Skip to main content

13 000 år – forntiden nära oss

  • Permanent utställning
  • Smålands museum
13 000 år – forntiden nära oss
Spåren av människor från andra tider finns runt omkring oss och överallt i landskapet. Ibland väl synligt och uppmärkt med skyltar och ibland i jorden under våra fötter. I utställningen 13 000 år får du en bild av livet från stenålder till järnålder.

I utställningen får du uppleva hur landskap och klimat har förändrats sedan inlandsisen smälte bort för 13 000 år sedan och hur människor levt här i Kronoberg genom tiderna. Utställningen vill också visa hur arkeologer hittar spår och hur dessa tolkas när vi ska försöka förstå och lära om människors vardag i forna tider. Dessutom finns exempel på föremål från museets samlingar på plats, allt från den äldsta pilspetsen till vikingatida gravfynd!

Arkeologen Alexandra introducerar och berättar om 13 000 år – forntiden nära oss

Mer om stenåldern

Häng med när våra museipedagoger och arkeologer berättar om delar av utställningen 13 000 år – forntiden nära oss

Åsa berättar om istiden

Anna berättar om jägar- och samlarstenåldern

Anna berättar om bondestenåldern

Vill du veta ännu mer?

I utställningen 13 000 år på Smålands museum finns olika fördjupningsspår som kan nås genom skanningsbara QR-koder. Vi har även samlat fördjupningsspåren här i fall du vill ta del av dem utan att behöva avara på plats på Smålands museum.

Fördjupningspår till utställningen 13 000 år – forntiden nära oss

Håll dig uppdaterad
med vårt nyhetsbrev

Please do not fill this field!

© Copyright Kulturparken Småland | Behandling av personuppgifter