Skip to main content

Wexiö gymnasii myntkabinett

  • Permanent utställning
  • Smålands museum
Wexiö gymnasii myntkabinett
Under tidig renässans började lärda och inflytelserika personer att intressera sig för och samla på antika mynt. Mynten var ofta de enda avbildningarna man hade av antikens stora ledare och forna tiders regenter och därför kom mynten även att användas i historieundervisning.

Mynten utgjorde även kunskapskälla och illustrationsmaterial i ämnen som konst, geografi och historia. Vid en rad svenska gymnasier grundades under 1700-talet slut och 1800-talets början mynt- och medaljsamlingar. Grunden till Smålands museums samling lades den 4 september 1792 då Adolph Modéer, sekreterare i Kungl. Patriotiska sällskapet, donerade en större samling mynt till biskop Olof Wallqvist och Växjö gymnasium. Under 1800-talet blev mynten ett komplement i undervisningen i katedralskolor, gymnasier och läroverk.

Myntkabinettet som flyttade

Myntkabinettet har genom åren flyttats och fått byta utställningsplats ett flertal gånger. Kabinettets första plats var år 1792 i tornet på Växjö domkyrka. 1864 hade tornet blivit för trångt och då flyttades samlingen över till det närliggande gymnasiet. År 1899 skickades samlingen till Växjös nya Högre allmänna läroverk. Först får samlingen en egen lärosal, men då lokalen senare behövdes som klassrum för en ny gymnasieklass förpassades samlingen efter några turer till en inredd källarlokal på läroverket.

Myntkabinettet kommer till Smålands museum

I samband med tillbyggnaden av Smålands museum 1934-1935 sammanfördes museets och Växjö högre allmänna läroverks myntsamlingar och en utställning av mynten ordnades i ett av museets genomgångsrum. Museets numismatiker (myntexpert) fick ett arbetsrum i en skrubb under en trappa. Trots nya lokaler var myntsamlingens montrar inget större skydd och efter en rad stölder under 1960-talet inreddes ett speciellt myntkabinett i den norra delen av museets gamla fornsal. Det nya kabinettet försågs med en valvdörr och erforderliga säkerhetsanordningar.

En nygestaltning av myntkabinettet genomfördes under 2010 och i samband med den fick kabinettet även en tydlig pedagogisk uppställning.

Den stora stölden

Precis som flera andra myntkabinett har även Wexiö gymnasii myntkabinett utsatts för stölder genom de många åren. Den första och kanske största stölden begicks redan i början av 1800-talet.

När den nyblivne biskopen Ludvig Mörner den 12 mars 1804 hade besök av sin bror, översten Carl Mörner, skulle de tillsammans se biskop Olof Wallquists berömda bibliotek och myntkabinett. Den medföljande läraren/bibliotekarien assisterade vid myntskåpen och ”utdrog den ena lådan efter den andra. Alla voro tomma”. Det som nu avslöjades var en förödande och omfattande plundring och de som genomfört plundringen var två gymnasister, nämligen ”en prästson i Växjö och en bondeyngling från Södra Sandsjö socken”.

De värdefulla mynten förvarades på ett relativt enkelt sätt och de två gymnasieeleverna hade utan svårighet kunnat lägga beslag på nycklar till bibliotek och myntskåp för att stjäla mynt av guld och silver. Stölderna pågick under åren 1803-1804. Totalt stal förövarna omkring 800 nummer, allt guld och nära allt lödigt silver. Stöldgodset såldes till olika guldsmeder i Växjö och när de ädla metallerna var slut hade även en kopparslagare varit mottagare av tjuvgods.

För pengarna hade ungdomarna roat sig nere i Europa och när brotten väl uppdagades lyckades den ene fly landet, medan den andre, komministersonen Jonas Birger Elgmarck, fick utstå både spöstraff och offentlig förnedring. Efter stölderna restaurerades myntkabinettet och omkring 1811 hade man skapat en ny samling som åtminstone numerärt kunde mäta sig med den som fanns tidigare.

Omkring 40 000 föremål

Att Wexiö gymnasii myntkabinett överlevt trots omflyttning, nedpackning, arkivering, uppackning och svåra stölder har vi tre generationer eldsjälar att tacka för: Samuel Edvard Melander, Hilding Rundqvist och Gunnar Sundberg, alla lärare vid läroverket. De vårdade, katalogiserade och berikade samlingen mellan åren 1881 till 1997.

Idag rymmer myntkabinettet omkring 40 000 föremål och ett omfattande numismatiskt bibliotek. Smålands museums samling av mynt är en av landets allra förnämsta, både kvalitativt och kvantitativ och i utställningsvalvet visas mynt, sedlar och medaljer från 500-talet före vår tideräkning och fram till idag. Bland de betydande donatorerna och givarna till myntkabinettet märks bland andra sångerskan Kristina Nilsson som postumt skänkte 132 mynt och medaljer, varav 61 i guld.

Myntkabinettets samlingar på Digitalt museum

Digitalt museum finns mer än 1 400 föremål från myntkabinettets samlingar presenterade. Förutom ovanliga mynt finns även flera belöningsmedaljer och inte minst de fyra guldstuffer som Christina Nilsson hedrades med under en resa till Kalifornien, USA i april 1871.

Håll dig uppdaterad
med vårt nyhetsbrev

Please do not fill this field!

© Copyright Kulturparken Småland | Behandling av personuppgifter