 1890-talet. Redan 1902 kom han till Växjö och där tillträdde han en tjänst som föreståndare för den nyöppnade ” Lägre tekniska yrkesskolan för män”. För att få en fulltidstjänst så blev han också teckningslärare för eleverna på den kommunala flickskolan.

Gunnar var en intresserad och lyhörd lärare och hans undervisning präglades av tron på elevens egen förmåga att skapa goda resultat genom ett inspirerat och viljestarkt arbete präglat av en egen stark initiativförmåga. Han ville gärna uppmuntra sina elever att bruka sin egen fantasi, vilket märktes tydligt i arbetet med de yngre eleverna.

Samlandet startade strax efter förra sekelskiftet och idén att samla och spara för kommande år var varken ny eller unik för den tiden. Men hans samlingar är systematiskt och omsorgsfullt ordnade och presenterar helhetslösningar för undervisningen med avseende på metod, material och teknik.

I sitt slutgiltiga utställningsutförande består de av ett hundratal skärmar/tablåer fyllda med tusentals föremål avsedda att inspirera besökarens fantasi.

Gunnar Ells samling på digitaltmuseum.se

Gunnar Ells samling kan även ses på vårt digitala museum där den digitala utställningen Gunnar Ells Pedagogiska-Psykologiska studiesamlingar består av mer än 2 100 objekt.

Håll dig uppdaterad
med vårt nyhetsbrev

Please do not fill this field!

© Copyright Kulturparken Småland | Behandling av personuppgifter