Skip to main content

Utgrävningarna av Kronobergs slottsruin 1928, 1935-1943

Arkeologisk utgrävning Kronobergs slottsruin

Den första arkeologiska undersökningen på Kronoberg ägde rum 1928. Initiativet till undersökningen togs dels av riksantikvarien Sigurd Curman, som besökte ruinen i augusti 1927, och dels av dr Knut Kjellmark som företrädde den regionala kulturmiljövården. Fynden från 1928 års provgrävning förvaras på Kulturarvscentrum södra Småland.

Utgrävning och restaurering

1935 påbörjades en längre period av kontinuerligt arbete på ruinen och dess omgivningar. Avsikten var att hejda det pågående förfallet på murverket, samtidigt som en byggnadshistorisk undersökning skulle göras av borgen. Arbetets fokus var på byggnadsantikvariska åtgärder, den arkeologiska undersökningen kom i andra hand.

Arbetena skedde parallellt åren 1935-1943, dels som statskommunalt reservarbete, dels som statligt beredskapsarbete. Museichefen/arkitekten Paul Boberg var kommunal byggnadskontrollant och fil.lic Rune Norberg var vetenskaplig kontrollant via Riksantikvarieämbetet. Arbetet skulle ske med hjälp av 30 ”samvetsömma värnpliktiga” (vapenvägrare) från och med april 1937.

Järn och spelpjäser

Fyndmaterialet kommer huvudsakligen från mitten av 1400-talet till 1600-talets början. Järn är det dominerande fyndmaterialet med ca 2 200 föremål. Bland övriga fynd finns glas, keramik och läder. Lösfynden från Kronoberg är många och består mest av avfall och deformerade småfragment.

Borgen övergavs successivt och många föremål av värde togs bort innan ruinen lämnades. De flesta fynden utgörs av husgeråd och arbetsredskap, men här finns även spår efter människors fritid i form av spelpjäser och mungigor. Fynden visar också att borgens härskare omgav sig med föremål från Europas alla hörn. Bland fyndmaterialet finns exempelvis venetianska glasbägare och exklusiv keramik (fajans) från England. Under mitten av 1500-talet nådde alltså varor som var högsta mode i Europa även in i de småländska skogarna.

Vill du se föremålen?

Totalt har cirka 6 000 föremål hittats vid utgrävningarna. På Digitalt Museum finns en digital utställning där du kan se över 300 av föremålen. Besök den digitala utställningen.

Stenar som ligger runtom en sjö.
Två personer som arbetar med en utgrävning.

Håll dig uppdaterad
med vårt nyhetsbrev

Please do not fill this field!

© Copyright Kulturparken Småland | Behandling av personuppgifter