Skip to main content

Föremålsutlåning

Kulturparken Småland arbetar med utlån av föremål. Utlån erbjuds till museer, kulturinstitutioner och andra verksamheter som kan garantera föremålens säkerhet under låneperioden. Lån beviljas ej till privatpersoner eller för rekvisitaändamål.

Låneansökan och handläggningstid

För att låna ett föremål behöver du skicka in en ansökan till oss. Låneansökan kan skickas in digitalt eller via post.

Ansökan ska alltid innehålla:

  • Önskemål om föremål
  • Låneperiod
  • En tydlig presentation av lånets syfte, tänkt utställningslokal och typ av exponering

Fyll i det digitala formuläret för låneansökan eller ladda ner vår ifyllbara ansökan som sedan skickas till oss via post.

Ansökan måste ha inkommit minst tre månader före den aktuella lånetidens början. Vid omfattande lån kan ytterligare framförhållning krävas. För ansökningar som inkommer under juni och december månader förlängs handläggningstiden med en månad.

När ansökan inkommit handläggs den så fort som möjligt och vi återkommer med besked eller kompletterande frågor.

Digital låneansökan

Please do not fill this field!

Bifogade filer skickas separat till ut.lan@kulturparkensmaland.se (endast pdf och jpeg). Använd rubriken ”Bifogad fil + Organisation”.

Lånevillkor

  • Ett lån kan som längst beviljas för ett år men kan förlängas efter påsyn av föremålen.
  • Vid eventuell förlängning skrivs en ny lånehandling.
  • I lånehandlingen specificeras särskilda krav på säkerhet och förvaring.
  • Låntagaren ansvarar alltid för att lånet försäkras.
  • Transport ska godkännas av Kulturparken Småland.

Avgiftsnivåer för lån ur samlingarna

Administrativ engångsavgift/lån 1500kr

Avgift per föremål/år 600 kr

Moms tillkommer.

Övriga kostnader som belastas låntagaren är transport, värderingskostnad, konservering och montering, kurir samt särskild nybeställning av material.

Vid omfattande utlån och förfrågningar kan en timkostnad komma att debiteras efter överenskommelse. Detta kan även gälla vid utlån av större eller komplexa föremål.

Håll dig uppdaterad
med vårt nyhetsbrev

Please do not fill this field!

© Copyright Kulturparken Småland | Behandling av personuppgifter