Skip to main content

Hackaton på Utvandrarnas hus

Hackaton på Utvandrarnas hus

Att skörda det förflutna: Hur tillgängliggör vi intervjuer med svenska emigranter i Amerika?

Stiftelsen Svenska Emigrantinstitutet samlar in, bevarar och gör arkivmaterial och litteratur om den svenska emigrationen tillgänglig. Stiftelsen grundades 1965 och finns i Utvandrarnas hus och håller idag i de största samlingarna i Norden om den svenska utvandringen. Kulturparken Småland i samarbete med Linnéuniversitetet bjuder nu in till ett hackathon på temat transatlantiska röster.

En stor och svårarbetad samling i Utvandrarnas hus består av kassettband med intervjuer av cirka 3 000 svenskamerikaner, gjorda av arkivarien Lennart Setterdahl under 1960–1990-talen. Hittills har 900 intervjuer digitaliserats vilket motsvarar ungefär lika många timmar ljud. Den ojämna inspelningskvaliteten och språkblandningen försvårar tillgängliggörandet.

Genom digitaliseringen fyller Svenska Emigrantinstitutet en av rollerna som arkivinstitution: att vårda och bevara. Nästa uppgift är att tillgängliggöra – det är betydligt mer komplext: Hur fångar man informationen i tusentals timmar av ljud, och hur kan man göra den strukturerad och sökbar?

Hackaton

Hackathonet bjuder in deltagare att testa idéer för att transkribera och strukturera det omfattande ljudmaterialet. Målet är att skapa engagerande översikter av samlingen.

Evenemanget hålls i Utvandrarnas hus 10 september kl 9.30–22.00, deltagandet är kostnadsfritt och inkluderar fika och lunch. Hackathonet erbjuder också nätverksmöjligheter för personer inom digital humaniora, språkanalys, korpuslingvistik, historiska samlingar och relevanta forskningsområden.

Evenemanget är ett samarbete mellan Kulturparken Småland, Linnéuniversitetets Digitala Transformationer och HUMINFRA.

Läs mer och anmäl dig här: https://lnu.se/mot-linneuniversitetet/aktuellt/kalender/2024/hackathon/

Vad är ett hackathon?

Det är ett evenemang där deltagare, ofta programmerare, designers och projektledare samarbetar under en begränsad tidsperiod, ofta en till två dagar, för att utveckla kreativa lösningar på specifika problem eller identifiera nya möjligheter. Målet med ett hackathon är ofta att bygga en fungerande prototyp eller koncepttesta en produkt eller funktion på kort tid, och att ha roligt, förbättra sina färdigheter och nätverka under tiden.

Håll dig uppdaterad
med vårt nyhetsbrev

Please do not fill this field!

© Copyright Kulturparken Småland | Behandling av personuppgifter