Skip to main content

Fasta glasföremål på Sveriges glasmuseum

  • Permanent utställning
  • Sveriges glasmuseum
Fasta glasföremål på Sveriges glasmuseum
På Sveriges glasmuseum finns flera fasta glasutsmyckningar som har skänkts till museet. Konstverken finns lekfullt placerade runt om i museibyggnaderna och du hittar dem bland annat på väggarna, i väggar, hängande i taken och utomhus. Leta lite extra noga nästa gång du besöker oss för att se om du hittar alla.

Halds brunn

Edward Hald, 1962

Brunnen anlades 1962 i samband med invigningen av ombyggnaden av Smålands museum – Sveriges glasmuseum och designades av glasformgivaren Edward Hald. Delarna till brunnen har två olika ursprung. Dels plockade Edward Hald och museets vaktmästare Lennart Bernstein ihop några av glasdetaljerna (troligen från museets samling), dels av glasdetaljer som Hald tagit med från Orrefors glasbruk.

Utsmyckningen i brunnen består av glaskross och gjutna block av okänt ursprung, trafikljusglas och AGA-glas tillverkade på Gullaskrufs glasbruk. Ett gjutet huvud med horn, samt två gjutna block, designade av Erik Höglund, Boda glasbruk. En ”Sandvikastjärna”, alltså en pressad ljusstake för ett ljus, tillverkad på Sandviks glasbruk, 14 ”blad” (varav ett saknas) till venetianska glasljuskronor, tillverkade på Orrefors glasbruk.

Mosaikvägg

Viktor ”Vicke” Lindstrand, 1962. Kosta glasbruk.

Mosaikplattorna tillverkades på Kosta glasbruk, och var en gåva till Smålands museum – Sveriges glasmuseum till invigningen av museets ombyggnation år 1962.

Ljusfångare

Göran Wärff 1994. Kosta glasbruk.

Regn

Anna Ehrner, 1986. Kosta glasbruk

Citat ur utställningskatalogen Kosta Bodas sjätte sinne: ”De ska stanna upp, gå runt, se hur de olika spröten korsar varandra och spelar, hur ljuset blir olika. Jag önskar att de blir glada, inte andäktiga. Jag tror den har ganska många möjligheter att anpassa sig efter hur människor känner. En del blir kanske på gott humör av det tokiga av att köra ner så sprött glas i så hård sten. Men i första hand vill jag att det ska vara en estetisk upplevelse”.

With God on our side

Thommy Bremberg, 2000

Tillverkade i ett samarbete mellan Brembergs hytta Härdsmältan och Jan-Erik Ritzmans Transjö hyttan 2000. Utsmyckningen invigdes under Kulturnatten 2000 till låten ”Every Good Boy Deserves Favour” av Moody Blues.

With God on Our Side är tillägnat Thommy Brembergs far Gösta Bremberg.

Glasfönster

Jörgen Lindgren, 1962

Tillverkad på Lindshammars glasbruk. Glasfönstret är en gåva av Lindshammar glasbruk i  samband med invigningen av ombyggnaden av Smålands museum – Sveriges glasmuseum 1962.

”Kronobergs län”

Nils Landberg 1941

Konstverket satt tidigare till vänster om trappan upp till gamla restaurangen på Stadshotellet i Växjö. Beställdes av Orrefors till ombyggnaden i början av 1940-talet.

Glasväggen hittades av mäklaren Rune Palm, när denne köpte Nystrand glasmästeris gamla lokaler i korsningen Norra järnvägsgatan/Kungsgatan 1970. Troligen hamnade utsmyckningen där vid restaureringen och ombyggnaden av Stadshotellet under slutet av 1960-talet. 1996 skänkte Rune Palm glasväggen till Smålands museum.

Skulpturala block

Erik Höglund 1962

Blocken är en gåva från Boda glasbruk i samband med invigningen av ombyggnaden av Smålands museum – Sveriges glasmuseum 1962.

Framtidshopp

Kjell Engman 1991

Utsmyckningen specialtillverkades på Kosta glasbruk 1991 till en dörröppning i Residenset i Växjö. Framtidshopp är en gåva av Residenset i Växjö till Sveriges Glasmuseum 2001.

Glasskulpturer

Glasskulpturer är för närvarande nedmonterad.

Formgivare: Lars Hellsten, 1933

Hellsten arbetade på glasbruket i Skruv 1964-72 och kom till Orrefors 1972. Där var han verksam som formgivare fram till 2005. De fyra glasskulpturerna är gjutna i Orrefors under 1970- och 1980-talet. Den tvådelade glasskulpturen heter ”Broken Heart” och den skal- eller kärnliknande skulpturen heter ”Mussla”. Den fyrkantiga med färg har givits namnet ”TV-ruta”. Den runda med färg har inget egentligt namn, men Lars Hellsten beskriver den som en ”Gjuten skiva”.

Håll dig uppdaterad
med vårt nyhetsbrev

Please do not fill this field!

© Copyright Kulturparken Småland | Behandling av personuppgifter